Is basisinkomen slecht voor arbeidsparticipatie van vrouwen?

Is het waar dat de arbeidsparticipatie van vrouwen afneemt? Het CPB kan maar heel beperkt rekenen. En is het erg is als om jongen moeders gaat? Basisinkomen maakt het ook voor jonge vaders gemakkelijker om een deel van de zorg op zich te nemen.

Het aantal argumenten om een basisinkomen in te voeren is groot.
Er zijn ook tegenwerpingen maar die kunnen we prima weerleggen.
Klik hier voor het overzicht.
Jouw reacties of aanvullingen zijn van harte welkom en je kunt ze via het contactformulier naar ons verzenden.

Onderstaand komt een vaak gehoord bezwaar aan de orde

Basisinkomen is slecht voor arbeidsparticipatie van vrouwen

Toelichting tegenwerping
Het basisinkomen verlaagt de arbeidsparticipatie van vrouwen (o.a. omdat zij thuis zullen blijven om voor de kinderen te zorgen)

Weerlegging tegenwerping

Je kunt je bij dit bezwaar twee tegenvragen voorstellen, namelijk in hoeverre het waar is en in hoeverre het erg is.

O.a. het CPB poneert dat een afname van de arbeidsinzet in de orde van 5 % tot 8 % te verwachten is bij vrouwen met jonge kinderen. Gemakshalve wordt dat dan vaak gelijk gesteld aan vermindering van de werkgelegenheid, alsof vraag en aanbod identiek zijn! Misschien is dit wel een heel goede ontwikkeling als de robotisering, zoals velen verwachten, tot vermindering van de vraag naar betaalde arbeid zal leiden.
En het is ook maar de vraag of de econometrische berekeningen waaruit dit volgt, geldig zijn bij een zo drastische verandering als de invoering van basisinkomen.
Gegevens uit het Finse experiment bevestigen het beeld niet.

De vraag hoe erg het is als jonge moeders meer dan nu hun kinderen verzorgen, is sterk ideologisch beladen. Een breed gedragen antwoord is waarschijnlijk niet mogelijk!
Wel is evident dat met een basisinkomen het voor jonge vaders ook gemakkelijker wordt een deel van de zorg op zich te nemen.

Zie overigens ook:


Argument At4
Invalshoek Waarden en mensbeeld
Oorspronkelijke publicatie op deze website in 01. Bezwaren basisinkomen: Waarden en mensbeeld