Basisinkomen: lage en midden inkomens vaker voor dan tegen

Mensen met een lager inkomen vinden het basisinkomen vaker een goed dan een slecht idee.
Nederlanders met een hoog inkomen zijn het vaakst tegen het basisinkomen.

Voor- en tegenstanders van het basisinkomen houden elkaar in evenwicht.
Mensen met een lager inkomen vinden het basisinkomen vaker een goed dan een slecht idee.
Nederlanders met een hoog inkomen zijn het vaakst tegen het basisinkomen.
Dit blijkt uit een in mei 2021 door I&O Research uitgevoerd onderzoek in opdracht van de Vereniging Basisinkomen.

Figuur 1 – Vindt u voorstel voor basisinkomen een goed voorstel? naar inkomen*

“Er is een voorstel om te komen tot een basisinkomen: iedereen zou van overheidswege een bepaald – beperkt – inkomen ontvangen, ongeacht andere inkomsten en zonder de verplichting om zich beschikbaar te stellen voor de arbeidsmarkt. Het systeem van belastingen en uitkeringen wordt hier dan op aangepast. Vindt u dit een goed voorstel?”

Kiezers van linkse en progressieve partijen zijn in meerderheid vaker voor dan tegen het basisinkomen. Het gaat om de kiezers van PvdD, GroenLinks, Volt en SP. Bij PvdD, GL en Volt gaat het om ruime meerderheden van 60 % of meer. Bij rechtse partijen is het omgekeerde het geval. De helft van de kiezers van VVD, PVV, FvD en SGP vindt het basisinkomen geen goed idee.  Bij de achterbannen van D66 en PvdA zijn meer voor- dan tegenstanders en bij CDA en CU is dat precies omgekeerd.

Op dit moment staat 37% van de Nederlanders achter dit idee en is 38% tegen, vergelijkbaar met de resultaten uit 2019 en 2020.

In de formatie doen feitelijk nog vijf partijen mee: VVD, D66, CDA, PvdA en GroenLinks.
Jesse, Sigrid en Lilianne luister naar je eigen kiezers. Een nipte meerderheid van linkse en progressieve kiezers wil een basisinkomen.
Mark en Wopke jullie kiezers zijn in meerderheid sceptisch over het basisinkomen. Stap over je eigen schaduw heen. Formerende politici sluit een compromis.
Schaf toeslagen af en geef iedereen een gedeeltelijk basisinkomen (of belastingteruggave als je goed verdient). Dan lossen jullie de toeslagen affaire op.

In totaal werkten 2.080 Nederlanders van 18 jaar of ouder mee aan dit onderzoek. Het onderzoek vond plaats van 7 tot 10 mei 2021. Bovenstaande uitkomsten zijn gebaseerd op 738 waarnemingen, doordat, voor een experimentele opzet, de steekproef is opgedeeld in drie delen. De andere twee deelsteekproeven laten overall hetzelfde beeld zien.

Het rapport van I&O Research ‘Draagvlak voor basisinkomen stabiel’ vindt je via deze link op hun website.

Alexander de Roo, voorzitter Basisinkomen Nederland