Basisinkomen: Rotterdam zet door!

Rotterdam Central Station designed by Team CS; photography by Jannes Linders

Verslag eerste helft van 2016 BT Rotterdam. 

Net als andere basisinkomen teams in Nederland draagt het team Rotterdam op verschillende manieren bij aan de bewustwording rondom het basisinkomen. In dit verslag beschrijven we op welke manieren we dat gedaan hebben in pakweg het afgelopen half jaar. Deze periode werd gekenmerkt door diverse activiteiten, waaronder gesprekken met lokale politieke fracties, een interactieve avond, een interview met Motherboard, het uitdelen van kroontjes en meehelpen met werkstuk van scholieren. Het verslag kan tevens als inspiratie dienen voor andere teams of voor mensen die zich actief willen inzetten voor het basisinkomen.

Ten eerste hebben wij als doel om het basisinkomen op de agenda van de lokale politiek te krijgen. In Rotterdam is tweemaal een motie ingediend om te experimenteren met het basisinkomen, maar deze zijn beiden afgewezen door de coalitie in de gemeenteraad. We hebben met verschillende partijen gesproken om beter inzicht te krijgen in hun standpunten rondom het basisinkomen, met als gevolg een reeks interessante gesprekken. Telkens spraken we met het raadslid op gebied van Werk & Inkomen (behalve bij SP met een vervanger). Onze eerste gesprekspartner was GroenLinks. Zij stonden positief tegenover het basisinkomen en hebben daarom ook de motie ondersteund. Ze zijn sterk tegen het beleid van de tegenprestatie en willen inzetten op een regelarme bijstand waarin mensen zelf mogen bepalen wat ze willen terug doen voor de maatschappij. Echter, een volmondig JA tegen het basisinkomen leek nog ver weg bij de fractie van GroenLinks (dit was eigenlijk bij alle partijen het geval). D66 stond ook positief tegenover het basisinkomen. Ze zien het als efficiënte manier om de armoedeval te voorkomen, al kwamen ze qua hoogte wel met lage bedragen aanzetten. Ze zien het basisinkomen als een middel voor mensen om zichzelf te ontplooien. D66 kan momenteel lokale experimenten met het basisinkomen niet steunen, omdat ze in de coalitie met Leefbaar Rotterdam zitten. Wel stelden ze voor om de fracties in Rotterdam te informeren over de experimenten in andere gemeenten. De volgende partij, SP, was intern nogal verdeeld over het basisinkomen. Onze gesprekspartner was persoonlijk voorstander, maar vond wel dat mensen nog steeds geprikkeld moeten worden om bij te dragen aan de maatschappij en dat we moeten stoppen met de framing van ‘gratis geld’. Bovendien moet er, vanzelfsprekend, genoeg draagvlak onder de bevolking zijn. De SP in Rotterdam is over het algemeen progressiever dan de landelijke partij en hebben daarom ook de moties ondersteund. Onze laatste gesprek was met de PvdA. Zij zien het basisinkomen als een van de alternatieven voor de toekomst als invulling van de verzorgingsstaat. Ze leken echter meer interesse te hebben in andere arrangementen, zoals basisbanen. Ten slotte, VVD en Leefbaar Rotterdam hebben niet gereageerd op onze voorstellen voor een gesprek. Een gesprek met NIDA staat gepland voor het najaar.

Een tweede activiteit van ons team was het organiseren van een interactieve discussieavond in Hoogvliet. Tijdens deze avond hield onze toenmalige voorzitter Ad Planken een voordracht over het basisinkomen. Daarna konden de deelnemers (±30 man) tijdens verschillende sessies met elkaar praten over thema’s rondom het basisinkomen, zoals het goede leven, gezondheid, of rechten voor werkgevers en werknemers. Er werd druk gesproken aan de dialoogtafels, begeleid door oa leden van ons team. Men kwam wel vaak op dezelfde vragen terug. Uiteindelijk was het een geslaagde avond.

Ten derde heeft Motherboard, een nieuwswebsite, drie leden van ons basisteam geïnterviewd over de mogelijkheden van het basisinkomen voor Rotterdam. Dit interview is na te lezen op http://motherboard.vice.com/nl/read/hoe-zit-het-met-het-basisinkomen-in-rotterdam?utm_source=motherboardfbned. De journalist was aangenaam verrast door onze genuanceerde en duidelijke standpunten. We weten helaas niet hoeveel Rotterdammers het hebben gelezen.

Tijdens Koningsdag hebben een aantal van onze leden ook kroontjes uitgedeeld met basisinkomen.nl er op. Zo konden de kinderen zich ook even koning/koningin voelen. Het was een mooie gelegenheid om folders uit te delen en gesprekken aan te gaan met mensen. Ten opzichte van vorig jaar waren al meer mensen bekend met het basisinkomen.

Ten slotte hebben wij ook twee middelbare scholieren geholpen met het schrijven van hun werkstuk over het basisinkomen. Ze hadden een heleboel vragen over hoe het allemaal werkt met basisinkomen en die hebben wij geduldig beantwoord. Het werkstuk bevatte uiteindelijk een hoop info over het basinkomen.

De genoemde activiteiten geven een goed beeld van wat wij zoal doen als basisteam in Rotterdam. We bezoeken daarnaast ook regelmatig lezingen e.d. die relateren aan het basisinkomen. Verder komen we een keer in de 6 weken bijeen om vorderingen te bespreken. Onze activiteiten inspireren ons ook weer om nieuwe te dingen te ondernemen. Zo willen we ons werk met de lokale politieke fracties vervolgen door ze actief te informeren over de experimenten met basisinkomen in andere gemeenten (Nijmegen, Groningen, Utrecht, Wageningen). Daarnaast willen we voor een lokale zorginstelling een avond verzorgen over het basisinkomen waarin centraal staat wat het basisinkomen voor hen kan betekenen. Kortom, we zijn voorlopig nog niet klaar met de bewustwording rondom het basisinkomen!

 

Ariane den Bakker

Yeliz Olgun

Mila

Mischa van den Bosch

Gijs Custers

Ferdinand aan de Wiel

Christa aan de Wiel