Basisinkomen even op de Radar in Den Haag

Op dinsdag 14-11-2017 bood Antoinette Hertsenberg van Radar een petitie met ruim 110.000 handtekeningen aan in de Tweede Kamer.
De ondertekenaars van deze petitie vragen de Nederlandse politiek op korte termijn een experiment te starten met een basisinkomen voor werkloze 55-plussers. Een basisinkomen is een onvoorwaardelijk en gegarandeerd inkomen, dat maandelijks uitbetaald wordt en waar geen tegenprestatie voor geleverd hoeft te worden.

De petitie kwam is een vervolg van een eerdere uitzending: Kans op werk: 3 procent.

Voorafgaand aan de uitzending besteedde maandagavond 13-11-2017 Pauw aandacht aan deze petitie, met als gasten Antoinette Hertsenberg en Annemarie van Gaal, die eerder pleitte voor een basisinkomen vanaf 60 jaar.

Radar zelf heeft een video van de aanbieding gepresenteerd.

De aanbieding door Radar basisinkomen voor 55plus was een succes. Veel Kamerleden (vrijwel alle partijen) , veel camera’s. Ook VBi-voorzitter Alexander de Roo was aanwezig.

Vrij snel kwam RTLZ met een reactie waarin Peter Zadelhoff Antoinette een paar complimenten gaf, maar verder probeerde het idee helemaal af te branden.
Daarbij verschenen aantallen percentages en een grafiek die suggereerden dat het allemaal we mee viel met de problematiek voor de 55 plussers.
Verder werd daar gemeld dat het idee erg duur is, door alleen de kosten te laten zien en de besparingen achterwege te laten!

Nieuwsuur had een meer afgewogen item, waarin de Tilburgse hoogleraar Wilthagen een belangrijke rol speelde. Hij constateert een enorme mismatch op de arbeidsmarkt. Zijn oplossing is her- en bijscholing ook voor ouderen. Je moet er toch niet aan denken dat UWV weer in staat gesteld wordt net als ruim tien jaar geleden een heel circuit op te tuigen van gouden bergen belovende opleidingsinstituten.

De Coalitie (VVD, CDA en D66) Kamerleden zitten overigens wel op die lijn en zeggen doodleuk wij gaan meer banen scheppen mensen boven de 55 jaar.

De SP heeft een debat in de Tweede Kamer aangevraagd. Dat is al heel wat meer dan een jaar geleden met de aanbieding van de petitie van basisinkomen2018

Een plenair debat in de Tweede Kamer kan nog lastig worden voor de Minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees (D66), omdat hij een aangenomen pro basisinkomen amendement heeft verdedigd op het D66 verkiezingscongrescongres in het najaar van 2016….” Er moet meer onderzoek gedaan worden naar het basisinkomen, dat mogelijk het systeem van sociale zekerheid van de 21ste eeuw is en het nieuwe kabinet moet de uitkomsten van die onderzoeken naar het basisinkomen bespreken

Alexander de Roo en Reyer Brons (redactie) 15-11-2017