Basisinkomen, een ongekend alternatief, door Reyer Brons

Moeilijke vragen over basisinkomen pakt Reyer Brons aan in een boek. Na acht hoofdstukken weet je alles over basisinkomen.
Dit boek is hard nodig. Er leven nog te veel misverstanden over basisinkomen.
Een nuttig boek voor iedereen die behoefte heeft aan verdieping over een omstreden onderwerp.

Weer een boek over basisinkomen! Iedereen kent Rutger Bregman. Zijn boek ‘Gratis geld voor iedereen: En nog vijf grote ideeën die de wereld kunnen veranderen’ verscheen alweer zeven jaar geleden. Alleen het idee van het basisinkomen bleef hangen. Rutgers boek wekte veel enthousiasme, maar over vragen als hoogte en invoering zei hij niets. Dat moesten anderen maar doen.

Precies die moeilijke vragen pakt Reyer Brons aan.
Reyer – eindredacteur van de website van de Vereniging Basisinkomen – schrijft helder en op een rustige toon; zeker ook met enthousiasme, maar toch ingetogen. Na acht hoofdstukken weet je alles over basisinkomen. Dan ben je expert.

In het eerste hoofdstuk worden vijf voordelen van dit nieuwe systeem uitgewerkt. Bestaanszekerheid, minder armoede, meer vrijheid, kleine overheid  en betere werking van de arbeidsmarkt. Vooral over arbeidsmarkt & basisinkomen zegt hij interessante dingen. Basisinkomen als een soort smeerolie voor de vastgeroeste arbeidsmarkt.

Een beknopte geschiedenis van het basisinkomen staat centraal in het tweede hoofdstuk.

De vier essentiële kenmerken van dit nieuwe fiscale en sociale systeem vormen het hart van dit boek. Individueel, geen toets op inkomen of vermogen, geen tegenprestatie en hoog genoeg om van te leven.

Hierna gaat de auteur in zijn vierde en vijfde hoofdstuk in op de twee meest genoemde bezwaren: blijven genoeg mensen betaald werk doen en is dit mooie idee wel financierbaar?
De positieve en de negatieve effecten op de arbeidsmarkt worden zakelijk getackeld.
Bij de financiering beperkt Reyer zich gelukkig niet tot één zaligmakende variant. Hij laat meerdere varianten zien zonder dat het je duizelt van de cijfers. Interessant is een midden variant een basisinkomen van € 900 en een aanvulling van € 350 voor een alleenstaande. Dit systeem is te financieren met een extra inzet van slechts zeven miljard. Meer verklap ik niet.

Ethiek, emancipatie en politiek komen in het zesde hoofdstuk aan de orde .

Het een na laatste hoofdstuk gaat over alle experimenten in binnen- en buitenland die er geweest zijn met dit revolutionaire idee.
Het laatste hoofdstuk behandelt de hamvraag.
Hoe voeren we het basisinkomen in?
Dat ga ik niet verklappen, lees het boek zelf.

Dit boek is hard nodig. Er leven nog te veel misverstanden over basisinkomen. Veel theoretisch opgeleiden hebben hun mening over basisinkomen klaar, maar midden en vooral praktisch opgeleiden hebben twijfels.

Kortom een goed boek. Nuttig voor al die scholieren en studenten die tegenwoordig werkstukken over basisinkomen maken, maar ook voor het brede publiek dat behoefte heeft aan verdieping over een omstreden onderwerp.

Alexander de Roo, voorzitter Vereniging Basisinkomen, augustus 2021

Het boek is geschreven op verzoek van Het Wetenschappelijk Bureau van de OSF, de  onafhankelijke SenaatsFractie (met een zetel in  de Eerste kamer), een samenwerkingsverband van provinciale onafhankelijke partijen.

Het boek is verkrijgbaar in de webwinkel  van de Vereniging Basisinkomen via deze link.

Zie ook deze recensie  op de website van Bert Vos (ook op onze website) en een recensie van Peter Vanderfeesten op de website Mistynotes.

Basisinkomen, een ongekend alternatief Boek omslag Basisinkomen, een ongekend alternatief
Gratis boekenreeks Wetenschappelijk Bureau OSF
Reyer Brons
non-fictie
Wetenschappelijk Bureau OSF
juli 2021
Hard cover
140
https://www.osf.nl/wb/wat-is-het-wb.html
€ 11, € 9 voor leden van de VBi
Alexander de Roo

Het Wetenschappelijk Bureau van de OSF heeft de Vereniging Basisinkomen opdracht gegeven een helder boekje te schrijven over het onderwerp ‘Basisinkomen’.
Doel is het informeren van de lokale en provinciale politici over dit onderwerp dat steeds vaker wordt besproken in de diverse politieke arena’s.
Dit boekje is bedoeld voor lokale en provinciale politici, als een handvat om hun kennis en ervaring verder te vergroten.
Voor wie minder tijd heeft biedt het eerste deel een compacte samenvatting. Het tweede deel biedt letterlijk verdieping.

Onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen!
Dat is waar Vereniging Basisinkomen (VBi) voor staat.
Basisinkomen is een maandelijks bedrag voor iedere burger, dat voldoende is om sober van te leven, zonder dat daar eenverplichting tegenover staat en ongeacht het inkomen, vermogen of de samenstelling van het huishouden.

Reyer Brons heeft dit boekwerk geschreven in afstemming met de Vereniging Basisinkomen (VBi).