Vereist basisinkomen onrechtvaardige herverdeling?

Basisinkomen is rechtvaardig, want inkomen en bezit van mensen komt slechts deels voor uit het werk dat ze verzetten, maar voor een groot deel dank zij de hulpbronnen van van deze wereld en de door onze voorouders gebouwde infrastructuur.

Het aantal argumenten om een basisinkomen in te voeren is groot.
Er zijn ook tegenwerpingen maar die kunnen we prima weerleggen.
Klik hier voor het overzicht.
Jouw reacties of aanvullingen zijn van harte welkom en je kunt ze via het contactformulier naar ons verzenden.

Onderstaand komt een vaak gehoord bezwaar aan de orde

Basisinkomen vereist onrechtvaardige herverdeling

Toelichting tegenwerping
Basisinkomen neemt geld van werkenden (en andere belastingbetalers) en geeft dat aan niet-werkenden. Dat is onrechtvaardig.
Een basisinkomen (of welk herverdelend systeem dan ook) schaadt het eigendomsrecht van de belastingbetaler.
Basisinkomen betekent geld van werkenden afnemen en dat geven aan degenen die niet werken.
Basisinkomen is eigenlijk gewoon diefstal.

Weerlegging tegenwerping
Basisinkomen vereist herverdeling, maar dat deze onrechtvaardig is, is een levensbeschouwelijke opvatting.
Basisinkomen moet eerder gezien worden als een andere initiële verdeling dan als een herverdeling. Een basisinkomen biedt de basale bestaanszekerheid waar iedere burger recht op dient te hebben. Dat dient los te staan van de (al of niet rechtvaardige) verdeling van inkomen en vermogen.
Inkomen en bezit van mensen komt deels voor uit het werk dat ze verzetten, maar voor een groot deel dank zij de hulpbronnen van van deze wereld en de door onze voorouders gebouwde infrastructuur. Het zou juist onrechtvaardig zijn als alleen degenen die betaald werk hebben (en/of degenen die iets erven van hun ouders) gebruik mogen maken van deze hulpbronnen en de bestaande infrastructuur.
Voor zover eigendom is ontstaan door eigenmachtig claims te leggen op deze hulpbronnen en infrastructuur, is juist dat onrechtvaardig.
Het betalen van belasting om basisinkomen mogelijk te maken is een methode om deze onrechtvaardigheid te compenseren of te verkleinen.


Argument Bt1
Invalshoek Maatschappijvisie en Ideologie

Oorspronkelijke publicatie op deze website in 02. Bezwaren basisinkomen: Maatschappijvisie en ideologie