Basisinkomen is vooral goed voor degenen die het het minst nodig hebben

We moeten voorkomen dat de voordelen van basisinkomen in belangrijke mate gaan naar anderen dan voor wie het eigenlijk bedoeld is. Denk aan werkgevers die de lonen verlagen, de overheid die betaald werk af wil schuiven op vrijwilligers, winkeliers die prijzen verhogen, bureaucraten die het regelen niet kunnen laten.

Het aantal argumenten om een basisinkomen in te voeren is groot.
Er zijn ook tegenwerpingen maar die kunnen we prima weerleggen.
Klik hier voor het overzicht.
Jouw reacties of aanvullingen zijn van harte welkom en je kunt ze via het contactformulier naar ons verzenden.

Eén van de tegenwerpingen is het volgende vaak gehoorde bezwaar:

Basisinkomen is vooral goed voor degenen die het het minst nodig hebben

Inhoud bezwaar invoering basisinkomen:

De voordelen van het basisinkomen gaan in belangrijke mate naar anderen dan voor wie het eigenlijk bedoeld is. Anders gezegd; degenen voor wie het nu juist het minst bedoeld is, hebben er het meeste voordeel van.
Werkgevers verlagen de lonen, de overheid schuift betaald werk af op vrijwilligers, winkeliers verhogen hun prijzen en bureaucraten bedenken nieuwe overheadkosten.

Weerlegging bezwaar invoering basisinkomen:

Hoewel deze tegenwerping ons op een risico wijst en we daarom hier heel alert op moeten zijn, wordt dit voorkomen door goed onderzoek te doen met simulaties en proefnemingen. Ondernemende types proberen te allen tijde voordelen te halen uit welke verandering dan ook. Hoe goed de intentie achter die verandering ook is.

Politici met een bepaald einddoel voor ogen negeren vaak de wijze kanttekeningen van adviesorganen die juist de minder gewenste neveneffecten van de nieuwe plannen meestal perfect in beeld brengen. Invoeren van een basisinkomen voor ieder individu, zonder toets op inkomen en vermogen, zonder tegenprestaties en hoog genoeg om van te leven is een grote verandering in en voor onze maatschappij.
Om die reden moet voorkomen worden dat de voordelen meer bij anderen dan bij hen het nodig hebben terecht komen.

We bagatelliseren de risico’s niet maar verkennen en onderzoeken deze. Zodat met de invoering van het basisinkomen de doelen zoals armoedebestrijding, vergroting van vrijheid en vermindering van complexiteit ook daadwerkelijk bereikt worden.


Argument Kt3
Invalshoek
Amendering en modificering
Oorspronkelijke publicatie op deze website in Bezwaren basisinkomen: Amendering en modificering