Is basisinkomen anders verpakte sociale zekerheid?

De huidige sociale zekerheid werkt als een grote armoedeval, die het moeilijk maakt om zinvol werk te vinden.
Met een basisinkomen zal het veel makkelijker worden om zinvol werk te gaan doen.
Maar basisinkomen is veel meer. Het is een stevige bodem van waaraf je kunt opereren als werknemer, ondernemer of vrijwilliger

Er is een groot aantal argumenten voor basisinkomen.
Ook zijn er veel tegenwerpingen, die meestal uitstekend weerlegd kunnen worden.
Zie dit overzicht. Reacties en aanvullingen zijn welkom via dit contactformulier

Onderstaand komt een vaak gehoord misverstand aan de orde

Basisinkomen is  anders verpakte sociale zekerheid 

Toelichting
We hebben al prachtige vangnetten in Nederland. Niemand hoeft van honger om te komen, voor iedereen wordt gezorgd. Waarom zouden we iets veranderen?

Weerlegging
Juist de verpakking is in dit geval belangrijk. De huidige sociale zekerheid werkt als een grote armoedeval, die het moeilijk maakt om zinvol werk te vinden. Niet alleen betaald werk is daardoor lastig te vinden, zelfs vrijwilligerswerk wordt door de huidige regels belemmerd. Met een basisinkomen zal het veel makkelijker worden om zinvol werk te gaan doen.

Maar basisinkomen is veel meer. Het is geen vangnet zoals de sociale zekerheid probeert te verschaffen, maar een stevige bodem van waaraf je kunt opereren als werknemer, ondernemer of vrijwilliger, zonder het risico dat aan je bestaanszekerheid wordt geknaagd als het even tegen zit. Dat geldt voor iedereen, niet alleen voor degenen die te maken hebben met het huidige stelsel van sociale zekerheid


Argument Mt5
Invalshoek Misvattingen
Oorspronkelijke publicatie op deze website in Bezwaren basisinkomen: Misvattingen