Basisinkomen is een paard van Troje, zodra het er is worden allerlei bezuinigingen doorgevoerd

Een politieke partij die een voor iedereen geldend basisinkomen zou willen verlagen, kan daarna rekenen op een forse verkiezingsnederlaag. Dat zal des te meer opgaan bij een voor iedereen geldend basisinkomen.

Het aantal argumenten om een basisinkomen in te voeren is groot.
Er zijn ook tegenwerpingen maar die kunnen we prima weerleggen.
Klik hier voor het overzicht.
Jouw reacties of aanvullingen zijn van harte welkom en je kunt ze via het contactformulier naar ons verzenden.

Onderstaand komt een vaak gehoord bezwaar aan de orde

Basisinkomen is een paard van Troje, zodra het er is worden allerlei bezuinigingen doorgevoerd

Toelichting tegenwerping
Rechts georiënteerde voorstanders van basisinkomen zien dat vooral als methode om de opgebouwde sociale zekerheid af te breken. Eerst alles vervangen door basisinkomen, daarna langzaam de hele bevolking afknijpen!

Weerlegging tegenwerping
Deze angst wordt gevoed door wat we zien gebeuren met een aantal specifieke soorten van sociale zekerheid, zoals de WAO en de Wajong.
Ook de participatiewet gebruikt achter de mooie façade van het woord participatie vooral controle en sanctie als instrumenten.

Daar staat tegenover dat de hoogte van meer algemene uitkeringen zoals de kinderbijslag en de AOW sinds de start nooit zijn verlaagd.
Een politieke partij die dat aan zou durven, kan daarna rekenen op een forse verkiezingsnederlaag. Dat zal des te meer opgaan bij een voor iedereen geldend basisinkomen. Er is ook geen of weinig speelruimte om te schuiven met de beginleeftijd, zoals nu bij de AOW aan de orde is.
Hoe meer bestaande regelgeving kan worden opgeruimd na invoering van een basisinkomen hoe beter, want het bestaande systeem brengt vele ongewenste neveneffecten met zich mee die voor werkenden, werklozen en werkgevers negatief uitpakken en daarmee de samenleving als geheel nodeloos belast.
Maak het basisinkomen hoog genoeg om dergelijke neveneffecten (nagenoeg) geheel te kunnen uitbannen. Latere bezuinigingen zouden daarmee op gespannen voet staan en zullen dan ook weinig kans maken.


Argument Bt6
Invalshoek Maatschappijvisie en Ideologie

Oorspronkelijke publicatie op deze website in 02a. Bezwaren basisinkomen: Maatschappijvisie en ideologie