Basisinkomen van A tot Z. Hoogte Basisinkomen

Wat is de hoogte van een basisinkomen? We streven naar een bedrag van minimaal € 1.600,- per maand (anno 2022), zijnde 60% van het mediaan inkomen.
Denkbaar is dat voor de groep zorgafhankelijken nog aanvullende voorzieningen nodig zijn. Bij een basisinkomen lager dan € 1.600,- zijn aanvullende voorzieningen nodig.

Wat is de hoogte van een basisinkomen? In de definitie van het basisinkomen wordt aangegeven dat het hoog genoeg moet zijn om van te kunnen leven. De Vereniging Basisinkomen streeft naar een bedrag van minimaal € 1.600,- per maand (anno 2022), zijnde 60% van het mediaan inkomen.

Dit is de armoedegrensnorm die de EU hanteert.

Denkbaar is dat voor de groep zorgafhankelijken daarop nog aanvullende voorzieningen nodig zijn. Bij een basisinkomen lager dan € 1.600,- zijn aanvullende voorzieningen nodig.

Echter: WAO, zorg- en huurtoeslagen, AOW, studiefinanciering en bijvoorbeeld kinderbijslag zijn niet meer apart noodzakelijk.

Met een Basisinkomen 2.0 heeft het Nibud berekend dat deze op alle fronten leidt tot een verbetering van de positie van met name al die mensen die nu een vorm van uitkering (al dan niet met toeslagen) hebben. In de huidige Haagse discussies kan dit wellicht een opening bewerkstelligen om het basisinkomen te agenderen.

Maar ook kan geopteerd worden voor een zo’n hoog mogelijk basisinkomen. Er is immers geld in overvloed. De vaststelling van de hoogte van het basisinkomen zal bij de invoering ervan uiteindelijk een politieke beslissing zijn.

Zie voor meer invalshoeken op dit onderwerp de categorie rekenmodellen op onze website.

 

Uit het boek: Het Basisinkomen van A tot Z.

Diverse leden van onze vereniging hebben meegeschreven aan dit lezenswaardige boekje over het basisinkomen. Per letter van het alfabet is een woord gekozen dat een relatie heeft met het basisinkomen.

Het boekje is te koop in onze webwinkel.

Het boekje wordt ook gepubliceerd als feuilleton op onze website. Zie voor de reeds verschenen delen Feuilleton – Basisinkomen van A tot Z.