Basisinkomen: gebaseerd op gelijkheid, sociale rechtvaardigheid en solidariteit

Socialisme is een maatschappijvorm gebaseerd op gelijkheid, sociale rechtvaardigheid en solidariteit. Een Onvoorwaardelijk Basisinkomen is een manier om deze drie-eenheid op een minimaal niveau te bewerkstelligen. Afgezien van de manier waarom de maatschappij verder ingericht wordt.

Of de samenleving gevormd moet worden door overheidsingrijpen of door individueel initiatief is van oudsher strijdpunt binnen de socialistische beweging. Een meerderheid van sociaaldemocraten, marxisten en anderen zien heil in ingrijpen in economie en maatschappij door politieke partijen en regeringsdeelname, terwijl anarchistisch georiënteerde socialisten doorgaans fel gekant zijn geweest tegen staatsmacht, vooral waar die als ondemocratisch wordt ervaren.

 

Kerngedachte binnen deze stromingen is dat het collectief, al dan niet belichaamd door de overheid/staat, de hoogste beslissingsbevoegdheid heeft over de verdeling van macht en goederen.

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Socialisme