Basisinkomen van A tot Z. Flexibilisering van de arbeidsmarkt

We zijn terecht gekomen in een flexibele arbeidsmarkt.
Waar werknemers flexibel moeten zijn, is ons huidige sociale stelsel daar niet op gebouwd.
Basisinkomen biedt  financiële zekerheid, waardoor ook werknemers de flexibele arbeidsmarkt positief kunnen gaan ervaren.

We zijn terecht gekomen in een flexibele arbeidsmarkt.

Voor werkgevers een positieve ontwikkeling. Om kosten te besparen willen zij werknemers graag alleen inzetten op uren dat ze nodig zijn. Dat klinkt logisch en begrijpelijk.

Voor werknemers betekent het echter steeds meer onzekerheid. Onzekerheid die de privésfeer negatief belast. Geen perspectief en veel zorgen over verzekeringen en pensioenopbouw verlammen en leiden soms tot grote psychische druk.

Werknemers worden tegenwoordig met allerlei constructies geconfronteerd: een tijdelijk contract, een nul-uren contract, een min-max contract.

ZZP’er zijn leidt veelal tot schijnzelfstandigheid. Vooral als hij/zij tegen een minimumloon werkt, wordt de armoedegrens al snel bereikt.

Waar werknemers flexibel moeten zijn, is ons huidige sociale stelsel dat nog lang niet. Een basisinkomen biedt in dit verband duidelijke financiële zekerheid, waardoor ook werknemers de flexibele arbeidsmarkt als iets positiefs kunnen gaan ervaren.

 

Uit het boek: Het Basisinkomen van A tot Z.

Diverse leden van onze vereniging hebben meegeschreven aan dit lezenswaardige boekje over het basisinkomen. Per letter van het alfabet is een woord gekozen dat een relatie heeft met het basisinkomen.

Het boekje is te koop in onze webwinkel.

Het boekje wordt ook gepubliceerd als feuilleton op onze website. Zie voor de reeds verschenen delen Feuilleton – Basisinkomen van A tot Z.