Is basisinkomen een utopie of een fantasie?

Basisinkomen is een prachtig idee. Ook in een wereld met deels minder goede mensen en met onvoldoende middelen om iedereen tevreden te stellen, is het een heel nuttig middel om de wereld wat beter leefbaar te maken.

Er is een groot aantal argumenten voor basisinkomen.
Ook zijn er veel tegenwerpingen, die meestal uitstekend weerlegd kunnen worden.
Zie dit overzicht. Reacties en aanvullingen zijn welkom via dit contactformulier

Onderstaand komt een vaak gehoord misverstand aan de orde

Basisinkomen is een utopie of een fantasie

Toelichting
Basisinkomen is een prachtig idee dat past in een ideale wereld zonder slechte mensen en met voldoende middelen om iedereen tevreden te stellen. Een fantastisch idee dat alleen in een utopie kan. Maar utopiën kunnen nu eenmaal niet!
Zie een grondig uitgewerkt betoog op de Vlaamse HoaxWiki.

Weerlegging
Een beproefde techniek om een idee af te schieten is het eerst flink groot te maken en daarna te zeggen dat dat natuurlijk nooit zal kunnen werken. Bijvoorbeeld door te stellen dat voor een echt goed basisinkomen in de huidige maatschappij iedereen minimaal € 2.000 netto per maand moet ontvangen, ook kinderen, gevangenen en iedereen die de grens passeert.
De oplossing is het idee tot realistische proporties terug te brengen en eventueel een stapsgewijze invoering te overwegen.

De AOW is in bijna alle landen een utopie, maar heeft zich in ons land al 60 jaar bewezen. Uitbreiding hiervan naar alle inwoners is niet ondenkbaar.
Verder moet worden bedacht dat in ons land (bijna) iedereen op de een of andere manier voldoende inkomen heeft voor een bestaan dat in veel landen als luxe zou worden beschouwd.
Dit inkomen wordt momenteel via een enorm complex systeem verdeeld: sociale uitkeringen, cao-lonen, betaalde opdrachten, belastingkortingen, toeslagen, winst uit beleggingen, pensioenen, erfenissen, schenkingen.

Als dat op deze complexe manier lukt, moet het zeker lukken via een eenvoudig systeem als het basisinkomen.


Argument Mt1
Invalshoek Misvattingen
Oorspronkelijke publicatie op deze website in Bezwaren basisinkomen: Misvattingen