Basisinkomen maakt geen gebruikt van verfijnde informatie

Naast armoedebestrijding zijn er veel meer doelen die je met basisinkomen kunt bereiken. Zoals vergroting van vrijheid, verbetering van de arbeidsmarkt en vereenvoudiging van de stelsels voor belasting en sociale zekerheid. Bij die doelen past het om juist weinig informatie te gebruiken!

Het aantal argumenten om een basisinkomen in te voeren is groot.
Er zijn ook tegenwerpingen maar die kunnen we prima weerleggen.
Klik hier voor het overzicht.
Jouw reacties of aanvullingen zijn van harte welkom en je kunt ze via het contactformulier naar ons verzenden.

Onderstaand komt een vaak gehoord bezwaar aan de orde

Basisinkomen maakt geen gebruikt van verfijnde informatie en werkt daardoor log en beperkt doelgericht

Toelichting tegenwerping
Bezwaar dat o.a. regelmatig door de econoom Bas Jacobs wordt genoemd.
Het is in die optiek beter enkel geld te geven waar dat nodig is. Met een basisinkomen wordt bijvoorbeeld geld gegeven aan niet-werkende vrouwen van goed verdienende mannen.
Er zijn betere en/of minder risicovolle/dure alternatieven om de problemen aan te pakken die het basisinkomen aan zou pakken.

Weerlegging tegenwerping

Dit bezwaar lijkt als belangrijkste doel van basisinkomen de armoedebestrijding te zien. Er zijn echter meer doelen, zoals vergroting van vrijheid, verbetering van de arbeidsmarkt en vereenvoudiging van de stelsels voor belasting en sociale zekerheid. Bij die doelen past het om juist minder informatie te gebruiken!
De manier waarop thans via het stelsel van sociale zekerheid en de toeslagen de armoede wordt bestreden, is verworden tot een regel- en controle-systeem dat onmenselijke en slecht voorspelbare effecten heeft.

Verfijnde toedeling van inkomensoverdrachten zorgt onder meer voor veel dure bureaucratie, fraude, oneigenlijk gebruik, armoedeval-effecten.
Bij het grootste deel van de mensen die ‘het niet nodig hebben’ kan het worden verrekend met het bestaande loongebouw of belastingstelsel.

Niet werkende partners of huisgenoten krijgen met het basisinkomen een vergoeding voor huishoudelijk werk, opvoeding van kinderen, mantelzorg etc. etc. Zulke huishoudens gaan er financieel inderdaad op vooruit. Of dat ‘niet nodig is’, is voor discussie vatbaar.

Een belangrijk nadeel van verfijnde informatie is ook dat het een groot beroep doet op het zogenaamde doenvervemogen van burgers.
Die term is gebaseerd op WRR (2017): Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid. Naast denkvermogen moeten mensen ook over doenvermogen beschikken om redzaam te zijn.

Mensen moeten in staat zijn een plan te maken, in actie te komen, vol te houden en herhaaldelijk omgaan met verleidingen en tegenslagen.
Dit is een vrij ruime omschrijving, maar het slaat vooral op de relatie met de overheid. Ben je in staat goed te laveren in het doolhof van aanvraagprocedures en regels waaraan je je hebt te houden?
Het hoeft geen betoog dat zuivere basisinkomen weinig beroep doet op het zo bedoelde doenvermogen van burgers. Dat beroep moet meer gedaan worden als het stelsel wordt gecompliceerd door te gaan weken met uitkeerbare heffingskortingen en/of wanneer de samenstelling van het huishouden een rol gaat spelen.

 


Argument Ct2
Invalshoek  Economie
Oorspronkelijke publicatie op deze website in 03. Bezwaren basisinkomen: Economie

.