Basisinkomen maakt volwaardig burgerschap mogelijk voor iedereen

Door basisinkomen is sprake van volwaardig burgerschap ook voor degenen die geen betaalde arbeid verrichten

Het aantal argumenten om een basisinkomen in te voeren is groot.
Er zijn ook tegenwerpingen maar die kunnen we prima weerleggen.
Klik hier voor het overzicht.
Jouw reacties of aanvullingen zijn van harte welkom en je kunt ze via het contactformulier naar ons verzenden.

Onderstaand een pluspunt vanuit de invalshoek Waarden en Mensbeeld.

Basisinkomen maakt volwaardig burgerschap mogelijk voor iedereen.

Door basisinkomen is sprake van volwaardig burgerschap ook voor degenen die geen betaalde arbeid verrichten. De waarde die thans in onze cultuur aan betaalde arbeid wordt toegekend, wordt daarmee terecht sterk gerelativeerd.
Dit verhoogt de eigenwaarde van baanlozen en verkleint de stigmatisering van werklozen en uitkeringsgerechtigden.

Soms wordt in plaats van het woord basisinkomen ook wel het woord bugerinkomen of het woord burgerdividend gebruikt.
Zie ook verder:


Argument Av5
Invalshoek  Waarden en Mensbeeld
Oorspronkelijke publicatie op deze website in
Argumenten voor Basisinkomen vanuit de optiek van Waarden en Mensbeeld