Basisinkomen, het kind in het badwater van de elite?

Waarom wordt in complottheorieën het basisinkomen in een kwaad daglicht gesteld?
Uit welke angst wordt het kind basisinkomen met het badwater van de elite weg gegooid?
We gaan toch ook niet de auto verbieden omdat een psychisch gestoorde er mee op een menigte in kan rijden?
Dus kom op met dat basisinkomen en zorg tegelijk dat de macht van de elite zoveel mogelijk ingeperkt wordt.

Basisinkomen als onderdrukkingsmiddel

Op de sociale media tref je tegenwoordig regelmatig berichten aan van mensen die mordicus tegen basisinkomen zijn.
Basisinkomen is in hun ogen het perfecte instrument van de elite om de gewone burger onder de duim te krijgen en te houden.

De redenering is in hoofdlijnen dat de elite ons allen arm zal maken. Inkomen en vermogen worden afgepakt. In plaats daarvan komt er een bescheiden voorwaardelijk basisinkomen. Die voorwaarden kunnen gedrag betreffen (bijvoorbeeld positieve punten als je goed je best in het binnenkort in te voeren sociaal krediet systeem en aftrek als je CO2 uit stoot), regelmatig gevaccineerd worden en vooral braaf luisteren naar wat er wordt voorgeschreven.
Het idee kan prima uitgevoerd worden via programmeerbaar digitaal geld (Central Bank Digital Currency,  CBDC). Dit zijn slechts de hoofdlijnen, meerdere vertolkers van deze redenering hebben daar allerlei variaties op.

Vaak wordt de elite nader aangeduid als het WEF, de NWO, de EU, grote ondernemers in nieuwe technologie (zoals Bill Gates en Egon Musk), en soms ook rijke joden zoals Soros en de familie Rothschild. Belangrijke termen zijn The Great Reset, Build Back Better, SDG’s en Agenda 2030.
COVID19 is volgens sommigen door de elite bedacht en uitgezet. Ook de inval van Rusland in de Oekraïne en de crisisachtige gevolgen daarvan  passen in dit schema.
De elite handelt volgens hen vooral in eigenbelang. Als dat zo uitkomt verkoopt ze zich via ideologieën als het communisme of de vrije markt.. Het is lood om oud ijzer, het gaat om de macht van degenen op centrale posities.

Deze vertellers hebben geen expliciet bronnen waarop ze zich baseren, maar praten elkaar wel flink na. Die expliciete bronnen zijn in hun ogen niet nodig – je kunt alles tussen de regels door lezen als je wakker bent en geen volgzaam schaap van de elite.

De gesloten ideologie van de complotdenkers

Het hierboven gestelde schetst een tamelijk gesloten wereldbeeld. Het is mogelijk bijna alles wat er in de wereld gebeurt, zo uit te leggen dat het een plaats heeft in de redenering.
Dat de verschillende aanhangers het lang niet altijd met elkaar eens zijn, wordt niet als probleem ervaren. Ieder gaat voor zijn eigen redeneerpatroon en kan er alles perfect in plaatsen.
Dat het binnen de elite barst van de tegenstellingen en verschillende opvattingen, is ook niet relevant. Uiteindelijk is het eigenbelang dominant voor de uitgezette koers.

Tegenstanders hebben weinig moeite veel bouwstenen in de redenering los te wrikken. Zie bijvoorbeeld deze video van Nieuwsuur. Maar dat helpt niet, want tegenstanders zijn in hun ogen schapen die het vanzelf wel merken wanneer ze aan de beurt zijn voor de slacht.

Opvallend is dat er eigenlijk geen constructief idee bestaat bij deze zegslieden, hoe het dan wel moet. Er zijn wel libertariërs en anarchisten die deze redeneringen inpassen in hun pleidooi tegen het bestaan van de staat, maar niet iedereen denkt dat we zonder een staat kunnen.
En een deel van de elite bestaat gewoon buiten de staat om, denk aan de bazen van multinationals en banken.

Men komt  niet verder dan verzet en actie in woord en daad. Op de sociale media, met demonstraties en soms met vrachtwagens of tractoren.
Geen enkel plan hoe het dan wel moet…….

Waarom de relatie met basisinkomen?

Ik besteed hier aandacht aan omdat bij veel zegslieden een sterk geconditioneerd basisinkomen een grote rol speelt. Waarom zouden ze dat zo voorspiegelen?
In de bekende dystopische romans Brave New World van Aldous Huxley (1932) en 1984 van George Orwell (1948) was de overheersing perfect is zonder dat er een basisinkomen bestaat.
In het huidige China zien we trekjes van de gevreesde sociale controle, ook zonder dat er iets is dat op basisinkomen lijkt. Waarom dan toch dit idee in een kwaad daglicht stellen?
Een redenenring zou kunnen zijn dat met geconditioneerd basisinkomen de macht over de burgers groter is. Men kan simpel programmeren dat iemand voor straf gekort wordt bij ongewenst gedrag.
Dat moeten we dus voorkomen, door voor de zekerheid maar geen basisinkomen in te voeren……

Met het niet invoeren van basisinkomen raken ook alle voordelen uit het zicht, die een stelsel met basisinkomen heeft boven het huidige stelsel. De complexiteit van het huidige stelsel is inmiddels nagenoeg onhanteerbaar, niet alleen voor de burger maar ook voor de overheid zelf. Ik hoef alleen maar te wijzen op de toeslagenaffaire en de onmacht van de overheid om de gemaakte fouten in een redelijk tempo te herstellen.
Of op de gruwelijke bijverschijnselen van de participatiewet, zie bijvoorbeeld het boek van Gerard Sangers en het feuilleton Te gek voor woorden.
Omdat er een kans bestaat dat de overheid meer onder controle komt van de elite, worden de voordelen van een stelsel met basisinkomen buiten bereik gehouden, zelfs indien en zolang de overheid nog enigszins vrij staat van de wensen van de elite.

Dus om de kans op misbruik door kwaadwillende elementen te verkleinen, blijven de gewone burgers slachtoffer van een nodeloos complex en slecht stelsel.
Zoals wel vaker gebeurt, de angst voor wat er fout zou kunnen gaan is zo groot, dat over het hoofd gezien wordt hoeveel er zoveel beter dan nu zou kunnen gaan.

Uit angst wordt het kind basisinkomen met het badwater van de elite weg gegooid.
Dat, terwijl de elite heel snel in staat is een ander bad te ontwerpen.

We gaan toch ook niet de auto verbieden omdat een psychisch gestoorde er mee op een menigte in kan rijden? Of tractoren zodat de wegen niet geblokkeerd kunnen worden?

Dus kom op met dat basisinkomen en zorg tegelijk dat de macht van de elite zoveel mogelijk ingeperkt wordt.

Reyer Brons, juni 2022
Beeld kind in bad van Henley Design Studio via Pixabay

Dit is een bericht in de serie Basisinkomen: onvoorwaardelijkheid in plaats van controle.
Daarin staat ook een opsomming van termen en namen die je tegenkomt in diverse complottheorieën
:
Agenda 2030, Bill Gates, Build Back Better, CBDC, China, communisme, complot, complottheorie, digitaal geld, EUSSR, Klaus Schwab, New World Order, QR-code, Rothschild, SDG’s, Social Credit System, Soros, The Great Reset, Uown0, WEF, weffia.

Lees ook:

Basisinkomen: Universal of Unconditional?

Waarom de Central Bank Digital Currency (CBDC) niet geschikt is voor basisinkomen.