Basisinkomen verkleint problemen rond inkomensverdeling

Basisinkomen kan positief bijdragen aan problemen rond inkomensverdeling. Door hogere vaste inkomsten voor de laagstbetaalden, doordat de beloning voor onaangenaam werk hoger moet worden en doordat mensen met de hoogste inkomens gaan meebetalen aan het basisinkomen.

Het aantal argumenten om een basisinkomen in te voeren is groot.
Er zijn ook tegenwerpingen maar die kunnen we prima weerleggen.
Klik hier voor het overzicht.
Jouw reacties of aanvullingen zijn van harte welkom en je kunt ze via het contactformulier naar ons verzenden.

Onderstaand een pluspunt vanuit de invalshoek Arbeidsmarkt.

Basisinkomen verkleint problemen rond inkomensverdeling

Basisinkomen kan positief bijdragen aan problemen rond inkomensverdeling. Ten eerste vanwege hogere vaste inkomsten voor de laagstbetaalden. Ten tweede doordat de inkomsten voor mensen die onaangenaam werk uitvoeren op een hoger niveau zullen moeten komen, als door laag loon te weinig mensen te vinden zijn. Ten derde mogelijk ook, doordat mensen met de hoogste inkomens (met name ook inkomen uit vermogen) voor een deel gaan meebetalen aan het basisinkomen.

Daarbij moet wel worden uitgegaan van het deels verrekenen van het basisinkomen met het bestaande loongebouw (o.a. door belastingvoordelen te schrappen), anders worden de verschillen tussen betaald werkenden en niet- (of onbetaald-) werkenden juist enorm vergroot.

Zie ook Verhelpt basisinkomen het kwaad van de groeiende ongelijkheid?


Argument Dv20
Invalshoek  Arbeidsmarkt
Oorspronkelijke publicatie op deze website in Argumenten voor basisinkomen vanuit de optiek van de Arbeidsmarkt