Basisinkomen, van Utopie naar Realiteit

Basisinkomen, van Utopie naar Realiteit’ is  een essay van Jan Soons, met een analyse van veel hedendaagse problemen in Nederland. Voor  die problemen is het basisinkomen het juiste antwoord.
Nu is het aan de politiek om de idee van het universeel basisinkomen concreet vorm te geven.

Basisinkomen, van Utopie naar Realiteit is de titel van mijn recent verschenen essay (verkrijgbaar als PDF, 37 blz.).
Daarin behandel ik de problematiek rond de bestaande inkomens- en vermogensverdeling in Nederland, de problematiek rond de toeslagen- en uitkeringen ultimo 2019, het probleem van de zgn. armoedeval en beschrijf ik  de te verwachten ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van de toekomst. Voor al die problemen en nog veel andere is het basisinkomen het juiste antwoord.

Ik plaats het onderwerp ‘basisinkomen’ ook in de context van de wereldwijde ervaringen en experimenten met het basisinkomen en concretiseer de mogelijkheid van invoering daarvan in Nederland op basis van recente berekeningen door het NIBUD en het CPB.  Tot slot leg ik uit wat het basisinkomen voor veel probleemgebieden kan betekenen.

Het NIBUD en CPB hebben recent berekeningen uitgevoerd naar de haalbaarheid en betaalbaarheid van een basisinkomen in Nederland. En ja, het is haalbaar en betaalbaar!
Nu is het aan de politiek om de idee van het universeel basisinkomen concreet vorm te geven.

De problemen waarop de idee van een universeel basisinkomen het juiste antwoord is, stapelen zich op.

Nu de Coronacrisis met een te verwachten ongelooflijke nasleep aan financiële zorgen en armoede. Maar kort daarvoor de toeslagenaffaire waarmee bewezen is dat het systeem van rondpompen van geld via toeslagen, uitkeringen en fiscale aftrekposten onuitvoerbaar is en nodeloos bedroevend is voor de slachtoffers hiervan.
Het complex van toeslagen en uitkeringen heeft ook geleid tot een structuur, waarin het voor de meerderheid van de ontvangers niet meer loont te werken. Elke extra verdiende euro moet voor 95% ingeleverd worden aan diezelfde toeslagen- en uitkeringsinstanties.
De schuldenproblematiek van studenten neemt steeds ernstiger vormen aan, waardoor studenten bij bosjes in de stress en burn-out raken.

Op al die beleidsterreinen en nog vele meer is het basisinkomen het juiste antwoord.

In het onderwerp ‘basisinkomen’ kunnen politiek links en rechts elkaar eenvoudig vinden. Er zit voor elk wat wils in. De linkse partijen kunnen eindelijk oogsten door iets substantieels in te voeren voor de zwaksten in de samenleving, waarvoor zij zolang strijden.
De liberalen zullen verheugd zijn dat de bureaucratisering eindelijk vermindert en dat de arbeidsverhoudingen veel liberaler worden. De financiële support aan de onderkant van de samenleving geeft een boost aan de consumptie die ondernemers nu, als gevolg van de Coronacrisis, zo node missen.
De christelijke partijen zouden hun steun kunnen vinden in de woorden van Paus Franciscus die in zijn recente Paastoespraak opriep om het basisinkomen juist nu in te voeren.

Politiek Nederland, verenigt u in het idee van een universeel basisinkomen en maak Nederland daarmee tot voorbeeld voor de hele wereld!

Jan Soons, april 2020

Lees het hele essay: Basisinkomen, van Utopie naar Realiteit (PDF)