Basisinkomen verkleint de ongelijkheid in de inkomenszekerheid en maakt de overheid humaner

Aan de lijst met argumenten voor basisinkomen zijn recent weer twee nieuwe argumenten toegevoegd.

In het thema Arbeidsmartkt betreft het argument nr. 24:

Basisinkomen helpt om ongelijkheid van inkomenszekerheid te verkleinen. Verschillen in inkomenszekerheid tussen vaste baan, flexwerk, 0-uren contract, zzp, ondernemen etc., zijn nu extreem groot. Basisinkomen nivelleert die onzekerheid doordat er voor iedereen een bodem is.
Dat maakt het gemakkelijker het arbeidsrecht aan te passen in de richting van minder zekerheid voor vaste banen en meer voor flexwerk.
Een vergaande optie is  het arbeidsrecht terzijde te schuiven en iedereen zelfstandige ( zzp’er) te maken.

In het thema Overheid en bureaucratie betreft het argument nr. 10:

Als we wettelijk vastleggen wat het basisinkomen moet dekken, volgt het bedrag daaruit en zijn daarover geen 0nderhandelingsspelletjes nodig rondom de jaarlijkse begroting. Daarmee wordt de centrale overheid probleemeigenaar voor het betaalbaar hebben en houden van die gedekte basis. De centrale overheid zal dus het gesprek aan moeten gaan met haarzelf en met andere partijen die de prijzen van de basis beïnvloeden.
Zie ter illustratie Basisinkomen maakt overheid humaner.
Dit vermindert de machtpositie van bedrijven en instellingen in de basissectoren van de dikke eerste plaats bij financieel economische vraagstukken en zet het belang van ons, mensen, stevig neer.
Een afgezwakte variant hiervan is deze basis te bepalen bij de start, en daarna jaarlijks te volstaan met indexering.  

Zie voor alle thema’s het totaaloverzicht.

Er is ook een PDF-versie met alle argumenten (12 blz.) beschikbaar.

December 2019
Afbeelding van Adina Voicu via Pixabay