Bevordert basisinkomen immigratie, o.a. van economische vluchtelingen?

Er zijn nu overgangstermijnen bij immigratie voordat men van de voorzieningen van een land mag gebruiken. Dat zal bij basisinkomen net zo geregeld kunnen worden.

Het aantal argumenten om een basisinkomen in te voeren is groot.
Er zijn ook tegenwerpingen maar die kunnen we prima weerleggen.
Klik hier voor het overzicht.
Jouw reacties of aanvullingen zijn van harte welkom en je kunt ze via het contactformulier naar ons verzenden.

Onderstaand komt een vaak gehoord bezwaar aan de orde

Basisinkomen bevordert immigratie, o.a. van economische vluchtelingen

Toelichting tegenwerping
Basisinkomen bevordert immigratie, ook van economische vluchtelingen.
We worden immers nog aantrekkelijke voor economische vluchtelingen.
Dat leidt tot een instroom aan migranten, welke het systeem uiteindelijk onhoudbaar zal maken en de verdraagzaamheid jegens immigranten zal verlagen.

Weerlegging tegenwerping
Of ons land aantrekkelijker wordt voor migranten dan we nu zijn, hangt helemaal af van hoe we het precies regelen. Daarbij is er ook nu al een groot onderscheid tussen migranten die hier komen voor werk of studie (de meerderheid!), economomische vluchtelingen en zogenaamde statushouders.
Er zijn nu ook al overgangstermijnen bij immigratie voordat men van de voorzieningen van een land mag gebruiken en er zijn regelingen over wat wel en niet meegenomen kan worden bij emigratie.

In de nota Twee tussenstappen naar volledig basisinkomen: een burgerbijslag en een burgerinkomen van Alexander de Roo en Reyer Brons van april 2023  staat het volgende:

Tenslotte nog een bijkomend punt dat kwantitatief niet heel belangrijk is, maar wel heel gevoelig ligt:
hoe gaan we om met migratie.

We willen vooralsnog burgerbijslag, burgerinkomen en basisinkomen alleen geven aan mensen die legaal vijf jaar of langer in Nederland zijn. Of je nu een Nederlands paspoort hebt of een ander paspoort. Het moet wel conform EU wetten. Nu is dat ook zo geregeld met de bijstand. Daar kom je als buitenlander alleen voor in aanmerking als je 5 jaar in Nederland gewoond hebt.[1]
Bij vertrek uit Nederland verlies je in principe je recht op burgerbijslag, burgerinkomen en basisinkomen, eventueel na een nader te bepalen periode, bijvoorbeeld om tijdelijk vertrek wegens studie of tijdelijke uitzending (diplomaten, militairen, internationale bedrijven) niet in de weg te staan.[2]

[1] Wijlen Tweede Kamerlid Norbert Klein ( 50 PLUS) stelde in zijn initiatiefnota basisinkomen een paar jaar geleden een overgangstermijn van 10 jaar voor. In de behandeling in de Kamer zeiden verschillende Kamerleden dat 5 jaar beter is, omdat dat aansluit bij de huidige praktijk. In de FNV heeft men heel lang gepleit voor een overgangstermijn van 18 jaar alvorens men recht heeft op de basisinkomen. Inmiddels lijkt de FNV daar op terug te komen.

[2] Een apart aandachtspunt punt betreft de ouderen vanaf de AOW-leeftijd. Die hebben nu onbeperkt recht op AOW, ook na verhuizing naar het buitenland.


Argument Ft2
Invalshoek Geografie

Oorspronkelijke publicatie op deze website in Bezwaren basisinkomen: Grenzen en migratie