Basisinkomen van A tot Z. Minder Overheidsbemoeienis

Basisinkomen maakt veel bureaucratie overbodig.
De overheid zich zal kunnen hervormen van een controlerende, bestraffende overheid naar een ondersteunende motiverende overheid.
Dan zal het vertrouwen in de overheid van een groot deel van de bevolking terugkeren.

Het basisinkomen zorgt ervoor dat overheidsinstanties zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst, het UWV en sociale diensten, minder controle op werk, uitkeringen en bijstand hoeven te plegen. Het basisinkomen is immers een onvoorwaardelijk gegarandeerd inkomen, maandelijks overgemaakt door de overheid en waar de overheid zich verder niet meer mee hoeft te bemoeien.

Het maakt veel bureaucratie overbodig. Het zal van grote invloed zijn op de organisatie van o.a. de Belastingdienst. Zeker  is dat het UWV behoorlijk kan inkrimpen met name op haar controletaken. Het woud aan toeslagen en gegevensverwerking om tot uitvoering te komen is praktisch overbodig geworden.

De overheid kan zich wel veel meer richten op o.a. milieu, landbouw, industrie, gezondheidszorg, onderwijs, veiligheid, (digitale) infrastructuur en internationale samenwerking.

Voor het welzijn van de burger is het nodig dat de overheid zich zal moeten hervormen van een controlerende, bestraffende overheid naar een ondersteunende motiverende overheid.

Dan pas zal het vertrouwen in de overheid van het grootste deel van de bevolking terugkeren.

Lees meer op onze website (Voor en tegen) via de knop Overheid & bureaucratie.

Uit het boek: Het Basisinkomen van A tot Z.

Diverse leden van onze vereniging hebben meegeschreven aan dit lezenswaardige boekje over het basisinkomen. Per letter van het alfabet is een woord gekozen dat een relatie heeft met het basisinkomen.

Het boekje is te koop in onze webwinkel.

Het boekje wordt ook gepubliceerd als feuilleton op onze website. Zie voor de reeds verschenen delen Feuilleton – Basisinkomen van A tot Z.