Basisinkomen is een socialistisch idee, dat kan dus niet werken

Basisinkomen is geen socialisme. Basisinkomen gaat niet verder dan dat voor iedereen bestaanszekerheid is geregeld, als een soort bodem waarboven het marktmechanisme zoals we dat kennen kan blijven functioneren.

Het aantal argumenten om een basisinkomen in te voeren is groot.
Er zijn ook tegenwerpingen maar die kunnen we prima weerleggen.
Klik hier voor het overzicht.
Jouw reacties of aanvullingen zijn van harte welkom en je kunt ze via het contactformulier naar ons verzenden.

Onderstaand komt een vaak gehoord bezwaar aan de orde

Basisinkomen is een socialistisch idee, dat kan dus niet werken

Toelichting tegenwerping
Socialisme streeft naar onrealistische idealen die verwezenlijkt zouden moeten en kunnen via de macht van de staat. Duidelijk is echter dat overheden slecht in staat zijn om dat goed tot uitvoering te brengen.

Weerlegging tegenwerping
Volgens Wikepedia is socialisme een politieke maatschappijvorm gebaseerd op gelijkheid, sociale rechtvaardigheid en solidariteit, of de verzamelnaam voor een verscheidenheid aan politieke en ideologische stromingen die naar een dergelijke maatschappij streven.
Vrijwel elke socialistische theorie gaat uit van een sterk overheidsingrijpen om sociale en maatschappelijke problemen op te lossen. Het idee van een maakbare samenleving staat centraal in het socialisme.

Basisinkomen gaat echter niet verder dan dat voor iedereen bestaanszekerheid is geregeld, als een soort bodem waarboven het marktmechanisme zoals we dat kennen kan blijven functioneren. Dat geldt in principe voor alle markten zoals woningen, grond, arbeid, goederen etc.

Waarschijnlijk kan dat uitsluitend door de staat gegarandeerd worden (hoewel sommige voorstanders van basisinkomen alternatieven buiten de staat om zien of wensen) via een eenvoudige en robuuste systematiek. Elke regulering daarboven staat buiten de doelen en het bereik van het idee achter basisinkomen.

Kijkend naar de invloed van de staat op de inkomensverdeling moet inderdaad erkend worden dat daar veel aan mankeert, met name omdat het enorm ingewikkeld is gemaakt.
Met een basisinkomen zal de staat juist veel doeltreffender worden op het gebied van de inkomensverdeling. De sociale idealen kunnen op deze manier beter worden bediend en niet langer onrealistisch en hier en daar onbarmhartig zoals in het huidige systeem van sociale zekerheid.

Tegenover dit bezwaar staat dat anderen aanvoeren dat basisinkomen een neoliberaal idee is, een laatste truc van het kapitalisme om de massa rustig te houden.
Als een idee zowel als verwerpelijk links als als verwerpelijk rechts wordt afgeschilderd, is het wellicht een goed idee om tegenstellingen te overbruggen.


Argument Bt3
Invalshoek Maatschappijvisie en Ideologie

Oorspronkelijke publicatie op deze website in 02a. Bezwaren basisinkomen: Maatschappijvisie en ideologie