Basisinkomen: onvoorwaardelijkheid in plaats van controle!

Basisinkomen krijgt in sommige kringen een slechte naam.
Niet die ouderwetse bezwaren dat het onbetaalbaar is en dat je er lui van wordt.
Nee, het zou het geschikte middel zijn dat de heersende elite gaat gebruiken iedereen onder de duim te houden.
Niet gevaccineerd of onvoldoende deugpunten verzamelt in je social credit punten rekening, dan wordt je gekort op je digitale basisinkomen.
Berichten van deze strekking komen veelvuldig voor op bijvoorbeeld Facebook en Twitter. Steekwoorden die je daarbij kunt horen zijn bijvoorbeeld WEF, The Great Reset en Agenda 2030[1].

We kunnen onze schouders daarover ophalen en denken ‘gek is lastig’.
Maar helaas zien we dat dit soort geluiden flink beginnen door te sijpelen.
En helaas doet de overheid van alles dat het vertrouwen van de burger in die overheid flink afbreekt (Groningen, toeslagen, communicatie rond COVID), wat de voedingsbodem voor dit soort boodschappen versterkt.

Dus moeten we als voorstanders van basisinkomen ons toch wel enigszins te weer stellen.
Onze definitie geeft geen ruimte voor misverstanden:
Basisinkomen is een periodiek uitgekeerd en vrij besteedbaar bedrag voor iedere burger, dat voldoende is om volwaardig van te leven, zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat en ongeacht het inkomen, vermogen of de samenstelling van het huishouden.
Maar helaas neemt niet iedereen dat als uitgangspunt.

Op onze website vind je via deze pagina een reeks berichten die vanuit verschillende invalshoeken dit verschijnsel benaderen.
Nieuwe bijdragen zijn welkom.

[1] Er zijn veel termen en namen die je tegenkomt in dit soort berichten.
We noemen de volgende:
Agenda 2030, Bill Gates, Build Back Better, CBDC, China, communisme, complot, complottheorie, digitaal geld, EUSSR, Klaus Schwab, New World Order, QR-code, Rothschild, SDG’s, Soros, The Great Reset,  Uown0, WEF, weffia.