Basisinkomen geeft geeft zicht op de echte waarde van werk

Basisinkomen geeft mogelijkheden om de intrinsieke waarde van werk te waarderen, los van de eventuele beloning.
Ook onbetaalde arbeid verdient waardering.

Het aantal argumenten om een basisinkomen in te voeren is groot.
Er zijn ook tegenwerpingen maar die kunnen we prima weerleggen.
Klik hier voor het overzicht.
Jouw reacties of aanvullingen zijn van harte welkom en je kunt ze via het contactformulier naar ons verzenden.

Onderstaand een pluspunt vanuit de invalshoek Waarden en Mensbeeld.

Basisinkomen geeft zicht op de echte waarde van werk

Basisinkomen geeft mogelijkheden om de intrinsieke waarde van werk te waarderen, los van de eventuele beloning.
Wat nuttiger is voor de maatschappij, krijgt thans lang niet altijd een hogere economische of finnaciële waardering of soms zelfs geen enkele.

Kinderen naar school brengen, het huishouden regelen, gastvrouw zijn in een ziekenhuis, zorgen voor je zieke partner, penning- meester zijn bij de voetbalclub, een blokje om met oma. Dat lijkt misschien heel gewoon. Maar in feite houden  9 miljoen mensen ons land draaiende, vaak zonder financiële waardering, salaris of pensioen.
Basisinkomen kan zorgen voor meer gelijkwaardigheid. Ook wat de waardering voor onbetaalde arbeid betreft. Immers met een basisinkomen hebben mensen meer tijd en ruimte om voor elkaar en hun omgeving te zorgen. Mensen die vrijwilligerswerk of (mantel)zorg doen worden met een basisinkomen eindelijk meer gewaardeerd!

Tot nu toe komt onbetaalde (zorg) arbeid (o.a. opvoeding, mantelzorg) jammer genoeg niet voor in de productiviteitscijfers van ons economische systeem.
Al in 2007 ontwikkelde  Thera van Osch daarom de onbetaalde zorg toets, de zogenaamde BOA Quote, een betaald onbetaalde arbeid quote. Met deze toets wil zij onbetaalde arbeid zichtbaar maken en waarderen.
Zie ook dit betoog van Ruben Jacobs: Het bbp zegt niets over ons welzijn en dat van de planeet. Tijd voor een alternatief.


Argument Av8
Invalshoek  Waarden en Mensbeeld
Oorspronkelijke publicatie op deze website in
Argumenten voor Basisinkomen vanuit de optiek van Waarden en Mensbeeld