Basisinkomen – Een ongekend alternatief – INLEGVEL

Het boekje ‘Basisinkomen, een ongekend alternatief’ van juli 2021 blijft in hoge mate actueel, zowel de inhoud als helaas ook de titel.
Er is inmiddels een inlegvel bij hoofdstuk 5 over de Financiering.
Het boekje kan nog steeds besteld worden.

Het boekje ‘Basisinkomen, een ongekend alternatief’ van juli 2021 blijft in hoge mate actueel, zowel de inhoud als helaas ook de titel.

Dat geldt in veel mindere mate voor hoofdstuk 5 FINANCIERING.
Daarom is er nu een inlegvel (PDF, 1 blz.).

De inhoud daarvan vind je ook hieronder:

Sinds de publicatie is er heel wat verandert op het gebied van prijzen, hoogte van bedragen voor uitkeringen en toeslagen en is er weer een aanzienlijke inflatie.
Maar ook is inmiddels gebleken dat in dat hoofdstuk een wat optimistisch beeld geven over de noodzakelijke aanvullende dekkingen voor  de invoering van een basisinkomen.

Belangrijke punten:

  • Je kunt niet in 1 klap 5 miljard bezuinigen op de apparaatskosten zonder nieuwe kosten te maken. Vooral niet voor zover het gaat om ambtenaren met een stevige rechtspositie.
  • Als je uitkeringen (incl. AOW) schrapt, kun je niet ook nog eens de heffingskortingen op die uitkeringen schrappen. Uit CPB-exercities blijkt dat dit mogelijk iets meer dan € 10 miljard scheelt.
  • Simpel berekeningen als de onderhavige houden te weinig rekening met herverdelingseffecten. Wil je die compenseren, dan wordt of het schijventarief complexer en/of moet er meer geld bij.
  • Je moet erg oppassen stelsel aanpassingen voor beneden AOW identiek vanaf AOW te doen. Geeft  grote ongelukken gezien de grote verschillen die er nu zijn.

Wie geïnteresseerd is meer actuele berekeningen waarin bovengenoemde punten zoveel mogelijk zijn onderkend kan deze vinden in de nota Twee tussenstappen naar volledig basisinkomen: een burgerbijslag en een burgerinkomen van Alexander de Roo en Reyer Brons, versie april 2023.
Gratis verkrijgbaar als PDF (19 blz.) via de link https://basisinkomen.nl/wp-content/uploads/Twee-tussenstappen-naar-volledig-basisinkomen-versie-april-2023.pdf.

Het boekje zelf kan besteld worden in onze webwinkel.