Basisinkomen verbetert het gedrag op de arbeidsmarkt

Basisinkomen beperkt de werkgeversrisico’s en werkzoekenden krijgen geen bureaucratische belemmeringen meer bij het vinden van werk.

Het aantal argumenten om een basisinkomen in te voeren is groot.
Er zijn ook tegenwerpingen maar die kunnen we prima weerleggen.
Klik hier voor het overzicht.
Jouw reacties of aanvullingen zijn van harte welkom en je kunt ze via het contactformulier naar ons verzenden.

Onderstaand een pluspunt vanuit de invalshoek Overheid en bureaucratie.

Basisinkomen verbetert het arbeidsmarktgedrag van werkzoekenden en werkgevers

De bureaucratie rond alle sociale uitkeringen belemmert het arbeidsmarktgedrag van werkzoekenden en maakt werkgevers terughoudend om hen een kans te geven.
Met een basisinkomen kunnen de werkgeversrisico’s minimaal worden gehouden en ondervinden werkzoekenden geen bureaucratische belemmeringen meer bij het vinden van werk.

Het sluiten van arbeidsovereenkomsten wordt daarmee laagdrempeliger.


Argument Ev5
Invalshoek  Overheid en bureaucratie
Oorspronkelijke publicatie op deze website in 
Argumenten voor basisinkomen vanuit de optiek van overheid en bureaucratie.