Basisinkomen, Noodzakelijk en Haalbaar!

Hans van den Broek produceerde een werkstuk over het basisinkomen, waarin heel veel zaken van belang op diverse terreinen aan bod komen. Hier volgt een aankondiging daarvan, het werkstuk zelf is als PDF beschikbaar.

Sinds ik in aanraking ben gekomen met verschillende aspecten inzake het ontbreken van financiële middelen en waar dat toe kan leiden, houdt dit mij behoorlijk bezig.

Mijn eerste ervaring: in mijn vriendenkring werd iemand geconfronteerd met het feit dat er op een bepaald moment geen inkomen meer zou zijn. Buiten zijn schuld werd de persoon afhankelijk van de gemeente.
Bij het aanhangig maken bij de gemeente van dit feit ontstond een zeer nare en vervelende toestand. Van de prins geen kwaad wetend werd hij beschuldigd van wanbeleid en wat dies meer zij. Het financiële roer moest radicaal om, hoe was het mogelijk dat er meerdere bankrekeningen waren, enz.
Gelet op de situatie werd besloten niet over te gaan tot een bijstandsuitkering, maar tot een lening! Hetgeen betekent dat de lening ook weer moet worden terugbetaald. Door de reactie van de gemeenteambtenaren was er direct sprake van een traumatische ervaring.
Toen ik dit verhaal hoorde werd ik boos, hoe is het mogelijk dat we zo met elkaar omgaan, in plaats van hulp te bieden trapte men de persoon in kwestie nog dieper de grond in.

Mijn tweede ervaring met het huidige financiële bestel kwam toen ik iemand met grote regelmaat begeleidde naar de voedselbank omdat diegene niet zelf de middelen had om vervoer te betalen en het in die periode dikwijls slecht weer was. Zo’n ervaring zet je ook wel aan het denken. Er worden miljarden uitgegeven aan idioot dure projecten, vaak zonder resultaat. Dit zet je ook wel aan tot nadenken en het stellen van vraagtekens.

Dan werd ik nog getriggerd door een aantal berichten via internet en andere zaken die mij iets lieten zien over de noodzaak van een basisinkomen. Toen de wedstrijd Big Basic Income Challenge werd georganiseerd, waaraan vooral studenten werd verzocht iets aan te leveren om het begrip ‘basisinkomen’ te realiseren, heb ik verzocht of ik ook daaraan mocht en kon deelnemen.
Nou, dat was geen probleem. Ik had al wat ervaring in het schrijven van een scriptie tijdens een gevolgde opleiding en besloot aan de slag te gaan.
Zo kwam (ondanks het stopzetten van de BIGBIC) mijn uiteindelijke werkstuk tot stand, een werkstuk waarin ik diverse zaken aanroer omdat ik ze van belang vind.

Alle mensen hebben recht op geluk in deze wereld, waarom? Omdat dat de reden is waarom we hier als mensen aanwezig zijn. Een land zou zich dus moeten meten naar het geluksgevoel van haar bevolking.
Het belangrijkste van het leven is dat wij hier op deze aarde zijn, dit houdt in dat álles recht van bestaan heeft, zo ook de mens. Dit betekent dat we respectvol met elkaar omgaan, immers we zijn, ondanks verschillen in huidskleur, godsdienst, enz. gelijk aan elkaar. Dat we elkaar niet onderdrukken en dat wij in vrijheid en gelijkheid het leven kunnen leven. Dat de mens zijn leven kan inrichten zoals hij dat wil.

Helaas gaat het vaak mis, maar men kan als maatschappij afspreken dat iedereen een fatsoenlijk bestaan moet kunnen leiden, wat uiteindelijk leidt tot dat geluksgevoel.
Soms moeten we wat geduld hebben voordat een en ander wordt bereikt, we kunnen niet allemaal binnen een maand miljonair zijn, gelukkig is dit ook niet ieders wens. Hier gelden dus bepaalde voorwaarden, zoals: o.a. goede behuizing, goede mogelijkheden om te voorzien in voedsel en een goed (voldoende) inkomen. Wij hebben tenslotte ons betaalsysteem uitgevonden en dit spelletje geldt voor iedereen.

Hoe regel je dan zoiets ‘ingewikkelds’, als een ‘basisinkomen’? Voor mij is dat niet zo moeilijk. Immers, alles is bedacht, je bedenkt gewoon dat dit ook moet worden geregeld.
Ik sta ik volledig achter een ‘basisinkomen’, zeker wanneer je de huidige ontwikkelingen volgt. Het is sowieso verschrikkelijk als jij of je medemens in (financiële) problemen komt. Het kan zijn dat hij[1] daar zelf verantwoordelijk voor is, maar dat betekent niet automatisch dat we die mens dan moeten laten creperen. Tenslotte zijn we allemaal één grote ‘familie’, ieder met zijn talenten en eigenaardigheden. Als de financiën een rol spelen of liever een gebrek hieraan, dan zijn de problemen dikwijls niet te overzien.

Dit zijn ontwikkelingen waar wij in de 21e eeuw mee te maken hebben. Het is een niet te accepteren ontwikkeling waardoor een mens, en wat ik al aangaf, dikwijls door toedoen van derden, in grote (financiële, fysieke en geestelijke) problemen komt.
Een erg vervelende bijkomstigheid is dat aan deze ontstane situaties anderen weer (grof) geld verdienen, maar eigenlijk niets oplossen, zeker niet op korte termijn, er moet immers aan verdiend worden. We gaan letterlijk over lijken om dit ‘idiote’ spel te spelen.
Deze en andere bijkomende negatieve ontwikkelingen mogen niet gebeuren en zijn wel degelijk te voorkomen, maar …. je moet dat dan wel willen.
Om hier iets aan te doen zul je aan de slag moeten en niet lijdzaam toezien hoe een medemens in de ‘shit’ zit, terwijl jezelf een heerlijk en onbezorgd leven mag en kan leiden.

Een van de oplossingen zou kunnen zijn dat er een ‘basisinkomen’ wordt ingevoerd, zodat elk mens zelf zijn verantwoordelijkheid kan nemen en een leven kan leiden dat hem een zekere voldoening, een vredig gevoel, zeg geluk, schenkt en ruimte geeft om ook nog eens af en toe leuke dingen te ondernemen.
Het invoeren van een basisinkomen heeft heel veel voeten in aarde. Vele aspecten spelen een rol, daartoe heb ik een werkstuk geproduceerd waarin hier aandacht aan besteed is, met dien verstande dat ik datgene  waar ik geen kennis van heb, graag aan de specialisten overlaat. U vindt raakvlakken in zaken die wat mij betreft aandacht verdienen. Veel leesplezier.

 

J.P.M. van den Broek[2], mei 2019

Link naar het werkstuk BASISINKOMEN – Noodzakelijk en HAALBAAR! (PDF, 37 bl.)

[1] uit gemak is daar waar van toepassing overal de ‘hij-vorm’ gebruikt.

[2] Geb.dat.: 28 december 1944 te Bergen op Zoom; Scholing/Werkgebied: metaalbewerking/elektrotechniek/ luchthavenbrandweer (alle functies); Cdt brandweer Vlb Woensdrecht; onderzoeker/auteur bij NIFV, Arnhem; adviseur/ontwikkelaar bedrijfsnoodplannen inzake (brand)veiligheid voor bedrijven/instellingen als ZZP.