Basisinkomen is een mensenrecht

Door iedereen een bedrag te verschaffen dat voldoende is voor de basale levensbehoeften, is bestaanszekerheid niet langer een probleem.

Het aantal argumenten om een basisinkomen in te voeren is groot.
Er zijn ook tegenwerpingen maar die kunnen we prima weerleggen.
Klik hier voor het overzicht.
Jouw reacties of aanvullingen zijn van harte welkom en je kunt ze via het contactformulier naar ons verzenden.

Onderstaand een pluspunt vanuit de invalshoek Waarden en Mensbeeld.

Basisinkomen is een mensenrecht

Basisinkomen (mits hoog genoeg) verwezenlijkt het mensenrecht op vervulling van basisbehoeften.
Door iedereen een bedrag te verschaffen dat voldoende is voor de basale levensbehoeften, is bestaanszekerheid niet langer een probleem.
Met als belangrijk psychologisch voordeel dat mensen ook geen angst meer hoeven te hebben voor verlies van hun inkomen (tot het niveau van het basisinkomen), waardoor ze minder verkrampt hoeven te leven.
Basisinkomen operationaliseert ook de uitgangspunten van de Franse revolutie: “vrijheid, gelijkheid en broederschap”.


Argument Av1
Invalshoek  Waarden en Mensbeeld
Oorspronkelijke publicatie op deze website in
Argumenten voor Basisinkomen vanuit de optiek van Waarden en Mensbeeld