Basisinkomen om de klasseverschillen te slechten

Voor de oorlog werd Ype Jan de Vries geconfronteerd met de klassen in de maatschappij.
Dit heeft hem gesterkt om voorstander van het Basisinkomen voor iedereen te worden.
Wij zijn een land waar dit als proef voor heel Europa kan worden ingevoerd.

In 1936 ging ik, na 2 jaren Fröbelonderwijs naar de 1e klas van de Lagere school. Toen werd ik geconfronteerd met de klassen in de maatschappij.  Op de voorste rij zaten de zoontjes van de fabrikanten. De tweede en derde rij zaten de zoontjes van de middenstanders. Op de vierde en vijfde rij de zoontjes van de arbeiders en op de laatste banken het “plebs” (voor mij toen een nieuw woord – wat ik verafschuw).

Ik vergaapte me aan de verschillende kledingstukken en zeker aan de kleding van de voorste rij kinderen. Mooie pakjes (een korte broek en een jasje van dezelfde stof). Mijn vader was fabrieksarbeider. Een blouse en een korte broek was standaard.

Die eerste indruk is mij altijd bij gebleven en heb ik ook meerdere keren aan mijn moeder voorgelegd. Ik wilde namelijk ook zo’n pakje. Mijn moeder stelde dit steeds uit, ik moest wachten tot ik 10 jaar oud was. Ze hield haar woord en eind april 1940 kwamen er drie pakjes op zicht. Prachtig, ik koos voor het blauwe.

Toen werd het 10 mei 1940. ’s-Morgens vroeg werd er geklopt door de buurvrouw met de opmerking: “Buurvrouw de Duitsers komen er aan.” Waarop mijn moeder de onsterfelijke woorden sprak: Nu nemen de Duiters ons alles af  en dus de pakjes van jou gaan terug naar de winkel.
Voor mij een desillusie.

Dit heeft mij gesterkt om een weg vooruit te bepalen naar een hoger level in de maatschappij en daarom ben ik voorstander van het Basisinkomen voor iedereen.

Met veel vertouwen hoorde ik dat GroenLinks daarvoor is.
In het conceptverkiezingsprogramma van GroenLinks staat op pagina 50  dat deze partij het ideaal van een basisinkomen omarmt.[i]
Maar meteen volgen restricties waardoor de kracht van het basisinkomen wordt aangetast.
Basisinkomen houdt in, dat alle sociale voorzieningen worden opgeheven. Alle ambtenaren worden ontslagen en al dit geld draagt bij aan de basis voor een basisinkomen voor iedere Nederlander.

Wij zijn een land waar dit als proef voor heel Europa kan worden ingevoerd.

Ype Jan de Vries, januari 2021

[i] Tekst op blz. 50 van het conceptverkiezingsprogramma van GroenLinks:
Het roer moet om. Van onzekerheid naar zekerheid, van worden afgedankt naar meedoen. We omarmen het ideaal van een basisinkomen: dat er een bodem is waar niemand doorheen zakt. Dat betekent niet dat iedereen in Nederland an arm tot rijk een gelijk bedrag krijgt. Het betekent wel dat werkenden met een laag inkomen een inkomensaanvulling krijgen, dat mensen in de bijstand in hun waarde worden gelaten en niet in armoede hoeven te leven, dat iedereen is verzekerd bij arbeidsongeschiktheid, dat ouderen met alleen AOW gewoon kunnen rondkomen, dat je ook met een arbeidsbeperking een fatsoenlijk inkomen hebt. We laten niemand
vallen.
Zie overigens ook de amendementen die inmiddels op dat programma zijn ingediend