Basisinkomen van A tot Z. Natuurrecht

Basisinkomen is een natuurrecht.
We moeten zorgen dat alle noodzakelijke basisvoorzieningen beschikbaar zijn en dat er gewerkt wordt aan het verbeteren van de omstandigheden.
Naast de in de aarde aanwezige grondstoffen, is ook de aarde zelf van iedereen.
Het eerlijk delen van  die rijkdom is een belangrijke opdracht voor ons allen.

Basisinkomen is een natuurrecht, ook wel geboorterecht genoemd.

Zonder eten, drinken, kleding, en een dak boven je hoofd kun je immers niet bestaan.

Zodra je geboren bent, neem je ruimte in en adem je. Bovendien ontwikkel je je talenten en levert een bijdrage aan de maatschappij.

De samenleving heeft vervolgens de ‘dure, maar ook eervolle plicht’ er voor zorg te dragen dat alle noodzakelijke basisvoorzieningen beschikbaar zijn en dat er geïnvesteerd wordt in het verbeteren van de omstandigheden.

Het is dan ook niet terecht de opbrengst van de vruchten/delfstoffen die de aarde ons biedt, te beperken tot degenen die door historisch ontwikkelingen (kennis/ontdekkingen) de hand hebben weten te leggen op de methoden om deze vruchten beschikbaar te krijgen of te exploiteren.

Naast de in de aarde aanwezige grondstoffen, is ook de aarde zelf van iedereen.

Daar past geen grondeigendomsrecht op, maar een gebruikersrecht.

Het eerlijk delen van al die rijkdom is misschien wel de belangrijkste opdracht voor regeringen wereldwijd.

Zie ook Basisinkomen doet recht aan onze collectieve erfenis.

 

Uit het boek: Het Basisinkomen van A tot Z.

Diverse leden van onze vereniging hebben meegeschreven aan dit lezenswaardige boekje over het basisinkomen. Per letter van het alfabet is een woord gekozen dat een relatie heeft met het basisinkomen.

Het boekje is te koop in onze webwinkel.

Het boekje wordt ook gepubliceerd als feuilleton op onze website. Zie voor de reeds verschenen delen Feuilleton – Basisinkomen van A tot Z.