Basisinkomen de film (vertaling van Grundeinkommen der Film)

De Duitse film “Grundeinkommen ein Kultureinpuls” met Nederlandse ondertitels

Hier de originele film “Grundeinkommen ein Kultureinpuls” in avi formaat

e DVD met nederlandse ondertitles is te koop bij onze vereniging. Bestel hier!  UITVERKOCHT

Hier de Nederlandse ondertitels voor de film om te downloaden voor je eigen speler: grundeinkommen-NL-SUBS-VBi

Bron van de film: http://www.kultkino.ch/kultkino/besonderes/grundeinkommen

Hier het boek van Thomas More “Utopia” waarin in de film gesproken wordt: download pdf

Basisinkomen
Basisinkomen cultuurimpuls
Een filmessay van
Daniel Häni en Enno Schmidt
Een inkomen is als lucht onder de vleugels
Met het basisinkomen wordt inkomen een mensenrecht
Welkom op aarde
Tegenwoordig heeft iedereen een inkomen – meer of minder
Zonder inkomen kun je niet leven
De vraag is wat moet je ervoor doen?
Hoe krijgen mensen vandaag de dag hun inkomen?
4 van 10 Duitsers krijgen hun inkomen,
door betaald werk te doen
Werk waarmee zij hun levensonderhoud betalen,
een betaalde baan
Bijna 3 van de 10 ontvangen hun inkomen via een ander in het gezin,
Dit zijn vooral kinderen en jongeren
2 van de 10 leven van een AOW-uitkering of van een pensioen
En minder dan 1 op de 10 leeft van een werkloosheids- of bijstandsuitkering
De inkomens komen allemaal ergens vandaan
Maar slechts 41% van de bevolking verdient zijn inkomen in het arbeidsproces
De anderen krijgen hun inkomen ergens anders vandaan
Zogenaamde overdrachtsinkomens,
inkomens die niet rechtstreeks met werk te maken hebben
Basisinkomen is dus niet zo’n nieuw fenomeen
Het ontbreken van voorwaarden is wel nieuw
Maar hoe modern zijn de huidige voorwaarden voor een inkomen?
Peter Ulrich: Als we realistisch zijn
dan is het hoogstwaarschijnlijk,
dat de arbeidsmarkt alleen
niet voor ieders sociale integratie
zal kunnen zorgen in te toekomst
En als we van de tweede optie,
het basisinkomen, afzien,
dan moeten we het
uitsluitend hebben
van de economische groei
tegen elke prijs
Dit is de politieke realiteit van nu
Van uiterst rechts tot uiterst links
zet iedereen in op economische groei
Dat betekent dat men denkt in kwantiteit
en men heeft daarmee geen oog voor
de mogelijkheid van nieuwe, kwalitatief hoogwaardigere
samenlevingsmodellen
Maar tegenwoordig betekent economische groei
niet meer arbeidsplaatsen
Per saldo is eerder het tegendeel waar
Absolute voorwaarde voor economische groei blijft echter wel
dat er koopkrachtige vraag is
Dat betekent dat de mensen geld moeten hebben om uit te geven
Wat vindt Klaus Wellershof, hoofdeconoom van werelds grootste vermogensbeheerder
en van een van de grootste banken ter wereld,|van een onvoorwaardelijk basisinkomen?
Klaus Wellershof: Een onvoorwaardelijke bijstand voor mensen?
Dat is een principe waarvan ik geloof
dat het op de duur ervan zal komen, ervan moet komen,
het heeft het echter moeilijk tegenover de zogenaamde verworven rechten
om daadwerkelijk boven water te komen
Welke verworven rechten dan
Misschien het recht op werk, het recht om werk te behouden
Alle politici eisen dat
Gaat het daarbij om het werk zelf
Of om belastingopbrengsten?
En om te zorgen dat niet nog meer mensen in een uitkering komen
en zo voor de overheid de kosten onbetaalbaar worden?
Peter Ulrich: Het is echter niet die onbetrouwbare staat
die zorgt voor een kosten explosie
Maar het is de logica van een succesverhaal
Dat succesverhaal heet rationalisatie
en vind ook voor de eigen huisdeur plaats
Hoe het succesverhaal verder gaat, blijkt uit de volgende vraag:
Op het boord: Wat voor werk zou u doen, als uw inkomen verzekerd was?
Denkend aan een basisinkomen, dringt deze vraag zich op
Er zijn verschillende modellen voor een basisinkomen
In ieder geval geldt de definitie van het Netwerk Basisinkomen:
Een basisinkomen is een inkomen, dat onvoorwaardelijk
voor ieder lid van een politieke gemeenschap geldt
Ze beschrijft 4 criteria
Het bestaan zekerstellen en maatschappelijke participatie mogelijk maken
gelden als een persoonlijk recht
zonder voorwaarden of toetsen betaald worden
absoluut geen arbeidsdwang
Nu niet opvliegen
Het basisinkomen is niet voor ieder meer geld
Het komt niet van boven en niet er bovenop,
maar het groeit in het bestaande inkomen in
Het beroepsinkomen wordt kleiner
De hoogte van het verzamelinkomen verandert niet,
maar wel de samenstelling ervan
Het basisinkomen is een andere vorm van inkomen
Het is geen minimumloon
Het is ook geen betaling
Het is niet aan een werk gebonden
Het blijft bij de persoon! – bij alle veranderingen
Sascha Liebermann: Niet zoals onder het communisme, waar het individu verstikt wordt
en het Marktliberalisme, die het individu isoleert
zorgt het basisinkomen voor een sociaal vangnet
dat het individu maximale vrijheid geeft om zijn leven vorm te geven
Dat kan alleen met een inkomensgarantie
Die moet natuurlijk zo hoog zijn dat je ook werkelijk
van loonarbeid kunt afzien
Niet afhankelijk zijn van loon is noodzakelijk,
om gelijke partner te kunnen zijn
De meeste mensen die nu afhankelijk zijn van een uitkering,
zullen dat met een basisinkomen niet meer zijn
Het basisinkomen vervangt de overdrachtsinkomens
Alleen waar daarboven op nog sociale uitkeringen noodzakelijk zijn
komen ze boven het basisinkomen uit
Alleen diegenen die nu minder hebben, krijgen met een Basisinkomen meer
Dat betreft vooral kinderen en jongeren, dus gezinnen
Het zijn ontvangers van te kleine pensioenen,
en mensen met kleine baantjes en zelfstandigen die zich arm werken
Het basisinkomen maakt een eind aan de armoede
en stabiliseert de middenstand door een stevig fundament als uitgangsbasis
Het neemt de angst voor de ouderdom weg
Het is geen aalmoes die je van iemand anders krijgt
Het is geen hulp waar je dankjewel voor moet zeggen, maar een perspectief voor|iedereen
Het basisinkomen gaat niet uit van een betere mens
Het lost ook de problemen niet op
Niet met geld
Maar het maakt voor de mensen zelf meer oplossingen mogelijk
Thomas Paine is de stichter van de mensenrechten
en een van de grondleggers van de Verenigde Staten van Amerika
“United States of America”, deze naam komt van hem
Met “Common Sense”, op zijn Nederlands: “Gezond verstand”,
begint hij de onafhankelijkheidsverklaring van de noord Amerikaanse koloniën
van het Britse koningshuis
Zijn ideeën hadden grote invloed op de eerste democratische grondwet van de wereld
Wolfgang Roehrig: “Deze waarheden staan voor ons als een paal boven water
dat alle mensen gelijk geschapen zijn, dat ze van hun schepper
bepaalde onvervreemdbare rechten gekregen hebben,
onder andere: leven, vrijheid en het streven naar gelukzaligheid
“Rights of Man”, mensenrechten
Ongekend voor die tijd
Maar ook vandaag nog
De Basisrechten op grond van menszijn zijn voor allen gelijk!
– Volledige onzin:
rechten hebben alleen zij die bezit hebben!
Alle anderen kunnen met die mensenrechten helemaal niets beginnen – zonder|onbeschaamd te worden!
Mensenrechten?
Dat zou dan ook heten: de slavernij afschaffen
En wie doet dan de service?
Wie doet dan het vuile werk,
waarvoor men niet wil betalen en ook geen achting heeft?
Daarvoor kan men nu ook vrezen
Bijvoorbeeld bij het basisinkomen:
De economie zou instorten, de samenleving zou een puinhoop worden
Nog erger was het toen de aarde rond werd
De kerk hielt lang aan het verhaal van de platte schijf vast
Die omstroomd werd door het water van de chaos
Wie te kort aan de kant kwam, kon erin donderen
Ze was overspannen met een vast firmament waarlangs de sterren hun banen trokken
En daarachter de sferen waar de giganten huisden,
die de mensen angst en hoop verschaften
Zo kijken we vandaag de dag naar geld en economie
Dat de aarde een schijf was, dat was bepalend voor alles,
voor wereldbeeld, voor ordening en voor zekerheid
En zo probeert iedere tijd opnieuw te bewijzen dat de aarde plat is, en dat er iemand|er boven zit
Hoe zou het moeten als de aarde rond zou zijn?
Maar als ze toch rond was,
dan zou ze natuurlijk bij het centrum van het universum staan en zou ze niet om zichzelf draaien
Daardoor was het buitengewoon gecompliceerd om een|wetmatigheid van de planetenbanen vast te stellen
Het gaat erom van waar uit men zelf kijkt
Zo is het met het basisinkomen ook
Gecompliceerd is het, wanneer ik van mijn eigen beweging niets weet
Aan de rand van het niet meer begrijpelijke stoot ik meteen, wanneer ik van het|gewordene uitga,
hoe het zich ogenschijnlijk helder toont en in ideologie verpakt is
Makkelijker wordt het als ik van de mens uitga en van zich wil ontwikkelen
leder systeem beweert intern consistent te zijn en kan uit zichzelf niet in een ander|overgaan
Dat kan alleen de mens
Margit Appel: Het basisinkomen is in Oostenrijk,
in Zwitserland en in Duitsland aan de orde en er wordt over gediscuteerd
Gabriele Fischer: Ik geloof, dat het ook komt omdat de tijd er gewoon rijp voor is
Justus Wittich: De menswaardigheid wordt terug gegeven
Margit Appel: En het heeft niets met weldadigheid te maken
Wolf Lotter: Het basisinkomen verhindert voor al
de eskalatie van de sociale spanningen die we nu hebben
Michaela Schmoczer: Dus, velen zitten erin, die helemaal niet|willen werken zitten erin, die helemaal niet willen werken
Dan zeggen we: Oh, zij nemen onze arbeidsplaatsen in
En anderen, die wel willen werken staan buiten
Dus dat de mens zelf er iets over te zeggen heeft
dat hij kan zeggen: ik wil, of ik wil niet, dan gebeurt er iets
Bettina Dieterle: Maar wat ik het spannendste vind,
als ik dat nu zo bedenk, dat ik
aan het einde van mijn leven niet meer kan zeggen: ik heb datgene dat ik wilde doen|niet gedaan
omdat ik het me niet kon veroorloven
Werner Götz: Wie studeert er alleen maar, omdat zijn ouders dat willen?
In wat voor een samenleving willen we leven?
Als je je dat niet afvraagt start dan maar meteen je computer
Justus Wittich: Het zou zinderen van de initiatieven
Een man aan het meer: Ik ben er sceptisch over
Ik ben zeer sceptisch
En wel: ik denk als je dat zou krijgen,
dat dan de motivatie om iets te presteren, om te werken, afneemt
Dat daarvan niets overblijft
Martin Hafen: De arbeid in het arbeidsproces is ziekmakend, omdat de arbeidstijd|steeds verder wordt ingekort
dat blijkt gewoon aan de hand van de cijfers
Wolf Lotter: In feite leidt een basisinkomen tot een vrijere maatschappij
Dat is het cruciale punt
De loonafhankelijkheid verdwijnt en zelfstandigheid onstaat
Een man aan het meer: Dan komt vervolgens de vraag: hoe kan dat betaald worden?
Het moet toch ergens vandaan komen
Justus Wittich: Als econoom kan ik berekenen dat het mogelijk is
Op de achtergrond: ja
Wolf Lotter: De grote uitdaging is, dat iedereen moet leren, ermee om te gaan
Dat is het grote punt
Daar staan we aan het begin
Niet bij de financierbaarheid
De financierbaarheid is het punt niet
Vrijheid is de moeilijke oefening
“De financierbaarheid is het punt niet”
“Vrijheid is de moeilijke opgave”
Schrikvisioenen van de 21ste eeuw hebben we al
De kranten staan er vol van – en wij ook
Het basisinkomen is een eerste positieve visie van de 21ste eeuw
Het is geen groot wereldthema,
dat de mensen tot toeschouwer maakt
Het gaat iedereen aan,
want het stelt een ieder meer in de gelegenheid, om dat na te laten,
wat men niet verantwoorden kan
en dat te doen, wat men werkelijk wil
Of zouden dan velen thuis blijven?
Zou dan niemand meer werken?
Zouden de wielen stil staan, net als bij een staking
Zou de manager voortdurend vrij hebben
Verantwoording?
Buiten zicht
Niemand roeit meer
Niemand studeert meer
De universiteiten helemaal leeg?
Laat een basisinkomen de prikkels tot het halen van hogere kwalificaties verdwijnen?
Wie niet moet, maakt zich ook niet tot menselijk kapitaal?
Nu al ontbreekt het de onderneming aan vakkrachten!
Hoe zal het verder gaan met de economie?
Roland Blaschke: Ik wind mij vooral op over het feit dat niemand meer weet,
waarom we eigenlijk economie ofwel bedrijfsleven hebben
Het is een onderdeel van de samenleving,
om het leven mogelijk te maken,
om voor ons goede dingen te doen, waarover wij kunnen beschikken
Dat denken is totaal verdwenen
Economie is een eigen wereld geworden, die andere doelen stelt,
en die met het menselijk leven nauwelijks nog iets van doen heeft,
die zelfs in staat is, menselijk leven te vernietigen
Een man aan het meer: Ondanks alles, ben ik er zeker van overtuigd:
We hebben een systeem nodig,
waar prestatie gewoon betaald wordt: goede arbeid moet worden beloond
Een systeem, waar men eenvoudig iedereen
gelijk betaalt of van een basisinkomen voorziet,
zou er toe leiden dat uiteindelijk
de hele prestatiemaatschappij in elkaar zou storten
Betaalde arbeid in Duitsland in 2001
– 56 miljard uur in loondienst
Onbetaalde arbeid
– 96 miljard arbeidsuren
in privé¸ huishoudelijk werk, ouderschap
en vrijwilligerswerk
Een basisinkomen is helemaal niet strijdig met beloning voor prestatie
De vraag is veeleer, hoe het management moet plaatsvinden,
als het geld in bedrijf en samenleving
mensen niet meer in een keurslijf dwingt
Als mensen veel minder via een inkomen gestuurd kunnen worden?
En hoe bepaalt de mens zich dan zelf?
Ligt dan toch iedereen aan het zwembad?
Blijft het vuilnis op straat liggen?
Gepensioneerde moeten dan de parken verzorgen
Ondermijnt een basisinkomen de prestatiemaatschappij
en het gevoel, zelfstandig te zijn, het plezier aan het eigen succes?
Is het niet ook saai, als iedereen al een inkomen heeft?
Is het alleen wat voor oude hippies en anthroposofische studenten
die menen, dat de mens van nature goed zou zijn
De mens is ook een dier!
Hij wil geen basisinkomen, maar eerder een jachtgebied
Laten we maar eens afwachten wat die nieuwe markten ons brengen
Buiten voor de deur
Zo is het voor veel mensen
Geen toegang tot de gedekte tafels
Zou een basisinkomen de mensen dichter bij elkaar brengen?
Of zou het de tweedeling in de maatschappij verder vergroten?
Lucratieve banen, duurdere opleidingen en ongestoord kapitaal beheren
voor sommigen, terwijl de anderen het houden bij een basisinkomen
– en hun tijd met hoop en hobby’s vullen,
voor 2 Euro per uur nog iets bijverdienen
en bij belangrijke dingen – niet verder in de weg staan
Men kan een basisinkomen ook misbruiken
Als men het op een hoogte vaststelt
die net niet voldoende is om van te leven
En verder alle sociale uitkeringen afschaft
Dan is er feitelijk sprake van werkdwang voor iedereen
Zonder persoonlijke uitnodiging
Met lonen zoals in China zonder dat het basisinkomen
de mogelijkheid biedt om aangeboden werk af te slaan
Als men dan ook nog de betalingen via verschillende bronnen, aparte regelingen,
tegenrekeningen en bijlagen compliceert,
heeft men ongeveer de situatie van vandaag – maar dan nog scherper
Een basisinkomen kan misbruikt worden, wanneer men:
– het te laag inzet
– vervolgens alle uitkeringen schrapt
– en toch nog voorwaarden stelt
“Wie niet wil werken, zal ook niet eten”,
zegt apostel Paulus
En bedoelde daarmee diegenen, die geen bijdrage aan de samenleving leverden
“Als hun verlossing al zo dichtbij is,” zei Paulus,
“dat ze niet meer hoeven te werken,
dan hoeven ze toch ook niet meer te eten”
Die man had nog humor Anderen niet zo
Zij hangen de leerlingen in een korf boven de eettafel
Zij krijgen niets,
Omdat ze te weinig gewerkt hebben
Geen eten voor hun
Alle regels worden verschrikkelijk,
wanneer hun betekenis ervan verloren raakt
Katja Kipping: De debatten met betrekking tot het basisinkomen hebben allereerst het|doel,
met oude gedachtepatronen te breken
Dus bijvoorbeeld met de ideologie:
“Alleen degene die achter betaalde arbeid aan gaat, heeft recht op eten”
De debatten mbt het basisinkomen moeten deze vergissing uit de weg ruimen,
dat men slechts wanneer men werk ambieert, iets goeds doet voor de samenleving
Want er is ook doorgaans betaald werk, waarbij juist het tegendeel het geval is
“Wie niet werken wil, zal ook niet eten”
Zo is ons dat ingeprent
Kunstenaar Joseph Beuys schreef een nieuwe formule:
“Wie niet wil denken, vliegt eruit”
Want te eten hebben we genoeg, en andere goederen ook
Blijft de vraag, wat is er met het werk aan de hand?
Götz Werner: Het werk aan de natuurlijke basis en het werk aan de materie
en arbeid in de productie, dat alles gaat Godzijdank verdwijnen!
De economie heeft de opdracht, mensen van werk te bevrijden!
De economie heeft de opdracht, mensen van werk te bevrijden
Dat staat niet in de krant
Waar naar toe bevrijden?
Dat staat ook niet in de draaiboeken van bedrijven
Werknemers ontslaan valt niemand makkelijk
Zo gaat het echter wel
En als je het eenmaal onder ogen ziet
Ja als opgave,
zal nog iets anders duidelijk worden:
Van werk bevrijden betekent ook: voor het werk bevrijden
Dat aan de andere kant van de streep alleen nog vakantie en vrije tijd zou komen,
denk je, omdat je afhankelijkheid van werk gewend bent
Wat zijn dat voor arbeidsplaatsen, waarin dan geïnvesteerd wordt?
Götz Werner: Al die investeringen in nieuwe arbeidsplaatsen zijn|rationaliseringsmaatregelen
Daar worden dingen ontwikkeld, die werk besparen
En je zult geen manager vinden, die zegt: Hoe kan ik iets maken, dat meer werk|oplevert?
Hoe kan ik iets maken, dat meer werk oplevert?
Het doel van de economie is: behoeften te bevredigen
Efficiënt zoals een ieder dit doet
Het is dus niet hun doel om werk te scheppen
Daar staat tegenover, dat ieder mens doelen, vragen en opdrachten in zijn leven|meebrengt,
en bij velen daar niets van terecht komt, omdat het hun geen inkomen oplevert
Götz Werner: Wij hebben in de maatschappij het probleem
dat veel mensen, die vandaag de dag een arbeidsplek hebben,
in werkelijkheid
slechts een inkomensplek hebben
Slechts een inkomensplek te hebben betekent,
een activiteit uitoefenen,
alleen omdat daar een inkomen uit voort vloeit
Maar waar men de zinvolheid niet van inziet
Maatschappelijk is dat een probleem,
veel frustratie en langdurige ziekten vloeien eruit voort
In Duitsland voelt 12% van de werknemers zich helemaal niet op zijn plek
Dat is iets meer dan een tiende
De dikke helft, 54% van de mensen,
is met zijn werk enigszins ontevreden,
maar ziet ook positieve aspecten
En 34% van de werknemers
zijn met hun werk uitgesproken ontevreden
Dat is bijna een derde
De zogenaamde strijd om werk is een strijd om inkomen
En de strijd om werk stelt zich teweer tegen verlies van arbeid
Want mijn werk, dat ben ik
Maar recht op toegedeeld werk bestaat niet
Er bestaat geen recht op plicht
En er is ook geen recht om gekocht te worden
Recht op werk kan alleen het recht zijn op de activiteit,
die iemand uit zichzelf wil en doet
die niemand toewijst – en ook niemand kan afpakken)
Zo’n recht op werk behoeft een recht op inkomsten nodig
Florian Lück: Dat gaat toch niet, dat men werk heeft
en er is een arbeidsbureau, maar er is geen inkomensbureau
De jonge man bedoelt,
dat hij een hoop werk heeft maar er geen inkomen voor krijgt
Wat zou een recht op inkomen maatschappelijk kunnen betekenen?
De Zwitserse Socioloog Ueli Maeder noemt belangrijke aspecten
Ueli Maeder: Het kritische constateren van de eenzijdige bekrompen afstemming op|loonwerk,
het focussen op de zinvraag: Wat is werkelijk belangrijk in het leven?
Dat zou voor mensen een steun in de rug zijn
Dat zou meer zekerheid bieden
Er zou een creativiteitsimpuls ontstaan
Er zou grotere tevredenheid ontstaan
De mensen zouden minder contraproductief met ellebogen werken
En ze zouden er niet meer zo
belust op zijn om altijd maar
ten koste van anderen te kunnen profiteren
Ons huidige systeem met extreme concurrentie nodigt uit,
om mechanismen van solidariteit te ontlopen
Tot zover de sociologie-professor
Maar hoe kijkt iemand ernaar, die net van zijn werk komt
en voor de eerste keer van het idee hoort?
Een projectleider: Betekent dit, dat allen hetzelfde loon krijgen?
Interviewer: Nee, allen verdienen wat ze verdienen
Maar allen hebben als basis een basisinkomen
Projectleider: Maar alleen, wanneer ze werken?
Interviewer: Nee, ongeacht wat dan ook
Projectleider: Ongeacht wat?
Interviewer: ledereen krijgt het
Projectleider: Maar dan komt meteen de problematiek van de arbeidsmotivatie om de|hoek kijken
Als ik sowieso een gegarandeerd basisloon heb, waarom zou ik dan werken?
Interviewer: Hoe zou dat voor u zelf zijn?
Projectleider: Ik zou graag werken
Ik bedoel, thuis zitten is niets, ik hou van mijn werk, ik doe het graag,
maar er zijn er zeker, die dan niet meer naar het werk zouden gaan
Als er een basisinkomen zou bestaan,
zou u dan nog gaan werken?
60% van de ondervraagden antwoordden spontaan, “ja, onveranderd”
Ongeveer 30% antwoordden, “Ja, maar niet meer full time”
Of ook: “lets anders dan nu”
En ongeveer 10% zegt heel open
“Eerst eens uitslapen en dan verder zien
wereldreizen maken, voor anderen zorgen, nog wat studeren”
Als er een basisinkomen zou zijn,
denkt u, dat anderen dan nog zouden werken?
Ongeveer 80% antwoordt
“Nee waarschijnlijk zou je de meerderheid niet meer aan het werk krijgen”
Wat is dat voor werk waar je toe gedwongen moet worden?
Het eigen werk zeker niet
Dat doet men uit eigen beweging
Wat is de motivatie om te werken?
Dat – is een tredmolen
En dit is kinderarbeid,
Dit is eens heel normaal geweest
We kopen het nog steeds!
We weten het ook niet zo precies; dit spul komt uit het verre oosten
Daar wordt nu veel van het zogenaamde vuile werk gedaan
En hier te lande ook wel door buitenlanders
Er ontbreken wel eens papieren, contracten en iedere vorm van zekerheid
Loondoorbetaling in geval van ziekte?
Het zogenaamde vuile werk is niet uit zichzelf vuil,
maar opgrond van de lage waardering,
de geringe betaling en de arbeidsvoorwaarden
Het is vaak arbeid, die de rotzooi van anderen opruimt
Wie maakt hier het werk vuil?
Met een basisinkomen kan men ook nee zeggen
Maar wie doet dan het vuile werk?
Daarvoor zijn er 3 mogelijkheden:
1. Het werk beter betalen en tegen betere voorwaarden
2. Automatiseren en rationaliseren
3. Zelf doen
Een actrice: Ik moet net denken aan een cassière bij Migros
Ze heeft misschien niet zo’n plezier in haar werk
Of ze überhaupt naar haar werk zou gaan als ze een basisinkomen had?
Ja, dan – laten we het de vrouw aan de kassa vragen
Ja
Nou, ik zou gewoon blijven werken
Omdat, ik het mij niet zou kunnen voorstellen, thuis rond hangen en helemaal niets|doen;
ook wanneer ik die basis van 1000 Euro zou hebben –
Ja, dat is zo’n bedrag, 1000 Euro
Het kan ook meer zijn
Of minder?
De vrouw aan de kassa: Ten eerste zou het voor mij niet genoeg zijn, eerlijk gezegd –
Vandaar de naam: Basisinkomen
Het moet de kosten van eenvoudig levensonderhoud en maatschappelijke participatie|dekken
Meer geld willen verdienen zal voor de meerderheid net zo vanzelfsprekend zijn als|vandaag de dag
Maar terug naar de kassa
Niet bepaald een droombaan
Vrouw van de kassa: Tuurlijk, men denkt altijd, dat is gewoon maar duf werk, zo aan|de kassa zitten –
– maar men komt met zeer veel mensen in contact
en het gaat er altijd om hoe men zelf is
En ik ben een zeer open minded persoon,
ik heb er geen problemen mee, en ik vind het hier heel leuk
Welk werk zou je doen, als er voor je inkomen gezorgd werd?
Het zelfde, maar beter!
Aan de ene kant zou er zelfs helemaal niet zoveel veranderen
Vrouw achter de kassa: Zonder werk, ik zou het niet kunnen
Dat zou voor mij te saai zijn
Aan de andere kant kan er ook wel iets veranderen
Ja, en dan zou ik ook reizen en dingen zien die nu niet kunnen
Want je moet ook leren, om een beroep uit te oefenen
En de stress met het werk – het is zo moeilijk voor iedereen, om werk te vinden
En dan ben je er, en er zijn bijna geen vaste banen meer
Als dat er zou zijn, dan zou er niet zo’n stress zijn
Angelika Tischer: En als we de scholieren niet meer zo hoeven te conditioneren,
dat ze hoe dan ook op de arbeidsmarkt een plaats moeten vinden,
die bij hun past – en waarvan iedereen weet, dat dit al lang niet meer is weggelegd|voor iedereen –
– dus die hypocriete wereld waarin wij nu leven –
Philip Kovce: Ja, dat thema is pas echt interessant voor jonge mensen,
omdat juist nu op school is vast te stellen
hoe veel jongeren al onder angst voor de toekomst lijden
en zich op school als een automaat op een beroep voorbereiden
en uit angst om later met lege handen te staan, nu het geringste van twee kwaden|kiezen
En via een basisinkomen zie ik de mogelijkheid en de kans, juist datgene na te|streven,
wat je werkelijk graag zou willen doen, en wat je ook goed kan
Amaël Kienlen: ik zie daarmee een crisis verbonden, een zingevingscrisis
Roland Hügli: Het geeft je tijd en ruimte om over de dingen na te denken
En wat zou een basis voor het werk zelf betekenen?
Roland Hügli: Men zou het werk over meerdere mensen kunnen verdelen En dan wordt|het ook weer bevredigend
Wat was de bedoeling met zingevingscrisis?
Amaël Kienlen: Ja, ik geloof, we leven het grootste gedeelte in een grote illusie
We leven op kosten van de natuur, op kosten van de toekomstige generatie,
op kosten van onze – partner
Het niet willen toegeven, dat anderen voor ons werken,
deze afhankelijkheid, deze broederschap, zo lang die niet helder gezien wordt,
sta ik bij mijn medemens in de schuld
Zover met betrekking tot broederschap
En gelijkheid?
In de democratie?
Katja Kipping: Voor mij heeft het basisinkomen ook een democratiserende functie
Mensen worden minder manipuleerbaar, wanneer ze van een materi‰le basis verzekerd|zijn
Dat maakt het opbloeien van een democratische samenleving mogelijk,
waarvan allen profiteren, arm en rijk
En de kunst?
Tony Rizzi: Zelfs als ik niet werk,
als ik niet feitelijk een kunstwerk maak
creëer, werk ik ook
Dat is het moeilijke punt voor een kunstenaar:
Word je betaald voor de tijd,
waarin je alleen maar leeft
en ideeën verzamelt,
om nieuwe projecten te starten?
In tegenstelling tot de tijd,
waarin ik daadwerkelijk in het studio ben
en de opdracht heb om een stuk te maken
Hoe financier je jezelf,
om in een positie van inspiratie te komen?
Leven is de kunstvorm!
En als moeder in spe¸?
Dominique Lüdi: Ja, dat zou fantastisch zijn, want dan zou ik dingen kunnen doen|zoals ik het zou willen
Mij om mijn kind bekommeren, zonder een slecht geweten te hebben
En ik zou datgene wat ik wilde werken zo inrichten,
zoals ik dat zelf zou willen en niet zo als de arbeidsbureau dat wil
ja, ik denk, dat het heel goed zou zijn – juist in deze situatie
En wanneer het kind dan eenmaal opgegroeid is,
kan het met een basisinkomen ook sneller op zichzelf wonen
Kun je met het basisinkomen überhaupt volwassen worden?
Wanneer je weet: mijn inkomen is gegarandeerd?
Hoe staat het met het basisinkomen en het volwassen worden?
Amaël Kienlen: Ik zou niet zoveel tijd nodig hebben gehad om mij tegen van alles te|verzetten
Ik zou veel makkelijker geïntegreerd zijn of een plekje in de samenleving hebben|ingenomen,
omdat de prijs niet zo hoog zou zijn geweest
Ik zou minder angst hebben gehad om van het belangrijkste te moeten afzien
Renate Strub: Er is veel dat met het basisinkomen samenhangt,
veel dingen zijn ermee verbonden en zo kunnen ook veel dingen in beweging raken
Götz Werner: Wij moeten ons steeds meer verantwoordelijk voelen voor alles wat op|deze aarde gebeurt
Wij kunnen ons niet isoleren in een wereld van vandaag, die zoveel kleiner geworden|is
Het is bepalend dat men op de eerste plaats in gedachten onderscheid maakt tussen
het verkrijgen van een inkomen en het hebben van werk, dat zij dat verinnerlijken
en zich vervolgens ervan bewust worden: ik heb een inkomen
om te kunnen werken en niet: Ik werk om een inkomen te krijgen
Ik persoonlijk beschouw het basisinkomen als een soort Archimedische punt,
dat ertoe leidt dat er vervolgens vele andere vragen gesteld zullen worden
Er zou geen grote beweging op gang kunnen komen,
wanneer men op vele plaatsen tegelijkertijd wil beginnen
Wij zullen alleen maar verder komen,
als we inzetten op de kracht van het individu
De kracht van het individu, daarop zal het aankomen
Kronen op het centraal station
Dat de mensen zouden kunnen vliegen, was duizenden jaren lang een utopie
Dat het niet kon, zag men aan degenen, die het probeerden
Technisch is het een vanzelfsprekendheid geworden
Of het kiesrecht!
Hoe zou dan een samenleving functioneren,
als iedere Jan Doedel mee zou beslissen?
Als de gewone burger
met zijn beperkte horizon
en zijn gewone privé, interesses mee beslissen kan,
wat voor de Staat als geheel goed zou zijn?
En dan is het ook nog zo, dat niet alleen de mannen burger zijn
Maar de vrouwen ook!
Vrouwen – zijn toch veel te emotioneel
Men moet ze juist beschermen,
dat ze met hun beslissingen niet alles in de war schoppen
En wie doet dan het huishouden?
Allemaal argumenten die ook weer tegen een basisinkomen worden ingebracht
In Zwitserland werd het stemrecht voor vrouwen pas in 1971 ingevoerd
Drie jaar eerder werd al naar de maan gevlogen
En kort voordat dat gebeurde, zou niemand voor mogelijk gehouden hebben,
dat een dergelijke systeem omwenteling tegen de macht überhaupt mogelijk zou zijn
Wat eerst niet goed leek te kunnen gaan blijkt heel goed te kunnen gaan
De burger was niet alleen maar degene
die door de Staat geregeerd werd, de verhoudingen werden omgedraaid:
via vrije verkiezingen en referenda
Het werk is niet meer alleen dat, wat de arbeidsmarkt dicteert
de mens is er niet voor de economie, maar omgekeerd:
ledereen apart is economisch souverein en vervult in het werk
zijn eigen opdracht
met een vrije inkomensbasis,
die voor ieder als recht bestaat
Thomas More was een britse minister president onder Hendrik VIII
Hij weigerde mee te werken aan onrechtvaardige heerschappij
en werd ervoor onthoofd
In 1935 werd hij daarvoor heilig verklaard
En in het jaar 2000 verklaarde Paus Johannes Paulus II
hem tot beschermheilige van alle politici en regeerders
Thomas More schreef “Utopia”
een reisverslag van een verweg gelegen eiland met betere verhoudingen
Andere schrijvers deden hem na
Sinds dit boek spreken we van utopieën
U- Topos betekent: het Niet-Oord
Ideeën over het basisinkomen waren er al in de gemeenschapsutopieën van de|Renaissance
Utopieën zijn plaatsen,
waardoor men kan vertellen, waar men zelf is
ledere latere tijd zet datgene in werkelijkheid om, waarover daarvoor slechts gedacht|werd
Verlichting!
Dat betekent: ik zeg hardop wat ik zie, wat ik zelf denk
en wat volgens mij waar is
En maak mijn kennis ook voor allen beschikbaar
ledere tijd heeft zijn eigen verlichting
wat betekent dat dan?
Daniele Ganser: Heel belangrijk is het onafhankelijk vermogen zelf na te denken,|zelf te analyseren
Omdat in een revolutionaire fase traditionele denkkaders,
die van vader of moeder, van de leraar
of pater of van de dokter werden overgenomen,
plotseling fout of bekrompen blijken,
en men dan in heel korte tijd een nieuw denkmodel moet ontdekken,
Dat betekent: wat men zelf denkt, leert men ook zelf te geloven
Wanneer men de Matterhorn wil beklimmen, moet men eraan denken vroeg op te staan
Want rond de middag moet men boven zijn,
zodat men bij het dalen niet in het donker en in de koude terechtkomt
ledere Zwitser weet dat
Met betrekking tot het olieverbruik zijn we allemaal naar de top gestormd,
zonder zich te realiseren, dat we ook weer naar beneden moeten
De “Peak of oil”, het grootst mogelijke transportvolume, is spoedig bereikt
En van daar af gaat het steil bergafwaarts
Volledige werkgelegenheid op de arbeidsmarkt is ook maar tijdelijk
en zijn hoogtepunt al voorbij
De toekomstonderzoeker Jeremy Rifkin voorspelde in 1995,
welke uitwerking het ontbrekken van volledige werkgelegenheid zou kunnen hebben
“Misschien zal slechts 5% van de volwassene bevolking nodig zijn,
om in 2050 de traditionele industrieën te managen en draaiende te houden
Boerderijen, fabrieken en bureaus bijna zonder arbeidskrachten zullen in alle landen|de regel zijn” Jeremy Rifkin
Rifkins prognoses zijn omstreden, maar niet uit de lucht gegrepen
In 1982 werden in de VS 75 miljoen ton staal geproduceerd
300000 mensen waren daarbij betrokken
20 jaar later werd 100 miljoen ton staal geproduceerd,
met slechts een vierde van het personeel
Daarnaast zijn ook nieuwe arbeidsplaatsen ontstaan
Misschien een paar honderd in consultancy en in zeer gespecialiseerde technologie
Zo is het niet alleen in de klassieke productie,
maar ook in vele gebieden van de dienstverlening
De Internetbank is een extreem voorbeeld,
maar maakt wel een ontwikkeling duidelijk
Ze heeft nog slechts een tiende van de employees nodig
bij gelijkblijvende klandizie
ten opzichte van een conventionele bank
Deze ontwikkeling is niet alleen beperkt tot voormalige industriële landen
Maar algemeen en wereldwijd
daalt het aantal banen
in verhouding tot de productiviteit
“De grondstof van de 21ste eeuw is creativiteit” Adrienne Goehler
Adriene Goehler: De arbeidsplaatsen van de toekomst zullen zich heel sterk
naar het model van kunstenaars en publicisten richten
Niet bedrijfsmatig georganiseerd, soms met weinig, soms met veel geld, soms met|weinig soms met veel arbeid, soms alleen dan weer in een team
in tijd beperkt, althans meestal beperkt en vaak van thuis uit
Danièle Ganser: De nieuwe tijd zal verlangen, dat we ons niet door angst, gierigheid|of haat laten leiden,
maar zoveel mogelijk naar onze hoogste idealen leven
100 jaar geleden teelde iemand,
die in de landbouw werkte,
voedsel voor 3 andere mensen
Vandaag de dag teelt een boer genoeg voor 120 mensen
Waaraan dat ligt, zie je hier
En zo is het en wordt het bijna overal
Vandaag de dag verzet een mens met zijn werk het 100-voudige van 100 jaar geleden
Dat zijn doelen van vorige generaties
Wat zijn onze doelstellingen nu?
Dat het eenvoudigweg zo verder gaat
en de vooruitgang voor steeds meer mensen een stap terug betekent?
Terug naar de angst voor het pure overleven?
Alsof we geen verdere ideeën meer nodig zouden hebben?
Technische innovatie schijnt vandaag de dag vanzelf te gaan
Heel anders is het gesteld met sociale innovatie
Moet daarvoor het schip eerst zinken?
Wanneer het hoofd stil staat, gaat het lichaam achteruit
Sociale veranderingen hebben andere krachten nodig dan die,
waarmee machines werken
In de stroom van de vooruitgang, sukkelt het sociale voort
Hoe staat het met de verzorgingsstaat?
Faust
Mephisto: Wie wat levend is, wil leren kennen en beschrijven,
probeert eerst de geest eruit te drijven
Dan heeft hij de delen in zijn hand
Nu ontbreekt jammer genoeg|de geestelijke band
Leerling: Ik kan U net niet helemaal begrijpen
Leerling: Ik word er onnozel van, alsof er een molenrad in mijn hoofd draait
Het misverstand begint,
wanneer iemand naar het werk gaat en meent,
dat hij dit voor zichzelf doet, omdat hij een inkomen krijgt
Maar een inkomen krijgt iedereen,
omdat iedereen het nodig heeft
Omdat ieder op de inspanningen van anderen aangewezen is
Als het inkomen rechtstreeks met werk verbonden zou zijn,
dan zouden machines het meeste inkomen krijgen
Het is echter zo, dat de mensen,
waar zij het werk van overnemen,
vervolgens toch een inkomen nodig hebben
Het basisinkomen schaft niet zonder meer de loondienst af,
maar het totalitaire ervan
Het creëert meer speelruimte voor serieuze bezigheden
Niet alleen de functie ervan maakt het zinvol
Een wasmachine kostte in Zwitserland 50 jaar geleden 3550 Franken
Dat was veel geld
Dezelfde wasmachine 50 jaar verder verbeterd, kost vandaag de dag 3195 Frank
De prijs is dus ongeveer gelijk gebleven
Maar 50 jaar geleden was 1 Frank 3 keer zoveel waard als vandaag
Dat betekent, dat de wasmachine nog slechts een derde kost van,
wat zij 50 jaar geleden kostte
Een herenkapsel kostte 50 jaar geleden ongeveer 3,50 Frank en nu ongeveer 40 Frank
Dit betekent, dat waar methoden geoptimaliseerd konden worden,
technologie wordt ingezet en lang niet meer zo veel mensen nodig zijn als vroeger,
de kosten konden dalen
Waar dat niet het geval is, bij de kapper bijvoorbeeld, zijn ze gestegen
De menselijke arbeid is duur
Omdat mensen een inkomen nodig hebben
En omdat over hun werk ook nog belasting geheven wordt
Qua koopkracht verdient een kapper nu niet meer dan vroeger
Maar de verhouding van de prijzen laat zien,
waar en in welke mate gerationaliseerd is
en wat rationalisering voor ons betekent
Zou het met de wasmachine net zoals bij de kapper zijn gegaan,
dan zou die nu 40000 Frank kosten
Bodo von Plato: Wanneer ik niet weet, wat de wasmachine mij uit handen heeft genomen
– namelijk niet alleen, dat die mijn was wast –
– dan krijg ik ook geen antwoord op de vraag,
of het onvoorwaardelijke basisinkomen een cultuurimpuls is
Reeds 212 jaar geleden
eiste Thomas Paine in zijn geschrift “Agrarische gerechtigheid” een basisinkomen
Hij onderbouwde dat als volgt:
Alle mensen zijn gelijk geboren, en de aarde voedt allen
Wanneer een mens geboren wordt, heeft hij het recht op een stuk land, dat hem kan|voeden
Maar wanneer al het land al opgedeeld is onder weinigen,
die menen, dat het hun eigendom is,
dan moet er een compensatie gecreëerd worden
Deze compensatie is een basisinkomen voor diegenen,
die geen eigen land meer hebben
en zich daarom niet zelf kunnen verzorgen
Sindsdien is de wind uit een andere richting gaan waaien
Want ook wie wel eigen land heeft, kan zich nu niet meer zelf verzorgen
Het gaat voor iedereen beter, als ik niet zelf mijn tractor hoef te bouwen
en het land niet alleen voor het eigen gebruik hoef te bemesten:
Als de opbrengst van mijn werk altijd voor anderen is
In de eigen behoefte voorzien betekent,
dat ik mijn eigen groente zelf teel en leef van datgene,
wat ik zelf voort kan brengen
Wat hier bij ons eruit ziet als in eigen behoeften voorzienend,
is een ervaringsveld, geen zelfvoorziening
We leven in een wereld van externe verzorging
Dat betekent: wat ik in mijn werk doe, is voor anderen,
en wat ik voor me zelf opeis, is het product van anderen
Via het geld functioneert dit samenspel
Wat door arbeid aan waarde gecreëerd werd, wordt geruild,
als de kaas over de toonbank gaat, en het geld in de andere richting
In het begrip van het woord loon lijkt een mentaliteit van de zelfvoorziening te|schuilen
Omdat ik betaald wordt voor wat ik doe, lijkt het alsof ik het voor mezelf doe
Een Soefi-legende over onderscheid tussen hemel en hel
In de hel staat een heerlijk diner klaar
En lange lepels
En iedereen pakt er een
In de hemel is het precies gelijk
Er staat een heerlijk diner klaar – en lepels
En iedereen pakt er een
In de Vreemdverzorging is de opbrengst van mijn werk, anderen te verzadigen
Pas het initiatief van Anderen zorgt ervoor, dat ik iets krijg
Initiatieven kan ik echter niet kopen, alleen maar mogelijk maken
Hans Stallkamp: En in deze paradigmaverandering moet het toch wel beschamend zijn,
als ik de ander, die voor mij werkt,
ertoe veroordeel, zodat hij in het stof moet kruipen, om te kunnen overleven
Klaus Wellershof: Ik geloof, dat voor mij het teken van de nieuwe tijd de absolute|individualisering van de maatschappij is
De mensen hebben eigen doelen, eigen ideeën,
en ze zoeken natuurlijk ook naar de middelen, waarmee ze deze kunnen verwezenlijken
Geld speelt in de maatschappij van de arbeidsdeling een hele grote rol
Dat betekent, geld als middel om vrij te zijn
Ik geloof, dat dat het thema is, waarmee wij ons moeten bezig houden
Dat vele mensen precies dit dan niet lukt,
dat zij tot slaven van het geld worden en
de oorspronkelijke gewenste ervaring van vrijheid daardoor weer verliezen,
dat is de tragedie en ironie van onze huidige situatie
Slaaf van het geld worden, wat betekent dat?
Dat men alles wat men doet in geld vertaalt
Alsof het geld de waarde is
En meent, met geld zou men vooral meer geld moeten krijgen
Meer beschikking over het geld van anderen en hun levensruimte
De geldslaven maken anderen tot slaaf met de macht, die ze het geld geven
Met het onvoorwaardelijk basisinkomen zou een deel van al het geld, democratisch|besloten
voor iedereen en allen een middel tot vrijheid worden
Het geld is de maagd, de mens de koningin
Creëert dat ook betere voorwaarden voor de globale taken?
Jakob von Uexküll: Ik geloof zeker wel
Het zou als eerste de vrijheid scheppen, dat te doen in de wereld, wat nodig is
Want we hebben nu een situatie, die totaal absurd is
Beleggingsadviseurs zeggen dat het grote probleem voor hen is,
dat er zoveel geld is, dat er te veel geld is
Tegelijkertijd zijn er bijna overal productieoverschotten
Dan is er grote werkeloosheid, die alsmaar toeneemt,
en vervolgens nog ongelooflijk veel taken die niet gedaan worden
Dus, er is een heleboel, wat we moeten doen en kunnen doen en wel heel erg dringend,
willen we niet in een globale catastrofe terecht komen
De wereldlandbouw kan levensmiddelen voortbrengen voor 12 miljard mensen
Op de wereld leven 6,6 miljard mensen
Aan honger en de gevolgen daarvan sterven ieder uur 1000 mensen
Peter Brabeck: Water is een levensmiddel,
Zoals ieder ander levensmiddel behoort het een marktwaarde hebben
Jean Ziegler
brood
“Een kind, dat vandaag de dag van de honger sterft, wordt vermoord”
Het geld vloeit niet daarheen, waar het nodig is
Het sluit zich af van de sociale realiteit,
druk bezig met schijnbare zelfvermeerdering
Voor de deur wordt het krap
De grote bedragen vermenigvuldigen zich incestueus
Wat eruit komt, leidt niet tot meer levensmogelijkheden voor allen
Maar de opgehoopte winst implodeert tot een razend systeem
In plaats van een toekomst: Wedden?
Renate Ignazio-Keller: Dat inkomen en werk van elkaar gescheiden moeten worden, dat,|zo geloof ik,
laat ons de realiteit steeds duidelijker zien
En ik denk, dat het basisinkomen werkelijk een oplossing
ook voor de werkeloosheid kan zijn
Want er is daadwerkelijk ongelooflijk veel te doen, maar er is geen geld voor
En ik denk, dat het basisinkomen een vorm zou zijn, om het geld daarheen te leiden,
waar het nodig is en mensen vrij te maken om dat te doen, wat hun aard ligt
Werk en inkomen scheiden –
– dat doet het basisinkomen met zijn niveau
Maar hoe moet je dat in een samenleving organiseren?
De cirkel staat voor de toegevoegde waarde in een economie
Hoe productiever ze is, hoe groter
Toegevoegde waarde van een economie noemt men datgene,
wat in de loop van een jaar in een land
aan diensten en goederen wordt geproduceerd,
verder verwerkt en vervolgens ook verkocht wordt
Deze toegevoegde waarde kun je opsplitsen in een staatsdeel en een privédeel
Ongeveer de helft van de gezamenlijke toegevoegde waarde
gaat via belastingen en heffingen naar de Staat
Daarmee betalen we onze scholen, de politie,
sociale voorzieningen en alle verdere diensten,
die niet het individu dat er aanspraak op maakt betaalt,
maar die we als gemeenschap willen dragen
Diensten, die we op een democratische wijze vaststellen
In Zwitserland bedroeg het staatsaandeel in 200536%
In Zweden 56%
In Oostenrijk bedroeg het precies de helft van de toegevoegde waarde, 50%
En in Duitsland en in Nederland lag het op 47%
Hoe zou dit er gaan uitzien met een basisinkomen?
Wat betreft het inkomen, dat de Overheid uitbetaalt,
zou de invoering van het Basisinkomen slechts een verandering in de manier van|uitbetalen zijn
Want het geld voor deze inkomens is al via de bestaande belasting bij de Overheid|beschikbaar
Ook nu betaalt de Overheid deze inkomens uit de belastinggelden
– Inkomens van zijn werknemers, zijn ambtenaren
en de ontvangers van overdrachtsuitgaven die de staat uitkeert aan de|uitkeringsgerechtigden
Voor al deze inkomens zou de invoering
van een basisinkomen slechts een boekhoudkundige verandering zijn
Voor de inkomens van het particuliere bedrijfsleven
is het basisinkomensgeld nog niet bij de Overheid
Het moet eerst middels belasting naar de Overheid toe,
zodat zij het als basisinkomen kan uitbetalen
Daardoor wordt de overheidsuitgavenquote hoger
Betekent dat, nog meer Overheid?
Het betekent: minder overheid – minder controle en paternalisme, minder|administratie
De overheid is mbt het basisinkomen alleen curator en waarborger van het wettelijk|recht
Maar de belasting wordt hoger!
En welke belasting zou dat kunnen zijn?
Het ligt altijd het meest voor de hand, het van diegene te nemen, die beter|verdienen
Het idee om een soort van basisinkomen door hogere inkomensbelasting te financieren,
had Milton Friedman ook al
Huishoudens met een laag inkomen zouden in dit plan inkomensbelasting uitbetaald|krijgen
Negatieve inkomensbelasting noemde hij dat
Zijn model domineerde tot in de jaren 1990
de debatten over de financiering van een basisinkomen
Het werd bedacht in de jaren ’60
en werd in de Verenigde Staten bijna ingevoerd
Milton Friedman wilde een slanke, liberale verzorgingsstaat
Vijftig jaar later zou een financiering via de inkomstenbelasting steunen
op iets wat trendmatig steeds verder afneemt – de betaalde arbeid
Zo vergaat het vandaag met de verzorgingsstaat
Meer werklozen betekent minder belasting inning uit de inkomstenbelasting
Hogere inkomstenbelastingen belasten de loonarbeid nog meer
Het is een vicieuze cirkel
De absurditeit van de inkomstenbelasting is,
dat het de prestatie belast en daarmee haar eigen basis ondermijnt
Welke belastingen zouden het vandaag de dag dan wel kunnen zijn?
Laat ons eens naar deze onderneming concreet kijken,
hoe het vandaag met de belasting zit
Een café, in Basel
Meer dan 1000 klanten per dag,
40 personeelsleden,
35 miljoen Franken omzet per jaar
En hoe zit het met de belasting?
Daniel Hüni: Belastingen zijn in een onderneming altijd kosten
En alle kosten moeten door de verkoop worden goedgemaakt –
– anders heeft men al snel geen onderneming meer
In principe bestaan er drie belastingvormen:
een daarvan is de BTW –
– die wordt direct door de consumenten betaald –
en verder zijn er de sociale lasten en de loon- cq inkomstenbelasting
De BTW staat op ieder kassabon en is voor iedereen zichtbaar
Voor de onderneming is de BTW geen kostenfactor
en staat ook niet op de exploitatierekening
En hoe zit het met de sociale lasten?
Daniel Hüni: Hiermee doe ik net alsof de medewerkers
en de onderneming ieder de helft van de afdracht betalen
Voor de medewerker schrijf ik dit zo op zijn loonstrook –
– het is zo voorgeschreven, ik kan helemaal niet anders –
– en natuurlijk ook in de boekhouding
Het geld wordt wel voor beide delen door de onderneming gestort
en komt, zoals gezegd, van de klanten
Het geld voor de inkomstenbelasting krijgen de medewerkers daadwerkelijk,
voor ze het aan de belastingdienst overmaken
En vanzelfsprekend wordt ook de inkomstenbelasting in de verkoopprijs doorberekend
Wat betaal ik dan, als ik een Latte Macchiato drink?
En Latte Macchiato betekent letterlijk: Gevlekte Melk Melk met een koffievlek
Die kost hier 5,20 Frank
Een vierde van de prijs dient tot dekking van de infrastructuur
Dat zijn de kosten voor het gebouw, voor energie, meubilair en servies
Een ander kwart in de prijs is voor de productkosten
Dat is de melk, de koffie en wie wil, ook nog de suiker
Het grootste aandeel in de prijs bestaat uit loonkosten
Dat is voor de bediening
Maar ook voor diegene, die schoonmaken en die het geheel organiseren
Daarbovenop komt dan nog de BTW
In Zwitserland slechts 7,6%
Dat is de belasting, die pas verschuldigd wordt, als de klant koopt
Dan wordt dus alle moeite en kosten van de toegevoegde waarde uitbetaald
Als namelijk de ober net van te voren het dienblad uit zijn handen laat vallen,
dan was het dat met de toegevoegde waarde gebeurd,
ook al is er vanaf de Alpenweide tot hierheen een hoop werk in de Latte Macchiato|gestroomd
Een gemorste Latte Macchiato – is geen Latte Macchiato
En er is ook geen BTW op
De BTW staat aan het einde van de waardetoevoeging en is duidelijk aangegeven
Maar er zijn ook andere belastingen in de prijs, die men niet ziet,
en die gaandeweg de waardevermeerdering geheven werden
In de loonkosten zijn dat de inkomstenbelasting, loonbelasting en sociale afdrachten
In de productkosten zitten echter ook belastingen, want ook daar worden inkomsten|betaald,
daarover worden ook belastingen geheven, en die worden ook in de prijzen|doorberekend
Precies zo is het met de kosten van de infrastructuur
De consument betaalt
Want pas wat hij uitgeeft, is het geld,
waarmee al het andere betaald wordt Ook de belasting
Hoe zou dat eruitzien, wanneer men dat een keer duidelijk maakt?
Zou de belasting “zo” in een bedrag –
– voor eenieder zichtbaar zijn net zoals nu de BTW –
– pas aan het einde van de waardevermeerdering verschuldigd,
dan zou de belastingdienst pas in de rijpe appel bijten
en niet al van te voren eraan knabbelen
Dan zou ook iedereen in de prijs kunnen zien
hoeveel geld hij bijpast aan zijn Staat en eraan meebetaald
De democratie krijgt bij de kassa zijn beslag
Aan de kassa is iedereen gelijk
Zwartwerk bestaat niet meer, want de belasting zou nog slechts de BTW zijn
Want dan zou ook op de arbeid geen belasting meer geheven worden
Maar zwartverkopen zou zeer aantrekkelijk zijn
In plaats van 40 Frank bij de kapper onderhands nog maar 20 betalen?
Dat scheelt een hoop
Waar geen bonnetjes gegeven worden,
kan de hoge eindbelasting ook ondermijnd worden
Als er echter alleen maar deze belasting zou zijn,
dan zou ook de fiscale opsporing makkelijker en effectiever zijn
Alleen belastingadviseurs zijn dan niet meer nodig
Veel bureaucratische inspanningen in het bedrijf en in het financieel beheer zouden|afnemen
Georg Vobruba: U heeft in een onbegrensde wereld alleen maar dan kansen,
om als Overheid duurzame belastingen te innen,
als u een belastingbron kunt aanboren, die u niet weg kan lopen
Deze belasting, die niet weg kan lopen, is de BTW
Hij wordt inbaar, waar de consument zijn geld uitgeeft
Daarom kan men de BTW ook uitgave- of consumentenbelasting noemen
Deze belasting betaalt niet, diegene die de Latte Macchiato brengt, maar diegene die|hem drinkt
De inkomstenbelasting daarentegen doet,
alsof mijn inkomen de opbrengst van mijn werk is;
omdat dat hetgene is, wat ik mee naar huis breng
De inkomstenbelasting is de belasting van de zelfverzorging
Ze is de belasting van de zelfverzorging en geeft bij vreemdverzorging problemen
Meer oude mensen, meer werklozen –
– met de consumentenbelasting zou dat voor de Overheid financieel geen probleem zijn
Want geconsumeerd word er altijd
En geproduceerd wordt er genoeg
Maar juist daar duikt een ander probleem op bij de inkomstenbelasting
Want onder dit systeem is machine arbeid vrijgesteld van belasting
Wanneer 2 producten vandaag hetzelfde kosten, waarvan het ene echter
overwegend door mensen gemaakt wordt en het andere overwegend door machines,
dan is in de prijs van het eene relatief veel belasting geheven
en in de prijs van het andere weinig
Omdat machines geen inkomen hebben,
is hun arbeid grotendeels belastingvrij
Dat is net zoals bij zwartwerk
Links, dat zou zo kunnen zijn bij de kapper
En rechts, bij de wasmachine
Omdat de belastingen op menselijke arbeid geheven worden,
zijn bij de ene prijs veel belastingen inbegrepen en bij de andere minder
Neemt men nu bij beiden alleen de effectieve prijs van de waardecreatie,
zonder de voorheen ingecalculeert belasting,
en berekend op beiden een gelijk percentage consumentenbelasting,
tot ze beide samen de belastingvolumes bereiken,
die eerder in de rode vlakken afgebeeld waren,
dan kost het ene minder dan nu het geval is en het andere meer
Omdat machine-arbeid niet meer via de belasting gesubsidieerd wordt
Het werk van mensen en van machines zou belastingtechnisch gelijkgesteld zijn,
omdat de belasting pas op het resultaat van de toegevoegde waarde wordt geheven
Machines zouden niet alleen het werk overnemen, maar ook de belastingopbrengst
En zou het kapsel voor de mannen bij deze consumentenbelasting nog hetzelfde kosten|als nu,
dan zou de gezamenlijke belastingopbrengst aanzienlijk stijgen
Als de belastingen, zoals nu, voor het grote deel al in de productprijzen verwerkt|zijn,
dan gaan ze met het product ook de grens over
Dan betalen de mensen in het buitenland aan het onderwijsstelsel,
de infrastructuur, de sociale welstand van Zwitserland mee,
wanneer ze een product uit Zwitserland kopen
Dat is de eene onrechtvaardigheid
En de andere?
Wat hier zo goedkoop uit het buitenland te koop is,
is naast andere oorzaken ook daarom zo goedkoop,
omdat daar minder overheidsuitgaven voor de mensen plaatsvinden,
en daardoor in de prijs minder betaald wordt
De consumentenbelasting zou op alle importen worden geheven,
op alles, wat voor de verkoop het land binnenkomt
En op wat in het land zelf geproduceerd wordt, zou gelijke belasting worden geheven
Het komt op alles, wat in het land verkocht wordt
Want het komt ook de mensen ten goede, die in het land leven
De consumentenbelasting is echter geen exportproduct
Als het product de grens over gaat, dan gaat de belasting niet mee
leder land blijft souverein, over zijn eigen staatshuishouding beslissen
En zal ook zelf zijn staatshuishouding betalen
De consumentenbelasting is de juiste belasting van de globalisering
De eerlijke belasting voor eerlijke handel
En hier werd ze uitgevonden, de belasting op de verkoop
De Brühlse Terassen aan de Elbwal in Dresden
Graaf Heinrich von Brühl had het idee van een afdracht op alle verkopen in het land
Zo’n 200 jaar later werd in de Bondsrepubliek Duitsland een soortgelijke belasting|ingevoerd,
maar heel anders berekend: de BTW
Ze geeft de arbeidsverdeling meer ruimte en is concurrentieneutraal
In Duitsland vormt ze met 19% intussen de grootste belastingpost
In Zweden ligt ze bij op 25%
Voor de toetreding in de EU is ze een vereiste
Ze is de toekomstige belasting
Ze is de belasting van de vreemdverzorging
lemand, die aan de invoering van de BTW
in Duitsland meegewerkt heeft is Dr Benediktus Hardorp
Hij noemt ze uitgaven – of consumentenbelasting en is van mening,
dat deze belasting de enige belasting moet zijn
“Ik heb meegemaakt, dat de inkomstenbelasting constant een remmende werking heeft,
en de consumentenbelasting eerst het hele prestatiegebeuren laat ontwikkelen”
“De uitgavebenlasting laat de mens duidelijker vragen,
welke richting hij in het leven op wil gaan” Dr Benediktus Hardorp
Götz Werner: Alleen BTW, dat zou het eenvoudigste zijn
Dan heeft men de hele belastingsromslomp etc niet meer nodig, dan is alles ervan|bevrijd
Maar als de belasting alleen nog maar de BTW is, waar blijft dan de belastingvrije|voet?
Want de belastingvrije voet is in de belastingberekening de sociale component
Bij de BTW betaalt iedereen een gelijk percentage belastingen in de prijs, of men nu|arm of rijk is
Hoe zal het de sociale component vergaan?
Götz Werner: Ja, dan doen we het volgende:
Dan krijgt iedereen voor zijn basisbehoefte de BTW terug
Deze teruggave is het basisinkomen
De kring sluit zich
We zijn weer bij het basisinkomen
Maar niet met de vraag: “Hoe financiert men het?”,
maar: “Hoe wordt de BTW sociaal?”
Het basisinkomen is de vergoeding van de BTW
voor de basisbehoefte en wordt als vrijstellingsbedrag uitbetaald
Vanuit de BTW gezien is het basisinkomen een logische stap
naar de sociale component; als uitbetaalde belastingvrije voet
Dat deze onvoorwaardelijk is, is vanzelf begrijpelijk
Hoe zou de concrete uitwerking zijn?
We rekenen dat eens door
Aangenomen, dat het basisinkomen 1000 zou zijn
1000 Euro
En dat zou iedereen krijgen
Als uitbetaalde belastingvrije voet
Onafhankelijk, hoeveel iemand verdient
Wanneer je niets daarbovenop verdient, blijft het bij die 1000 Euro als|verzamelinkomen
Wie 500 Euro daarbovenop verdient, zou een verzamelinkomen van 1500 hebben
Wie een salaris van 1000 Euro heeft, zou met het basisinkomen over 2000 beschikken,|etc
ledereen krijgt in dit voorbeeld 1000 Euro belasting als basisinkomen
Hoeveel belasting betaalt men dan?
Als de belasting op arbeid vervalt en de belasting als BTW
op de opbrengst van de waardecreatie komt, dan bedraagt ze ongeveer 100%
In de verkoopsprijzen zou dus ongeveer de helft per saldo belasting zijn
Wie ongeveer voor 10 Euro koopt, betaalt daarmee dus ook 5 Euro belasting
Wie 1000 Euro uitgeeft, heeft daarmee dus 500 Euro belastingen betaald
1000 Euro heeft hij echter aan belastingen ontvangen
Reëel heeft hij -500 Euro belasting betaald
Of anders gezegd: Reëel heeft hij 500 Euro belasting gekregen
Wie 1500 Euro uitgeeft,
betaalt daarbovenop wederom de helft in de prijs, 750 Euro, belastingen
1000 heeft hij gekregen
Reëel heeft hij -250 Euro belasting betaald, of anders gezegd:
onder de streep met het basisinkomen 250 Euro belastingen ontvangen
Wie 2000 Euro uitgeeft, heeft daarmee 1000 Euro belastingen betaald
En dus reëel gezien geen belasting betaald, maar ook niet gekregen
Pas wanneer je meer dan het dubbele van het basisinkomenbedrag uitgeeft, betaal je|echt belasting
Wie 3000 Euro uitgeeft, heeft daarmee reëel 500 Euro belasting betaald Etc
Bij uitgaven, die dubbel zo hoog zijn als het basisinkomen, ligt het|belastingtechnische nulpunt
Van daaruit vind een progressie plaats
Wie 3000 Euro uitgeeft, betaalt daarvan een aandeel van 17% van het bedrag aan|belastingen
Wie 5000 Euro uitgeeft, betaalt al een belasting deel van 30%
Bij nog hogere uitgaven gaat het belastingaandeel tot aan de 50%
En precies zo vindt ook een progressie plaats naar de andere kant
De sociale progressie in de BTW zou door het basisinkomen eenvoudig zijn
En vooral: werkzaam
Philipe Van Parijs: Gewoonlijk is het een argument van Links tegen|consumentenbelasting, namelijk, dat ze regressief is
Dat de armen een groter aandeel van hun inkomen betalen,
als het een consumentenbelasting is en geen persoonlijke belasting
Maar zoals de inkomstenbelasting nu functioneert, is ze in ieder geval ook niet meer|progressief
Omdat de rijken mensen ook meer mogelijkheden hebben,
om een deel van hun inkomen
te verstoppen of belasting via afschrijvingen af te trekken
Wie het zich kan permitteren, minimaliseert zijn inkomen voor de belasting zo,
dat de belastingdienst hem niet rechtstreeks kan pakken
Diegene die zich dat niet kan permitteren, wordt belast
Uiteindelijk wordt de inkomstenbelasting, zoals we gezien hebben, samen met de|progressie in de prijs doorberekend,
zonder dat een basisinkomen een sociale compensatie schept
De inkomstenbelasting bestaat slechts nog uit ogenschijn
Of anders gezegd: ze bespaart het kritische kijken
Zo ziet het eruit, als de belasting in een bedrag op het eindproduct komt
En zo, als ze in de vorm van belasting op inkomen al eerder in de productprijs|verrekend wordt
Daar zijn de personeelskosten maar slechts de helft van de prijs
Rechts zouden zij ongeveer een kwart zijn
Links staat de arbeid onder hoge kostendruk
Ze beslaat het grootste aandeel van de prijs –
– snelle beslissingen, wie niet gebruikt wordt,
allen aan de grens van de belastbaarheid en nauwelijks ruimte, om iets uit te|proberen
Rechts is er meer speelruimte,
minder stress en eerder de gedachte,
om iemand extra in dienst te nemen
Zo werkt de BTW op de arbeid
Het basisinkomen gaat in dezelfde richting
Een deel van het basisinkomen is al door de bestaande belasting betaald
Het andere deel doet de belasting toenemen
en groeit als basisinkomen in het privé¸ economische arbeidsinkomen in
Ook bij degene, die de goederen leveren en de infrastructuur
Alle belasting komt pas op het eindproduct,
als het bij de klant staat
Als dus deze Latte Macciato bij de klant op de tafel staat,
dan is de prijs zo samengesteld:
Het onderste derde deel is de prijs voor de productie van de Latte Macciato
Het middelste derde deel is de prijs voor het basisinkomen
Het bovenste derde deel van de prijs voor de overige overheidsuitgaven
En overigens: alle prijzen zijn ook inkomen
Het onderste derde deel zijn de inkomens van degenen,
die onmiddellijk aan de waardecreatie meedoen
Het bovenste derde deel zijn de inkomens van degenen,
die de algemene voorwaarden ervoor scheppen
en de overheidsacties uitvoeren
Het middelste derde deel is het basisinkomen voor allen
Vergeleken met nu zullen de arbeidskosten in dit café¸
niet meer bijna de helft van de prijs uitmaken, maar ongeveer een zesde deel
De medewerksters en medewerkers krijgen dan hetzelfde inkomen –
vandaag minus belastingen, dan plus basisinkomen
Het basisinkomen groeit in het bestaande inkomen,
de hoogte van het verzamelinkomen verandert niet
Zo is het principe
In de praktijk is het basisinkomen een nieuwe basis voor onderhandeling
Bijvoorbeeld, als het te weinig is,
wat ik met de arbeid verdien
Misschien blijf ik dan liever thuis –
– en zorg ik voor de kinderen,
die immers ook een basisinkomen hebben
Of ik wil alleen nog maar in de hangmat
Niet op kantoor – thuis!
het maakt niet uit – wie innerlijk opzegt,
kan het met een basisinkomen ook meteen naar buiten doen
En zelfstandig iets opbouwen
Alleen of met anderen
Meer kansen voor indrukwekkende ideeën dan de omkoperij met lonen kan bieden
Want een inkomen heeft iedereen en dat brengt iedereen al naar zijn werk mee
Dan kan men ook eens iets nieuws beginnen
En kan men anderen vragen, of ze meedoen
Want die hebben ook een basisinkomen!
Maar misschien zou ik ook eenvoudigweg verder gaan met mijn gewone werk
Het basisinkomen geeft meer gelijkwaardigheid
Meer nadruk op mijn eigen voorstelling, hoe het werk eruit moet zien
Werkelijke samenwerking
En misschien moet dan de werkgever een beetje meer erbovenop doen
Er zou een en ander veranderen in de ondernemingscultuur
Hoe hoog de arbeidslonen dan zullen zijn,
dat is een nieuwe onderhandelingskwestie
De onderhandelingskwestie heeft vele gezichten
Als in een gezin slechts een van de partners een inkomen heeft, en de andere geen
en de kinderen kindergeld,
dan heeft van dat ene inkomen ook de ander een inkomen –
– en de kinderen
Het basisinkomen maakt in zijn hoogte het inkomen los van de samenlevingsvorm
van bedrijf en familie en richt zich vanuit het democratische geheel op de|individuele persoon
Het basisinkomen is emancipatorisch
Meer gelijkwaardigheid ook binnen het gezin
En betere kansen op de arbeidsmarkt
Wili en Hans zijn collega’s
Hetzelfde bedrijf, gelijk werk, gelijk inkomen
We zijn in Zwitserland
10000 Franken, daarvan kan men goed leven
Het maakt wel uit, hoeveel er daarvan leven
Hans heeft een gezin – een vrouw en twee kinderen
Eenmaal aangenomen, dat het basisinkomen in Zwitserland 2500 bedraagt
en aangenomen, dat kinderen de helft krijgen
Dan zou de familie van Hans zijn basisinkomen –
– dat van zijn vrouw –
– en dat van zijn kinderen hebben
Bij elkaar: 7500 Franken
Dat geld moest Hans vroeger op zijn werk bij elkaar werken, zodat het gezin verzorgd|kon worden
Nu zou hij voor 2500 Franken kunnen werken
en zou hij met zijn gezin toch hetzelfde als vroeger hebben
Willi leeft alleen
Nou ja, hij heeft nog een hond
Maar honden hebben geen basisinkomen
Met zijn basisinkomen zou Willi nog hetzelfde als daarvoor hebben,
wanneer hij voor zijn werk 7500 Frank kreeg
Dat betekent, Hans is nu duidelijk in het voordeel op de arbeidsmarkt
Omdat hij een gezin heeft, omdat er een basisinkomen is,
omdat hij een betere onderhandelingsbasis heeft
en zijn werk veel gunstiger kan aanbieden dan Willi,
zonder dat hij en zijn gezin daardoor minder geld hebben
Wat betekent dat nu voor de hoogte van het arbeidsinkomen?
Dat voor hetzelfde werk heel verschillende inkomens betaald worden,
dat zal niet gebeuren
Het zal ook niet zo zijn,
dat de hoogte van het inkomen nu alleen aan Willi relateert
of alleen aan Hans
De pendel komt op een nieuw niveau
En wel in het midden, bij 5000 Frank
Hetzelfde bedrijf, hetzelfde werk, hetzelfde inkomen
5000 Frank voor Willi en voor Hans
Naast de in geld meetbare toegevoegde waarde,
is er nog een tweede waardevermeerdering,
die zich niet in geld laat meten:
de schepping van onbetaalbare waarde, sociale, culturele, menselijke waarden
Met de invoering van een basisinkomen
zou de schepping van onbetaalbare waarden toenemen
Bijvoorbeeld in de gezondheid
Verpleging uit toewijding
Geestelijke activiteit
Tijd voor mensen
Onderwijs, dat kracht geeft
Vrij research op alle levensgebieden
en een vrij ondernemerschap voor alles, wat de wereld vernieuwt
Activiteiten, die niet te rationaliseren zijn en vaak ook niet te betalen
Het basisinkomen zou ook de rust geven, om te overwegen, waarom het ons eigenlijk|gaat
Zou de in geld meetbare waardecreatie daardoor afnemen?
Misschien, omdat velen dan nog maar twee dagen per week naar het werk gaan
en de rest van de tijd voor hun oma zorgen?
– die ook een basisinkomen heeft
Dat zou met het huidige automatiseringsniveau niet tot een achteruitgang in de|productie leiden
Op een gezondere, angstvrije,
zelfbewuste en ideeënrijke maatschappelijke basis
krijgen vele dingen een nieuwe waarde
En veel zou mogelijk worden, wat nu in de startblokken blijft
De economische dynamiek zou toenemen en daardoor ook de in geld meetbare|waardevermeerdering
Waaraan bestaat vandaag de meeste behoefte?
Konstantin Adamopoulos: Vertrouwen
En waaronder lijdt u het meest?
Konstantin Adamopoulos: Ongezelligheid
Is het basisinkomen een fantasie, of is het redelijkheid?
Konstantin Adamopoulos: Ik geloof, dat het rationeel en economisch is
Waarom hebben wij dan nog geen basisinkomen?
Sascha Liebermann: lets, dat ons leven leidt als een innerlijke kompas, botst
met de problemen en mogelijkheden waarvoor we nu staan
En we krijgen het niet gevat
En omdat wij ogenschijnlijk nog niet zo ver zijn,
om ons af te vragen, of er misschien iets mis is met onze overtuigingen,
of we niet onder ogen moeten zien, dat deze overtuigingen niet meer bij deze tijd|passen,
houden wij vast aan wat we hebben
Dat betekent, dat we alles nog meer – school, universiteit –
– naar de arbeidsoriëntatie moeten richten
want we kunnen deze oriëntatie nog niet opgeven
Dit is een symptoom
De intensivering van de oude ideeën in de nieuwe situatie
waarin we ons nu bevinden met haar mogelijkheden,
deze intensivering van oude denkbeelden
is er een teken van, dat we ze al kwijt zijn geraakt
Jakob von Uexküll: Het gaat er dus niet meer om, dat dit systeem, dat we nu hebben,|verder functioneert
Het gaat erom, dat we zichtbare alternatieven moeten opbouwen
Ik denk dat het idee van het basisinkomen, ook als we nu beginnen
het regionaal en lokaal uit te voeren door regionale valuta etc,
dat het idee een zeer goed voorbeeld is voor een alternatief systeem,
een idee, dat niet volledig nieuw en revolutionair is
Eduardo Suplicy: Een basisinkomen is geen weldoenerei
Het is geen kale ondersteuning
Het is een burgerrecht
Het recht van ieder persoon,
om deel te nemen aan de welvaart van het land
Het is dankzij Senator Suplicy, dat in het Brazilliaanse wetboek
het onvoorwaardelijk basisinkomen al verankerd is – als doel voor de toekomst
In welke landen kan men überhaupt over een basisinkomen nadenken?
Helmy Abouleish: Ik geloof, ook in Egypte kan men dat
Men moet er alleen heel anders tegenaan kijken
Men kan het niet vergelijken met de modellen, die men voor Europa kan ontwikkelen
Maar het lijkt mij erg belangrijk, de modellen ook voor Egypte aan te passen en te|bekijken
Vraag: Hoe zou een basisinkomen de mensen in Egypte beïnvloeden?
Abouleish: Allereerst bevrijdend!
Op de eerste plaats zouden ze van een existentiële nood bevrijd zijn en dan heel|anders
naar de toekomst kunnen kijken en de mogelijkheden kunnen inschatten
Nu gaat het om puur overleven!
Waarom, heer Suplicy, zet u zich zo in voor een basisinkomen?
Eduardo Suplicy: Omdat ik de waarheid wil vinden
Ik wil de weg vinden,
om de absolute armoede te overwinnen,
een rechtvaardige maatschappij op te bouwen,
de inkomensverdeling te verbeteren,
om gerechtigheid te herstellen
Om voor de dag te vechten,
dat allen
aan de tafel van de broederschap
plaats mogen nemen
Zoals Martin Luther King het zei
in zijn speech: “I have a dream”
Martin Luther King: I have a dream I have a dream today!
Men zou met het basisinkomen kunnen beginnen bij de kinderen
Bijvoorbeeld vanaf jaar 2000
En met de kinderen groeit het in de maatschappij in
Beginnen kan men echter ook met het eigen inkomen
Als men er eenmaal anders naar kijkt
Götz Werner: We rekenen bij de inkomensverstrekking niet een prestatie af,
maar we maken door dat inkomen een bijdrage aan de gemeenschap mogelijk
Het werk, dat U doet en dat we allemaal doen, is altijd onbetaalbaar,
door het inkomen wordt dit werk pas mogelijk
Men zou met het basisinkomen ook in een regio kunnen beginnen
Bijvoorbeeld in Mecklenburg-Vorpommern
Of in een stad
Bijvoorbeeld in Greifswald
Stichtingen zouden kunnen starten, door mensen financieel vrij te stellen zonder|voorwaarden
Falk Zientz: Het stichtingswezen, en ook de overheid met zijn subsidies,
werden als instrumenten gecreëeerd,
om het vrije geestesleven, om het sociale te financieren
Maar daarbij staat nauwelijks de individuele
mens als sociale ondernemer in het middelpunt
of als culturele ondernemer
Maar er zijn projectverzoeken, er zijn structuren, men moet aan criteria voldoen
– Dus, wordt er geen serieus werk van het individu gemaakt
Precies dat zou een basisinkomen wel doen:
serieus werk maken van elk individu
Daarentegen wordt beweerd, dat men juist het individu niet kan vertrouwen,
en dat de meesten ook geen ideeën zouden hebben over zichzelf en uit zichzelf niets|zouden willen
Welke ervaringen heeft de manager van het start-up centrum voor werkelozen in|Frankfurt am Main?
Ellen Bommersheim: De ideeën zijn er wel
Maar ze zijn verborgen, vaak toegedekt door existentiële angsten, door misvattingen|over:
wat kan men in principe doen, wat is geoorloofd, wat is gewenst?
Ik ben er vast van overtuigd,
dat het basisinkomen mee zou helpen, om meer potentiële krachten vrij te maken
Dat betekent, het komt ook weer terug bij de economie en de maatschappij
Dat is de vraag: hoe hoog zou de Return on Investment zijn, als er een basisinkomen|zou zijn?
Zeer hoog, denk ik
Dan zouden we met de investering maar moeten beginnen
Maar die investering gaat naar iedereen
Ook naar diegene, die ik helemaal niet aardig vind
Konstantin Adamopoulos: Dit vind ik zelfs een heel belangrijk punt
Erich Kitzmüller: Nu heb ik mij mijn hele leven afgebeuld, om mezelf te|disciplineren
mezelf te trainen, dat ik ergens zinvol werk kan krijgen,
en nu komen zij, die jonge mensen,
die zich zelf überhaupt niet hoeven te disciplineren,
en aan hen zal nu geld gegeven worden?
Dat is een schandaal!
Dit argument staat feitelijk, denk ik, achter de afwijzing van het basisinkomen
Maar omdat het bekrompen lijkt, het niet zo
goed doet, als men met dit argument komt,
zegt men: Ja, maar hoe moet men dat financieren?
Anna Katharina Dieterle: We hebben alles ingezet, om het werk te mechaniseren,
om mensen vrij te maken, en nu klagen we, dat we geen arbeidsplaatsen hebben
En niemand zegt ons: Ja, maar verdorie nog aan toe
daarvoor hebben we toch de laatste 100 jaar hard gewerkt,
zodat we niet meer hard hoeven te werken!
Dat zegt geen enkele politieke partij
En daaraan erger ik me kapot
Erich Kitzmüller: Het beslissende argument is dan een heel persoonlijke wraak:
De anderen moeten het ook niet beter hebben, dan ik het heb gehad
dit gedachtepatroon wordt door het basisinkomen onderuit gehaald
Dus, als ik mij van deze wraak bevrijd,
dan doe ik niet alleen wat voor het basisinkomen,
maar ook iets voor mijn eigen gezondheid en voor mijn functioneren als medemens