Basisinkomen maakt de inkomensverdeling minder scheef

De inkomensverdeling wordt minder scheef.
Ook de baten van technologische vooruitgang kunnen met een basisinkomen beter worden verdeeld.

Het aantal argumenten om een basisinkomen in te voeren is groot.
Er zijn ook tegenwerpingen maar die kunnen we prima weerleggen.
Klik hier voor het overzicht.
Jouw reacties of aanvullingen zijn van harte welkom en je kunt ze via het contactformulier naar ons verzenden.

Onderstaand een pluspunt vanuit de invalshoek Economie.

Basisinkomen maakt de inkomensverdeling minder scheef

De inkomensverdeling wordt minder scheef. Dat heeft tot gevolg dat de bestedingen van consumenten (met name in primaire levensbehoeften) zullen toenemen, met gunstige gevolgen voor de economische groei.

Ook de baten van technologische vooruitgang kunnen met een basisinkomen beter worden verdeeld, waardoor de koopkracht ook bij een afnemende werkgelegenheid beter in stand kan worden gehouden.

Zie ook Verhelpt basisinkomen het kwaad van de groeiende ongelijkheid?


Argument Cv8
Invalshoek  Economie
Oorspronkelijke publicatie op deze website in 
Argumenten voor basisinkomen vanuit de optiek van de economie.