Basisinkomen: Minimale overheidsinmenging als wezenskenmerk (puur liberaal)

Een wezenskenmerk van het huidige liberalisme is: het beperken van de inmenging van de overheid.

De Invoering van een Onvoorwaardelijk Basisinkomen is invoering van de de kleinst mogelijke overheidsinmenging voor de Moderne Liberaal.

Om minimale inmenging van de overheid mogelijk te maken zo een Onvoorwaardelijk Basisinkomen voor iedereen ene oplossing zijn. Geen overheidsinstellingen meer die WAO,WW, UWV, WaJong, ZW, Pensioen, Beurs, etc regelen en controleren.

Het liberalisme heeft als uitgangspunt de vrijheid van het individu. Liberalen streven naar een samenleving waarin burgers grote vrijheden genieten, zoals de burgerrechten die het individu beschermen en de macht van de staat en de kerk beperken. Ook streeft het liberalisme naar een vrije markt waarin de overheid zich terughoudend opstelt. 

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Liberalisme