Basisinkomen van A tot Z. Armoede

ARMOEDE is het niet kunnen voorzien in de primaire levensbehoeften, noodzakelijk om een menswaardig bestaan te kunnen leiden.

ARMOEDE

 is het niet kunnen voorzien in de primaire levensbehoeften, noodzakelijk om een menswaardig bestaan te kunnen leiden.

Primaire  levensbehoeften  zijn  schoon  en  drinkbaar water,  voedsel, kleding,  huisvesting,  gezondheids- zorg  en  het  kunnen  deelnemen  aan de  maatschappij  (o.a.  internetfaciliteiten).
De Armoedegrens  wordt  in elke  samenleving  weer  anders  geformuleerd en  is afhankelijk  van  het  welvaartsniveau  in  het  betreffende  land.  In Europa  hebben  de  aangesloten  lidstaten  bepaald  hoe  de  armoedegrens moet  worden vastgesteld.  Deze  wordt  als  volgt  uitgedrukt:  60% van het mediaan inkomen van een betreffend land.
In Nederland zou het daarbij anno 2022 gaan om ca € 1.600 netto per volwassene  per maand.
De armoede wordt in Nederland bestreden met toeslagen en extra uitkeringen (sociaal zekerheidsstelsel). De betreffende burger moet daartoe zijn hele financiële situatie telkens weer laten doorlichten door ambtenaren van het UWV of sociale dienst.

Van de 17 Sustainable Development Goals van de VN (voor 2030) worden er 11 bereikt wanneer we het basisinkomen invoeren! Ook zal de armoede doen verdwijnen!

Zie ook Basisinkomen vermindert de armoede en  Armoede voorkomen is beter dan genezen.

Uit het boek: Het Basisinkomen van A tot Z.

Diverse leden van onze vereniging hebben meegeschreven aan dit lezenswaardige boekje over het basisinkomen. Per letter van het alfabet is een woord gekozen dat een relatie heeft met het basisinkomen.

Het boekje is te koop in onze webwinkel.

Het boekje wordt ook gepubliceerd als feuilleton op onze website. Zie voor de reeds verschenen delen Feuilleton – Basisinkomen van A tot Z.