Basisinkomen maakt de overheid humaner

De overheid als probleemeigenaar voor het betaalbaar hebben en houden van die gedekte basis, zal het gesprek aan moeten gaan met zichzelf en met andere partijen die de prijzen van de basis beïnvloeden.

Het aantal argumenten om een basisinkomen in te voeren is groot.
Er zijn ook tegenwerpingen maar die kunnen we prima weerleggen.
Klik hier voor het overzicht.
Jouw reacties of aanvullingen zijn van harte welkom en je kunt ze via het contactformulier naar ons verzenden.

Onderstaand een pluspunt vanuit de invalshoek Overheid en bureaucratie.

Basisinkomen maakt de overheid humaner

Als we wettelijk vastleggen wat het basisinkomen moet dekken, volgt het bedrag daaruit en zijn daarover geen 0nderhandelingsspelletjes nodig rondom de jaarlijkse begroting. Daarmee wordt de centrale overheid probleemeigenaar voor het betaalbaar hebben en houden van die gedekte basis. De centrale overheid zal dus het gesprek aan moeten gaan met zichzelf en met andere partijen die de prijzen van de basis beïnvloeden.
Zie ter illustratie Basisinkomen maakt overheid humaner.
Dit vermindert de machtpositie van bedrijven en instellingen in de basissectoren van de dikke eerste plaats bij financieel economische vraagstukken en zet het belang van ons, mensen, stevig neer.
Een afgezwakte variant hiervan is deze basis te bepalen bij de start, en daarna jaarlijks te volstaan met indexering.  


Argument Ev10
Invalshoek  Overheid en bureaucratie
Oorspronkelijke publicatie op deze website in 
Argumenten voor basisinkomen vanuit de optiek van overheid en bureaucratie.