Basisinkomen naar de gemeenteraad in Amsterdam

Gemeenten gaan niet over inkomensbeleid en dus is basisinkomen als doel maar beperkt aan de orde bij de verkiezingen voor de gemeenteraden.
In Amsterdam doen er toch twee partijen mee die basisinkomen hoog op de prioriteitenlijst hebben.

Basisinkomen is een onderwerp dat door de ‘grote’ politiek het liefst genegeerd wordt. Partijdemocratie is in een vroeger grote partij vervangen door een enquête die het onderwerp in de taboe sfeer plaats.. Voor mij was het reden afscheid te nemen van die partij. Als iets zelf niet besproken kan worden, waar heb je dan democratie voor?

Gelukkig borrelt het begrip Basisinkomen wel overal in de samenleving. Vooral voor mensen aan de onderkant en de vrije kant van de samenleving voelen de noodzaak ertoe aan.

In Amsterdam is daarom met het lokale team van de Vereniging Basisinkomen een overleg georganiseerd met een vijftal partijen om BI de sleutel naar het stadhuis te laten zijn. In gedachten het artikel van Sheri Berman over de samenwerkende partijen in Hongarije om een kans te maken tegen Victor Orban. Socialisten steunen daar een conservatieve katholiek om een kans te maken Orban te verslaan.

Die noodzaak was minder aanwezig tijden een verkennende bijeenkomst van vijf partijen in de Vinse school. LEF, een jongerenpartij, De Groenen, de Piratenpartij, de Basisinkomenspartij en Hart voor Vrijheid Amsterdam kwamen bij elkaar om te bezien of BI een bindend thema zou kunnen zijn voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Helaas waren de geesten nog niet voldoende rijp. Intellectualisme moet aan de zijkant van de politiek blijven. De menging van personen en emotie kunnen goede inzichten aan de politiek bieden, maar zijn minder geschikt om politiek te maken. Daar is ook vertrouwen, respect en vriendschap belangrijk. Dat werd er meteen uit geramd.

De Piraten Partij en De Groenen doen dat meer afgewogen, zijn meer ervaren. De Basisinkomenspartij blijft erbij en een volgende bijeenkomst is in de Cous Cous Club de thuisplaat van het Hart voor Vrijheid Amsterdam. De agenda was eerst dineren en dan overleggen. Die agenda blijkt gesneuveld, eerst verder overleg en dan dineren.

De splitsing in de gelederen blijkt zich door te zetten. Het Hart voor Vrijheid Amsterdam blijkt samen met de combinatie van De Groenen, de Basisinkomenspartij en de Piraten Partij onder een paraplu te worden gedacht die Amsterdams Alternatief gaat heten. Dat stopte toch weer snel.

Enige leden van de Vereniging Basisinkomen traden toe tot de Basisinkomenspartij om samen met De Groenen en de Piraten Partij een kieslijst te vormen. Die lijst krijgt uiteindelijk de naam De Groenen Basis Piraten. Na de vergadering van 22 november gaat men stevig verder. Besloten wordt om de kieslijst om en om in te vullen zodat bij grote steun de partijen allemaal meedoen in de raad, 1 PP, 2 Gr, 3 Bi, 4 Bi, 5 Gr, 6 PP en zo verder.

Het Hart voor Vrijheid Amsterdam vergeet verder het BI en LEF komt met een eigen lijst, niet alleen in Amsterdam maar ook in Den Haag.

Een evaluerende vergadering op 19 februari laat zien dat hard aan de verkiezingen gewerkt wordt. Veel mensen zijn niet aanwezig. De werkgroepen van het basisteam Kennis, Politiek, Burgerberaad, Experimenten, hebben nauwelijks iets te melden. Dat gaat na de Verkiezingen vast veranderen.

Susan Delsing, voorzitter basisteam Amsterdam, nr. 3 op lijst 15

Dan gaan contacten met andere groepen en instanties ontwikkeld worden bijv. een lespakket voor het middelbaar onderwijs aanbieden, experimenten te ontwikkelen in samenspraak met burgers, lezingen en discussiebijeenkomsten te organiseren, etc.

Als het even mogelijk is kan men in de gemeenteraad een Bi burgerberaad initiëren.

Johan Horeman, maart 2020

26 partijen nemen deel aan de verkiezingen in Amsterdam. Welke ruimte is er voor een basisinkomen? Weinig, zo te zien:

 • D66 is voor basisvoorzieningen, basisvakken, basisregels, niet voor basisinkomen.
 • Groen Links is voor basis van zelfbeheer en zelfbestuur, basisbanen, faciliteren experimenten Basisinkomen voor en door bewoners, zoals Collectief Kapitaal.
 • VVD is voor een uitvalsbasis voor grote bedrijven, als thuisbasis en als basis voor ondersteuning in de buurt, echter geen Basisinkomen.
 • SP heeft het veel over inkomens maar geen basisinkomen.
 • Volt heeft in Amsterdam geen aandacht voor het BI.
 • PvdA heeft basis in basisbanen maar geen basisinkomen.
 • PvdD is voor experimenten met basisinkomen.
 • CU heeft geen aandacht voor het basisinkomen.
 • Amsterdam BIJ1 laat geen basisinkomen zien.
 • LEF (26) voor de nieuwe generatie is voor het basisinkomen. Zie hun 10 argumenten voor.
 • De combinatie De Groenen Basis Piraten (15) is voor een basisinkomen. Het wordt als eerste uitgewerkt in hun programma.