Basisinkomen is de oplossing

De belastingdienst tegenover de burger! Beiden hebben kopzorgen door de toeslagen.
Gelukkig is er een oplossing voor: De invoering van een Universeel Basisinkomen (UBI) dat hoog genoeg is voor een onbekommerd bestaan.

Joop Böhm, een van de leden van de Vereniging Basisinkomen, is onvermoeibaar in het schrijven van brieven aan kranten, politici en opiniemakers om het basisinkomen onder de aandacht te brengen.

Op 8 juni verscheen een uitgebried artikel in de Telegraaf Kopzorgen door Toeslagen over één van de punten waar Nederland dicht bij een administratieve chaos is.
In het artikel wordt o.a. Vermeend geciteerd met de uitspraak …. dat het nog een flinke klus wordt om die weer van alle toeters en bellen te ontdoen. Zijn eigen belastingstelselherziening van 2001 valt daarbij in zijn ogen in het niet. „Het is een onuitvoerbaar stelsel geworden, dit stelsel is er nog erger aan toe dan de fiscale regels die ik op de schop heb genomen.”
Joop klom in de pen en schreef een ingezonden brief, die op 9-6 is geplaatst met als heldere titel: Basisinkomen is de oplossing. Zie ook de vele reacties die er op zijn gekomen via internet, zowel positief als negatief.

Hieronder de tekst van zijn brief

Wat U Zegt: Reactie op “Kopzorgen door toeslagen” Telegraaf 8-06-17

Het is “tekenend” voor de situatie: De belastingdienst tegenover de burger! Beiden hebben kopzorgen door de toeslagen. Willem Vermeend stelt terecht: “Het is een onuitvoerbaar stelsel geworden.” Leo Stevens legt de vinger op de zere plek: “Het is te ver afgedreven van waar een belastingstelsel voor bedoeld is: burgers naar draagkracht laten betalen voor het laten draaien van de overheid.”

Gelukkig is er een oplossing voor: De invoering van een Universeel Basisinkomen (UBI) dat hoog genoeg is voor een onbekommerd bestaan.

Zoals de rekenmeesters van het CPB hebben bespeurd “blijkt het vrijwel onmogelijk om flink te snoeien in de toeslagen, zonder dat gezinnen op de een of andere manier hard in hun koopkracht worden geraakt. Zelfs al wordt geprobeerd hen met bijvoorbeeld lagere belastingen te compenseren.” Dat is des poedels kern! Men moet niet de belastingtarieven verlagen om de koopkracht aan te zwengelen, maar de koopkracht stimuleren door een negatieve  belasting in te voeren die aan de burgers kan worden uitbetaald. Een UBI voor iedereen. Die toeslagen kunnen dan vervallen.

Met zo’n UBI plaatst men niet de belastingdienst tegenover de burger, maar schaart  men de belastingdienst aan de zijde van de burger. En zo hoort dat in een democratisch land!

Joop Böhm, ingezonden brief in De Telegraaf 9-6-2017