Basisinkomen is betaalbaar

Basisinkomen is betaalbaar, mits de invoering gepaard gaat met aanpassing van het stelsel voor sociale voorzieningen en het belastingregime

Het aantal argumenten om een basisinkomen in te voeren is groot.
Er zijn ook tegenwerpingen maar die kunnen we prima weerleggen.
Klik hier voor het overzicht.
Jouw reacties of aanvullingen zijn van harte welkom en je kunt ze via het contactformulier naar ons verzenden.

Onderstaand een pluspunt vanuit de invalshoek Economie.

Basisinkomen is betaalbaar

Basisinkomen is betaalbaar, mits de invoering gepaard gaat met aanpassing van het stelsel voor sociale voorzieningen en het belastingregime, waardoor er in sterke mate sprake is van beperkt herordenen van de geldstromen. Welbeschouwd gaat het eigenlijk om het onvoorwaardelijk maken van het onderste deel van het inkomensgebouw.
Mogelijk is een beperkte verhoging van de belastingen voor de hogere inkomens/vermogens nodig  of een effectiever fiscaal regime voor ondernemingen.
Ook is denkbaar additionele financiering te zoeken bij heel andere grondslagen, zoals vervuilende producten, financiële transacties. Los daarvan is het raadzaam om ondoelmatig beleid zoveel mogelijk af te schaffen of te vervangen door doelmatiger beleid.

Zie voor meer informatei over de financierbaarheid van basisinkomen meerdere artikelen op onze website in de categorie rekenmodellen.


Argument Cv1
Invalshoek  Economie
Oorspronkelijke publicatie op deze website in 
Argumenten voor basisinkomen vanuit de optiek van de economie.