Basisteam Den Haag-Zoetermeer breidt activiteiten uit

basisteams200Wij van Basisteam Den Haag-Zoetermeer  (BT) zijn nu met 5 kernleden actief. We komen 10x per jaar bijeen op de laatste woensdag van de maand, behalve in de zomermaanden en met kerst.

Publieke activiteiten

  • 18 april 2016: presentatie gehouden over OBI bij het ZZP Netwerk Loosduinen in Den Haag.
  • 27 april 2016: flyeractie gehouden met Koningsdag op de Vrijmarkt in de Boekhorststraat (Schilderswijk/ Centrum) van Den Haag.
  • 15 juni 2016: grote themabijeenkomst georganiseerd in Zoetermeer. Tafelgesprekken gevoerd over OBI en de thema’s werk, uitkeringsstelsel, welzijn en samenleving.
  • 20 september 2016: Prinsjesdagactie.
  • (in de planning) najaarsbijeenkomst in Den Haag?

 

De groep is nu bezig om in Den Haag wat steviger voet aan de grond te krijgen. Het BT heeft hiervoor de volgende doelstellingen:

  • BT uitbreiden.
  • Ruimte in Den Haag zien te vinden voor vergaderingen en activiteiten.
  • Sinds deze maand participeert het BT in het platform Delen achter de Duinen (platform ter bestrijding van armoede in Den Haag). Er zijn korte lijnen met andere sociaal-maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met pregnante sociale vraagstukken. We kunnen hierdoor precies weten wat er speelt aan sociale vraagstukken in Den Haag en we kunnen meedoen met de door het platform ingestelde inspiratienota, waarbij we oplossingen kunnen aandragen bij de gemeente Den Haag. Wij denken dat we hiermee bijvoorbeeld een experiment met BI kunnen voordragen, maar daar hebben wij hulp nodig van het landelijk bestuur, omdat we in het BT te weinig expertise in huis hebben. Ik denk, dat als jullie een blauwdruk hebben over hoe een experiment gedaan kan worden, wij dit met dit netwerk kunnen delen en kunnen sparren om bijvoorbeeld volgend jaar dit in de inspiratienota te kunnen aanbieden.

Michael Willé

BT Den Haag-Zoetermeer