Basisinkomen van A tot Z. Gelijkheid

Noem het natuurrecht of geboorterecht; gelijkheid als basis rechtsbeginsel voorkomt willekeur, waarmee de armoede definitief tot het verleden zal gaan behoren.

Er zijn fundamentele rechten die elke mens heeft zodra deze wordt geboren. Dat geboorterecht heeft in de eerste plaats voornamelijk betrekking op primaire behoeften zoals een dak boven het hoofd, kleding, dagelijks voedsel en ruimte die de mens nodig heeft om te ademen en veiligheid. (Maslow e.a.) Deze zijn voor elk mens noodzakelijk om überhaupt te kunnen bestaan en deze zijn gemakkelijk betaalbaar, zo blijkt uit de vele berekeningen.

Daarna(ast) wil de mens zich kunnen inzetten voor de samenleving waar hij deel van uit maakt. De behoefte om zijn omgeving te verbeteren, sociale verbanden aan te gaan en uiteindelijk zichzelf te realiseren (Sociale Hoofdwet en Sociologische Basiswet [Rudolf Steiner]) is een onvervreemdbaar recht van eenieder. Een werkelijk democratische sa- menlevingsvorm erkent het gelijke recht van elke ingezetene om zich te kunnen inzetten in het sociale, culturele en economische domein van de rechtstaat. Om die reden is gelijkheid een belangrijk uitgangspunt, wanneer het om het basisinkomen gaat.

Noem het natuurrecht of geboorterecht; gelijkheid als basis rechtsbeginsel voorkomt willekeur, waarmee de armoede definitief tot het verleden zal gaan behoren.

 

Uit het boek: Het Basisinkomen van A tot Z.

Diverse leden van onze vereniging hebben meegeschreven aan dit lezenswaardige boekje over het basisinkomen. Per letter van het alfabet is een woord gekozen dat een relatie heeft met het basisinkomen.

Het boekje is te koop in onze webwinkel.

Het boekje wordt ook gepubliceerd als feuilleton op onze website. Zie voor de reeds verschenen delen Feuilleton – Basisinkomen van A tot Z.