Basisinkomen in de hele EU bevordert de saamhorigheid binnen Europa

Bij invoering in heel Europa geeft basisinkomen de mogelijkheid tot het creëren van meer saamhorigheid binnen Europa.
Een Eurodividend met landelijke aanvullingen is daartoe een mogelijkheid.
Teken ook het lopende burgerinitiatief!

Het aantal argumenten om een basisinkomen in te voeren is groot.
Er zijn ook tegenwerpingen maar die kunnen we prima weerleggen.
Klik hier voor het overzicht.
Jouw reacties of aanvullingen zijn van harte welkom en je kunt ze via het contactformulier naar ons verzenden.

Onderstaand een pluspunt vanuit de invalshoek Maatschappijvisie en Ideologie.

Basisinkomen in de hele EU bevordert de saamhorigheid binnen Europa

Bij invoering in heel Europa geeft basisinkomen de mogelijkheid tot het creëren van meer saamhorigheid binnen Europa.

EURODIVIDEND

Een krachtig pleidooi hiervoor is al in 2013 gehouden door Philippe van Parijs. Hij stelde voor  de hele EU een eurodividend van circa € 200 per volwassene , om de hele bevolking te laten profiteren van devoordelen van de EU. 
Uiteraard moet dat bedrag inmiddels wat gecorrigeerd worden voor de inflatie sinds 2013.
De afzondelijke landen kunnen, afhankelijk van de levenstandaard per land, er een nationaal basisinkomen aan toevoegen.

De UBIE (Unconditional Basic Income Europe) heeft een speciaal project Eurodividend.

 

Burgerinitiatief ECI-UBI 2020-2021

Van september 2020 tot september 2021  loopt er een burgerinitiatief in alle landen van de EU met als doel  om in de hele EU de invoering van onvoorwaardelijke basisinkomens te bewerkstelligen, die het materiële bestaan en de mogelijkheid van eenieder om deel te nemen aan de samenleving als onderdeel van haar economisch beleid waarborgen. Dit doel wordt bereikt terwijl het binnen de bevoegdheden blijft die de Verdragen aan de EU hebben toegekend.

Conreet wordt  de Commissie van de EU verzocht een voorstel in te dienen voor onvoorwaardelijke basisinkomens in de hele EU, die de regionale verschillen verkleinen om de economische, sociale en territoriale cohesie in de EU te versterken.

Hiermee wordt het doel gerealiseerd van de gezamenlijke verklaring van de Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie, waarin zij in 2017 hebben verklaard dat “de EU en haar lidstaten ook ondersteuning [zullen] bieden voor efficiënte, duurzame en billijke socialebeschermingsstelsels om een basisinkomen te garanderen” om ongelijkheid te bestrijden.


Argument Bv9
Invalshoek  Maatschappijvisie en Ideologie
Oorspronkelijke publicatie op deze website in  Argumenten voor basisinkomen vanuit de optiek van maatschappijvisie en ideologie