Basisinkomen maakt een einde aan de armoedeval en zorgt dat werken weer loont

Basisinkomen maakt uitkeringen, toeslagen en inkomensafhankelijke kortingen overbodig. Daardoor verdwijnt de armoedeval en wordt betaald werk weer lonend.

Het aantal argumenten om een basisinkomen in te voeren is groot.
Er zijn ook tegenwerpingen maar die kunnen we prima weerleggen.
Klik hier voor het overzicht.
Jouw reacties of aanvullingen zijn van harte welkom en je kunt ze via het contactformulier naar ons verzenden.

Onderstaand een pluspunt vanuit de invalshoek Economie.

Basisinkomen maakt een einde aan de armoedeval en zorgt dat werken weer loont

Een basisinkomen dat hoog genoeg is, maakt uitkeringen, toeslagen en inkomensafhankelijke kortingen overbodig. Daardoor verdwijnt de armoedeval en wordt betaald werk weer lonend, ook voor degenen die gevangen zitten in de manier waarop nu de sociale zekerheid is geregeld.

Uitleg:
De armoedeval is het effect dat optreedt wanneer iemand er in netto-inkomen op achteruitgaat als hij of zij een betaalde baan krijgt of een hoger brutosalaris (marginale lastendruk is groter dan 100% of meer). Dit effect wordt veroorzaakt doordat er diverse regelingen (heffingskortingen, toeslagen en uitkeringen) zijn die minder opleveren naarmate men meer verdient.
In praktijk hebben alle inkomens tot modaal (thans circa € 40.000 bruto per jaar) te maken met een gedeeltelijke armoedeval. Gemiddeld is voor hen de marginale belastingdruk circa 80 %.
Het tegengestelde van de armoedeval wordt verwoord met de uitspraak Werken moet lonen.


Argument Cv2
Invalshoek  Economie
Oorspronkelijke publicatie op deze website in 
Argumenten voor basisinkomen vanuit de optiek van de economie.