Basisinkomen en de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen

Basisinkomen kan bijdragen aan alle 17 door de Verenigde Naties in september 2015 geformuleerde doelen voor duurzame ontwikkeling, die in 2030 bereikt moeten zijn.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals) zijn zeventien doelstellingen voor toekomstige internationale ontwikkeling. Ze zijn op 25 september 2015 vastgesteld door de Verenigde Naties als de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. De doelen moeten in zullen 2030 bereikt zijn.

Hieronder wordt per doel aangegeven hoe een wereldwijd ingevoerd basisinkomen bij kan dragen aan de realiseren van deze doelen.

Goal 1: End poverty in all its forms everywhere

 • er is nog steeds armoede, niet alleen in arme landen maar ook in rijke landen
 • het basisinkomen helpt als basis in je leven met de mogelijkheid om (betaald) werk te doen, en levert ook de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan de maatschappij zoals voor onderwijs, voeding en het voorkomen van sociale uitsluiting
 • het basisinkomen levert een bijdrage aan de economie en aan een gelijkwaardige participatie in de maatschappij.


Goal 2: End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture

 • het basisinkomen levert een bijdrage aan groei, delen en consumeren van ons voedsel
 • het basisinkomen genereert inkomen en daardoor ook meer landelijke ontwikkeling
 • het voorkomt ook dat mensen hun eigen woongebied ontvluchten


Goal 3: Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages

 • het basisinkomen levert een bijdrage aan een gezond leven en aan welzijn voor alle leeftijden
 • het basisinkomen is daarmee essentieel voor duurzame ontwikkeling
 • ook als het gaat om het tegen houden van ziektes die wereldwijd verspreid zijn


Goal 4: Ensure inclusive and quality education for all and promote lifelong learning

 • het basisinkomen kan een basis leggen voor kwaliteit van onderwijs
 • onder meer door de toegang tot het onderwijs te vergroten
 • met als doel een bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling


Goal 5: Achieve gender equality and empower all women and girls

 • het basisinkomen maakt géén onderscheid tussen mensen waar ook ter wereld
 • het basisinkomen versterkt ook de positie van vrouwen en meisjes
 • het versterkt daarmee gelijkwaardigheid en sociale en economische duurzaamheid


Goal 6: Ensure access to water and sanitation for all

 • het basisinkomen draagt bij aan economie en infrastructuur
 • daardoor wordt de leefbaarheid van de aarde groter als het gaat om water, sanitair en hygiëne
 • ook als het gaat om voedselveiligheid, leefbaarheid en veiligheid


Goal 7: Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all

 • het basisinkomen geeft ook de mogelijkheid om bij te dragen aan de energievoorziening
 • de basis die het basisinkomen biedt kan daardoor een duurzame bijdrage leveren aan energie
 • ook als het gaat om hernieuwbare energiebronnen


Goal 8: Promote inclusive and sustainable economic growth, employment and decent work for all

 • het basisinkomen biedt een mogelijkheid om te ontsnappen aan een leven van armoede
 • een baan biedt immers niet altijd de garantie van géén armoede
 • het basisinkomen daagt uit om indringend na te denken over de herinrichting van ons sociaaleconomisch leven


Goal 9: Build resilient infrastructure, promote sustainable industrialization and foster innovation

 • het basisinkomen biedt een mogelijkheid van groei van productiviteit en inkomen
 • en daardoor een verbetering van gezondheid, onderwijs en innovatie
 • dat alles vergt, zoals veel onderzoek al aantoonde, de noodzaak ook te investeren in infrastruktuur


Goal 10: Reduce inequality within and among countries

 • het basisinkomen geldt voor iedereen en daardoor ontstaat gelijkheid tussen landen
 • gelijkheid op gebied van gezondheid, onderwijs en andere aspecten
 • en uiteindelijk gaat het om drie aspecten volgens de United Nations Sustainable Development Goals: ‘economisch, sociaal en milieu’


Goal 11: Make cities inclusive, safe, resilient and sustainable

 • het basisinkomen heeft direct effect op het leven in steden, over enkele decennia woont naar verwachting 70% van de wereldbevolking in steden
 • steden zijn “hubs” voor ideeën, handel, cultuur, wetenschap, productiviteit, sociale ontwikkeling en veel meer
 • steden dagen ook uit bestaande problemen op te lossen zoals de werkwijze van sociale diensten, huisvesting, banen, infrastructuur, verkeer en veiligheid


Goal 12: Ensure sustainable consumption and production patterns

 • het basisinkomen geeft de kans om na te denken over duurzame consumptie en productie
 • “meer doen met minder” en meer efficiëntie
 • en dus ook meer effectieve samenwerking tussen betrokken partijen


Goal 13: Take urgent action to combat climate change and its impacts

 • het basisinkomen geeft betere bescherming tegen de armsten van deze aarde die het meest getroffen worden door het klimaat
 • klimaat vergt international samenwerking
 • en die samenwerking nodigt weer uit tot het realiseren van duurzame doelen


Goal 14: Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources

 • het basisinkomen kan een bijdrage leveren aan de aarde meer leefbaar maken
 • ook de zee
 • en het drinkwater


Goal 15: Sustainably manage forests, combat desertification, halt and reverse land degradation, halt biodiversity loss

 • het basisinkomen kan ook een bijdrage leveren aan het behoud van de natuur
 • het basisinkomen geeft de mogelijkheid om je in te zetten voor biodiversiteit
 • en je in te zetten tegen ontbossing en verwoestijning


Goal 16: Promote just, peaceful and inclusive societies

 • het basisinkomen kan ook een bijdrage leveren aan een vredevol en inclusieve gemeenschap
 • op basis van duurzame ontwikkeling en toegang tot het recht
 • met effectieve en verantwoordelijke instituties op alle niveaus


Goal 17: Revitalize the global partnership for sustainable development

 • gelijkwaardigheid op basis van het basisinkomen kan ook leiden tot gelijkwaardigheid en “partnership” tussen bestuur
 • gebaseerd op gedeelde prinicipes en waarden van bestuur
 • met gedeelde visie en doelen die ‘de mensen en de planet’ in het centrum plaatsen van bestuur op lokaal, nationaal, regionaal en globaal niveau

 

Henrick Fabius, februari 2018
redactie Reyer Brons

Zie ook deze Engelstalige video, toegevoegd in december 2020: