Basisinkomen verbetert de verhouding tussen overheid en burgers

Met basisinkomen kan het wantrouwen over en weer tussen burgers en overheid grotendeels verdwijnen, omdat ingewikkelde formulieren, controles en sancties bijna niet meer nodig zijn.

Het aantal argumenten om een basisinkomen in te voeren is groot.
Er zijn ook tegenwerpingen maar die kunnen we prima weerleggen.
Klik hier voor het overzicht.
Jouw reacties of aanvullingen zijn van harte welkom en je kunt ze via het contactformulier naar ons verzenden.

Onderstaand een pluspunt vanuit de invalshoek Overheid en bureaucratie.

Basisinkomen verbetert de verhouding tussen overheid en burgers

De verhouding burgers-overheid wordt in de huidige bureaucratie negatief beïnvloed.
Velen kunnen niet goed overweg met de formulierenbrij.
Er is zelfs een WRR-rapport waarin dat aan de kaak wordt gesteld: WRR (2017): Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid. Naast denkvermogen moeten mensen ook over doenvermogen beschikken om redzaam te zijn.

Ben je in staat goed te laveren in het doolhof van aanvraagprocedures en  regels waaraan je je hebt te houden?

De controle op mogelijke fraude levert het beeld op van een wantrouwende overheid.
Dit beeld wordt nog versterkt zodra een overheidsdienst bij een controle inbreuk doet op de privacy van burgers.

Het hoeft geen betoog dat het zuivere basisinkomen weinig beroep doet op het door de WRR omschreven doenvermogen van burgers.

Met een basisinkomen zal de negatieve beeldvorming grotendeels verdwijnen, ook omdat controles (en sancties bij fouten) bijna niet meer nodig zijn en ook omdat de overheid het basisinkomen aan elke burger verstrekt.
Dat toenemnde vertrouwen is inmiddels ook gebleken bij experimenten, bijvoorbeeld in Finland.


Argument Ev7
Invalshoek  Overheid en bureaucratie
Oorspronkelijke publicatie op deze website in 
Argumenten voor basisinkomen vanuit de optiek van overheid en bureaucratie.