Basisinkomen vergroot de kans op ghettovorming

De kans bestaat dat mensen met uitsluitend basisinkomen vaker in goedkopere wijken terecht komen, maar dat is niet anders dan nu het geval is voor de minstbedeelden.
Basisinkomen biedt een springplank om uit de groep van de minstbedeelden te stappen.

Het aantal argumenten om een basisinkomen in te voeren is groot.
Er zijn ook tegenwerpingen maar die kunnen we prima weerleggen.
Klik hier voor het overzicht.
Jouw reacties of aanvullingen zijn van harte welkom en je kunt ze via het contactformulier naar ons verzenden.

Onderstaand komt een vaak gehoord bezwaar aan de orde

Basisinkomen vergroot de kans op ghettovorming

Toelichting tegenwerping
Al doe je erg je best, maar ben je voor geld alleen aangewezen op het basisinkomen, dan kun je slechts in de onderkant van de woning(huur)markt terecht. In stedelijke gebieden zie je dan al snel bij bepaalde buurten of zelfs hele wijken ontstaan met minder bedeelden.

Weerlegging tegenwerping
Het zou goed kunnen dat mensen met uitsluitend basisinkomen vaker in goedkopere wijken terecht komen, maar dat is niet anders dan nu het geval is voor de minstbedeelden.
Dat basisinkomen deze trend zou versterken is een onbewezen vooroordeel.
Basisinkomen is juist een springplank die veel kansen biedt om uit de groep van de minstbedeelden te stappen.

Er zijn actuele ontwikkelingen in ons land, die weinig met ghetto’s en het basisinkomen hebben te maken, maar die wel uitzicht bieden op een oplossing of in ieder geval  verlichting van de het ontstaan van arme wijken:

  • Demografische krimp in de provincie (= lagere prijzen),
  •  De opgaande trends van zelfvoorziening wat betreft energie en voedsel (met low tech-oplossingen),
  • Leegstaande kantoorpanden die op slimme wijze voor studenten en singles wel bewoonbaar kunnen worden gemaakt.

Natuurlijk, volledige keuzevrijheid waar je gaat wonen, heb je dan nog steeds niet, maar met de bestaande infrastructuur (internetdekking, OV, fietspaden en wegen voor je deelauto) kan je vanuit elke plek in Nederland je ding doen en toch goedkoop wonen en leven.

Sommigen redden zich prima in wat anderen een ghetto noemen…Zie Hoezo basisinkomen ?
En ook een ghetto is natuurlijk niet alleen maar statisch en niets doen – ook daar zien mensen kans een winkeltje, een reparatiedienst of een horeca-gelegenheid te starten.


Argument Bt7
Invalshoek Maatschappijvisie en Ideologie

Oorspronkelijke publicatie op deze website in 02. Bezwaren basisinkomen: Maatschappijvisie en ideologie