Basisinkomen geeft ruimte voor regionale verschillen

Wereldwijd, maar ook binnen een land is regionaal beleid met differentiatie mogelijk, Op basis van verschillen in kosten, of om beleidsmatige redenen.

Basisinkomen pluspunt

Het aantal argumenten om een basisinkomen in te voeren is groot.
Er zijn ook tegenwerpingen maar die kunnen we prima weerleggen.
Klik hier voor het overzicht.
Jouw reacties of aanvullingen zijn van harte welkom en je kunt ze via het contactformulier naar ons verzenden.

Onderstaand een pluspunt vanuit de invalshoek Geografie.

Basisinkomen geeft ruimte voor regionale verschillen

Wereldwijd maar ook binnen een land is regionaal beleid met differentiatie mogelijk.
Grondslag daarvoor kan zijn het verschil in kosten van levensonderhoud per regio zijn (waaronder wonen) of juist het stimuleren van gebieden waar mensen niet willen wonen, door daar een plus op te zetten (suggestie: aardbevingsgebied Groningen).

We moeten overigens wel oppassen dat we met te veel differentiatie het systeem niet weer te complex maken. Immers elke differentiatie geeft discussie over de afbakening van wie wel en wie niet plus de daaraan mogelijk verbonden controles en sancties.

Zie dit betoog als voor het beschrijven van wereldwijde differentiatie van de hoogte van het basisinkomen: Het basisinkomen en de uitwerking op de samenleving.


Argument Fv3
Invalshoek  Geografie
Oorspronkelijke publicatie op deze website in 
Argumenten voor basisinkomen vanuit geografische optiek