Is basisinkomen een nieuw en nog onrijp idee?

Over de voor- en nadelen van basisinkomen wordt al decennia een gesproken in diverse landen en ook zijn op meerdere plaatsen in de wereld experimenten uitgevoerd die positieve indicaties geven over de effecten van basisinkomen.

Er is een groot aantal argumenten voor basisinkomen.
Ook zijn er veel tegenwerpingen, die meestal uitstekend weerlegd kunnen worden.
Zie dit overzicht. Reacties en aanvullingen zijn welkom via dit contactformulier

Onderstaand komt een vaak gehoord misverstand aan de orde

Basisinkomen is een nieuw en nog onrijp idee.

Toelichting
Basisinkomen is een nieuw en nog ondoordacht idee. Er moet nog veel op gestudeerd worden.

Weerlegging
Het idee is niet nieuw, we vinden al eerst gedachten hierover bij Thomas More, vijf eeuwen geleden!
Over de voor- en nadelen wordt al decennia gesproken in diverse landen.
Ook zijn  op meerdere plaatsen in de wereld experimenten uitgevoerd die indicaties geven over de effecten van basisinkomen. Zie hier een overzicht.

Al in 1985 heeft de WRR een uitgebreid advies voor een partieel basisinkomen in Nederland uitgebracht. In Canada (Dauphin) is al in de jaren 70 op lokaal niveau een basisinkomen als experiment toegepast, en dat bleek redelijk te functioneren.
In Alaska krijgen alle inwoners al decennia jaarlijks een soort dividend uit de opbrengsten van de olie.
In diverse ontwikkelingslanden is succesvol geëxperimenteerd met een basisinkomen. Zo onrijp en nieuw is het dus niet.

Dat neemt niet weg dat landelijke invoering in een ontwikkeld land geen sinecure is. Daarom is het zinvol om  onderzoek  te doen hoe de invoering het beste kan.

 


Argument Mt4
Invalshoek Misvattingen
Oorspronkelijke publicatie op deze website in Bezwaren basisinkomen: Misvattingen