Basisinkomen kan niet in een klap ingevoerd worden en gefaseerde invoering zal vastlopen

Gefaseerde invoering van basisinkomen dan wel invoering in één grote klap, daar kunnen de menigen over verschillen. Beide benaderingen kunnen nader verkend worden. Waar een wil is, is een weg!

Er is een groot aantal argumenten voor basisinkomen.
Ook zijn er veel tegenwerpingen, die meestal uitstekend weerlegd kunnen worden.
Zie dit overzicht. Reacties en aanvullingen zijn welkom via dit contactformulier

Onderstaand komt een vaak gehoord bezwaar aan de orde

Basisinkomen kan niet in een klap ingevoerd worden en gefaseerde invoering zal vastlopen

Toelichting
Invoeren van basisinkomen moet liefst in één keer om te voorkomen dat het sociale zekerheidssysteem heel gecompliceerd wordt en vastloopt (met naast een basisinkomen nog steeds allerlei andere regelingen).
Maar invoering in één keer is een bijna niet te overziene ingewikkelde operatie, omdat alles helemaal van te voren uitgedacht moet zijn. Dat is onmogelijk zonder grote fouten te maken.

Weerlegging

Nadere analyse kan aan het licht brengen in hoeverre een gefaseerde invoering wel mogelijk is.
Voor de hand liggend is om op dit moment te beginnen met allerlei heffingskortingen en toeslagen om  te zetten naar basisinkomen, degewenst in de vorm van negatieve inkomstenbelasting. Daarbij is geleidelijke opbouw van basisinkomen moegelijk terwijl tegelijk delen van het oude stelsel worden afgebouwd.
Een niet onbelangrijk risico bij gefaseerde invoering is dat halverwege het traject het politieke klimaat wijzigt en de invoering wordt onderbroken, stopgezet of  terug gedraaid.
Dat risico kan verkelind worden door het rtraject wettelijk vast te leggen, maar helmaal te vermijden is dat miet in een democratie.

Ook alle belangrijke maatschappelijke effecten van volledige invoering naar voren worden gebracht via grondige simulatiestudies, zodat daar tevoren redelijke inschattingen van kunnen worden gemaakt. Ook kunnen zulke studies laten zien hoe de invoering kan worden aangepast zodra blijkt dat bepaalde effecten anders uitpakken dan verwacht.

Tenslotte kunnen bij elke manier van invoerenn ongewenste nadelen die groepen of personen alsnog blijken te ondervinden, via een hardheidsclausule worden opgevangen.

Lees meer over varianten van gefaseerde invoering in Strategische opties voor de invoering van basisinkomen.


Argument Lt2
Invalshoek Invoering
Oorspronkelijke publicatie op deze website in Bezwaren basisinkomen: Uitvoering