Basisinkomen nodig in beroepssector van componisten en musici

classical-nextCreatieve (componisten) en uitvoerende musici staat inmiddels het water tot aan de lippen – gaan zij niet mee in hetgeen ‘de markt’ van ze eist zijn er nog maar twee opties over: een (andere) baan zoeken en in de avonduren het creatieve vak uitoefenen of helemaal stoppen. Een niet geringe hoeveelheid componisten en uitvoerende musici ziet zich genoodzaakt om zonder inkomsten toch hun professionele werk te doen.

Omdat het Basisinkomen op internationaal vlak steeds uitgebreider wordt besproken en ideeën hieromtrent steeds meer mainstream lijken te worden, lijkt dit een goed moment om eens na te gaan of een basisinkomen niet alleen op sociaal-geografisch gebied kan worden toegepast maar ook in een beroepssector die zich in sneltreinvaart richting bijstandsniveau begeeft. Tevens is er een inmiddels breed gedragen idee dat de huidige systematiek van het financieren van kunstmuziek aan heroverweging toe is. Dát dit echter gefinancierd dient te worden hoeft geen betoog, al was het maar om de 6% bijdrage van de muzieksector aan het BNP van Nederland veilig te stellen.

Tijdens de conferentie ClassicalNext[1], afgelopen mei in de Rotterdamse Doelen, vertegenwoordigers van de klassieke muzieksector, uitvoerende musici, (concert)organisatoren, vertegenwoordigers van de conservatoria en andere vertegenwoordigers uit de klassieke muziekindustrie met elkaar. Eén zaak kwam steeds ter sprake: sectorbreed is er veel interesse in vernieuwing, het organiseren van uitdagende en prikkelende nieuwe muziek of muziektheaterwerken, het ondersteunen daarvan en het onderwijzen daarin. De grote gemene deler waarom dit maar moeizaam van de grond komt is de wijze van financiering hiervan.

Steeds lopen projecten spaak omdat er nauwelijks meer instellingen te vinden zijn die dit willen financieren. Op het niveau van de rijksoverheid hebben de draconische bezuinigingen sinds 2010 hun tol geëist en de afgelopen twee jaar hebben de gemeentelijke bezuinigingen de laaste klap toegedeeld: de meeste muziekscholen zijn inmiddels verdwenen. In de particuliere sector (via sponsoring) is er nauwelijks meer opening te vinden en het zalencircuit heeft zich zo op ‘de markt’ gestort dat “alles wat geen Beethoven is” niet langer wordt geprogrammeerd. Ook hebben gesprekken met instellingen zoals ASN Bank en Triodos Bank (die tot voorkort nog een cultuurfonds beheerde) niets opgeleverd.

[1] https://www.classicalnext.com/