Basisinkomen geeft ruimte om te stoppen met zinloos werk

Basisinkomen geeft ruimte om te stoppen met zinloos werk, ook al wordt daar nu goed voor betaald.
Het geeft ruimte om heel kritisch te denken over zinloze bureaucratie etc.

Het aantal argumenten om een basisinkomen in te voeren is groot.
Er zijn ook tegenwerpingen maar die kunnen we prima weerleggen.
Klik hier voor het overzicht.
Jouw reacties of aanvullingen zijn van harte welkom en je kunt ze via het contactformulier naar ons verzenden.

Onderstaand een pluspunt vanuit de invalshoek Waarden en Mensbeeld.

Basisinkomen geeft ruimte om te stoppen met zinloos werk

Basisinkomen geeft ruimte om te stoppen met zinloos werk, ook al wordt daar nu goed voor betaald (bullshit-banen of flutbanen). Veel nutteloze betaalde arbeid wordt uitgevoerd omdat je anders geen inkomen krijgt.
De sociale zekerheid is nu geen alternatief, je moet werk vinden, ook al draagt het niet positief bij aan de samenleving.
Het geeft ruimte om heel kritisch te denken over zinloze bureaucratie, arbeidsintensieve juridificering (en daaraan gekoppelde advisering) van onze maatschappij.
NB. Bullshit-banen in deze zin moet niet verward worden met onaangenaam werk dat wel nodig is. Dat moet of geautomatiseerd worden, of (in combinatie met het basisinkomen) beter betaald dan thans het geval is.

Zie ook deze bespreking van het boek van David Graeber: Bullshit banen. Over zinloos werk, waarom het toeneemt en hoe we het kunnen bestrijden. David Graeber.

Ter aanvulling:
Onze samenleving wordt steeds complexer. Ingewikkelde regelgeving is daarbij zowel oorzaak als gevolg. Deels is dat onvermijdelijk. Maar er zijn ook beroepsgroepen die deze ingewikkelde regelgeving door onderlinge samenwerking bewust of onbewust in stand houden. Deze samenwerking noemen we de ‘ijzeren driehoek‘. Naar schatting gaat het om 1 miljoen personen in de zakelijke dienstverlening, de zorg en het openbaar bestuur die de samenleving jaarlijks bij benadering 90 miljard euro kosten. Dat doen zij door verdienmodellen centraal te stellen – hoe kan ik zoveel mogelijk eigen voordeel halen uit de klant, de consument, de patiënt – in plaats van dienmodellen: hoe kan ik zoveel mogelijk toegevoegde waarde leveren aan mijn klant, consument of patiënt? Er valt veel te winnen als we er in slagen om de kennis en kunde van deze hoog opgeleide beroepsgroepen zodanig in te zetten dat we er met zijn allen maatschappelijk voordeel uit kunnen halen. De uitdaging is om van verdienmodellen weer dienmodellen te maken.
Lees hier meer over via 90 miljard – Verdienmodel of dienmodel? Van een parasitaire kenniseconomie naar een kenniseconomie met reële toegevoegde waarde en in de PDF (12 blz.)  met het essay van André Nijsen: Verdienmodel of dienmodel.


Argument Av7
Invalshoek  Waarden en Mensbeeld
Oorspronkelijke publicatie op deze website in
Argumenten voor Basisinkomen vanuit de optiek van Waarden en Mensbeeld